Sejm uchwalił ustawę, która wycofuje Polskę z Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej z siedzibą w Moskwie.

Za ustawą głosowało 451 posłów – nikt nie był przeciw, a tylko trzech posłów wstrzymało się od głosu. Pomysłodawcy ustawy tłumaczyli, że MBWG, którego głównym udziałowcem jest Rosja, może służyć obchodzeniu międzynarodowych sankcji nałożonych na Moskwę za jej agresję na Ukrainę.

Wiceminister finansów Piotr Patkowski powiedział, że wystąpienie Polski z MBWG wiąże się z ryzykiem utraty środków finansowych wniesionych w formie części udziałów w kapitale banku. Mowa tutaj o kwocie przekraczającej 24 mln euro, o których zwrot Polska będzie się starała m.in. za pośrednictwem arbitrażu międzynarodowego.

MBWG powstał jeszcze za czasów Związku Radzieckiego w 1964 r., a Polska była jednym z ośmiu państw założycielskich. Kapitał banku wynosi obecnie 400 mln euro. W dniu 31 stycznia 2022 r. wartość portfela dłużnych papierów wartościowych w posiadaniu MBWG wynosiła 245,9 mln euro, z czego część przypadała na obligacje wyemitowane przez polskie podmioty: Skarb Państwa (10 mln euro), BGK (1,9 mln euro), PKN Orlen (1 mln euro) i GTC Aurora Luxemburg S.A. (12,6 mln euro). Według wiceministra Patkowskiego jeden polski podmiot jest dłużnikiem banku.

Polska opuszcza rosyjski bank

PAP

Poprzedni artykułPracodawcy krytycznie o przepisach dotyczących pracy zdalnej
Następny artykułNa stację LOTOSU z aplikacją