Znalazło się w niej m.in. złagodzenie warunków ulgi na złe długi w PIT/CIT. Firma, która straciła na epidemii koronawirusa, będzie mogła z niej skorzystać po upływie 30 dni od terminu płatności (normalnie jest 90 dni). To polepszy sytuację przedsiębiorców, którym nie płacą na czas kontrahenci.

Tarcza 4.0 zwiększa też ulgę na darowizny. Firmy będą mogły odliczyć od dochodu wsparcie m.in. dla domów pomocy społecznej czy schronisk dla bezdomnych. Ulga obejmie też przekazywane szkołom komputery.

Kolejna zmiana dotyczy przedsiębiorców, którzy przez epidemię mieli kłopoty z realizacją kontraktów. Rozliczą w kosztach PIT/CIT kary i odszkodowania płacone kontrahentom np. z tytułu wad wykonanych usług.

Możliwość uzyskania świadczenia postojowego zostanie rozszerzona na samozatrudnionych, którzy obok działalności mają także inne źródło dochodu – etat lub zlecenie. Na takiej zmianie ma skorzystać nawet 50 tys samozatrudnionych działających w branży finansowej, handlowej i usługowej.

Także więksi przedsiębiorcy, zatrudniający pracowników, zyskają nowe możliwości wprowadzania przestoju i obniżania im wymiaru czasu pracy. Nowa regulacja zawarta w projekcie przewiduje, że przedsiębiorca będzie mógł wprowadzić przestój z obniżeniem wynagrodzenia pracowników o połowę, lub obniżyć im wymiar czasu pracy nawet do 12 miesięcy.

Tarcza przewiduje dodatkowe „uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne”, dla przedsiębiorców którzy w czasie kryzysu wpadli w tarapaty finansowe. Procedura oddłużenia ma się odbywać w ciągu czterech miesięcy. O jej uruchomieniu ma decydować sam przedsiębiorca, wystarczy, że zawrze umowę z doradcą restrukturyzacyjnym i opublikuje swoją decyzję w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Na tę ścieżkę będzie można wchodzić do 30 czerwca 2021 r. Nie będzie potrzeby angażowania sądu, ten może się pojawić dopiero wtedy, kiedy wierzyciel w obawie o swoje interesy lub nadzorca układu wystąpi do sądu o uchylenie skutków otwarcia postępowania.

Jeśli chodzi o sprawy karne to będzie można prowadzić zdalnie (poprzez wideokonferencje). Oskarżony będzie mógł w niej brać udział z kryminału. Pojawią się też rozszerzone przepisy o karaniu stalkingu i internetowych trolli. Wysokie grzywny mają grozić tym którzy będą przeszkadzać (zakłócać) w transmisjach online.

PAP

Poprzedni artykułProtest na Zakopiance. Część podwykonawców na skraju upadłości
Następny artykułSkutki pandemii koronawirusa? Najgorsze dopiero przed nami…