Od 20 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2023 r. potrwa kolejna runda konkursu Travel Grants: wsparcie na rozwój współpracy dwustronnej. O dofinansowanie w kwocie nawet do 2 tys. euro mogą starać się MŚP z Polski i Norwegii. Do uczestnictwa w konkursie nie jest wymagany wkład własny. Program jest finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021.

travel grants konkurs - grafika wpisu

Celem konkursu Travel Grants jest realny wpływ na rozwój współpracy dwustronnej pomiędzy przedsiębiorstwami z Polski i Norwegii poprzez organizację misji gospodarczych. O wsparcie w wysokości nawet 2 tys. euro mogą starać się mikro-, mali i średni przedsiębiorcy (MŚP) z obu krajów. Pozyskane w ramach konkursu wsparcie przeznaczą m.in. na pokrycie kosztów zagranicznej podróży służbowej, zakup biletów wstępu na targi lub pokrycie opłaty za udział w konferencji/kongresie.

– Bezpośrednie spotkania pomiędzy polskimi i norweskimi przedsiębiorstwami, wymiana doświadczeń i prezentacja ofert to ogromna szansa na dalszą współpracę biznesową. Przez ostatnie lata wymiana handlowa pomiędzy Polską i Norwegią mocno rozwijała się, a nasza działalność pozwala umocnić ten trend – komentuje Mikołaj Różycki, p.o. prezesa PARP.

W ramach misji gospodarczej wnioskodawca jest zobowiązany do uczestnictwa w:

  • targach lub konferencji/kongresie,
  • wydarzeniu organizowanym przez PARP i Innovation Norway podczas ww. targów lub konferencji/kongresu
  • co najmniej dwóch spotkaniach o charakterze biznesowym z dwoma różnymi podmiotami prowadzącymi działalność na terytorium kraju w którym odbywają się ww. targi lub konferencja/kongres.

W ramach jednej misji gospodarczej beneficjent otrzyma wsparcie w wysokości 1800 euro (kwota ryczałtowa) na pokrycie kosztów zagranicznej podróży służbowej. Można ubiegać się także o dofinansowanie zakupu biletów wstępu na targi lub pokrycie opłaty za udział w konferencji/kongresie do 200 euro (koszty faktycznie poniesione), dla maksymalnie dwóch osób. Przedsiębiorcy mogą starać się o wsparcie na organizację maksymalnie dwóch misji gospodarczych. Całkowita alokacja w konkursie wynosi 50 tys. euro.

– Współpraca handlowa pomiędzy przedsiębiorcami z Polski i Norwegii od lat układa się bardzo pomyślnie, a potencjał tych relacji wciąż daje wiele możliwości rozwoju. Tym bardziej zachęcamy do skorzystania ze wsparcia oferowanego przez Fundusze Norweskie – podsumowuje Konrad Konieczny, Programme Officer z Innovation Norway.

Więcej informacji o konkursie TUTAJ.

Poprzedni artykułBank centralny Holandii ostrzega przed największą na świecie giełdą kryptowalut. Chodzi m.in. o pranie brudnych pieniędzy
Następny artykułFit for 55, czyli kolejna kostka domina