fbpx
środa, 27 września, 2023
Strona głównaInnowacjeTrendy w innowacyjności – maszyny i sztuczna inteligencja dbają o ludzką wygodę...

Trendy w innowacyjności – maszyny i sztuczna inteligencja dbają o ludzką wygodę i bezpieczeństwo

Wizja świata w krajach najbardziej rozwiniętych oparta na ewolucji społecznej, określanej mianem „Społeczeństwa 5.0” (Society 5.0) oraz praca zdalna – trend, który pozostanie z nami na dłużej. To wiodące tematy z 10. edycji raportu Monitoring trendów w innowacyjności 2021 opracowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, który przedstawia najważniejsze trendy technologiczne w globalnej gospodarce.
Agencja jako instytucja wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość na bieżąco obserwuje trendy społeczno-gospodarcze. Raport jest przygotowywany w oparciu o analizy wielu źródeł – ogólnodostępnych danych, najnowszej literatury oraz raportów publikowanych przez polskie i zagraniczne instytucje.
W najnowszej edycji raportu, już dziesiątej, przedstawiono wyniki monitoringu Narodowych Systemów Innowacji (NSI) 23 wysoko rozwiniętych krajów. Wśród nich prezentujemy obszerny monitoring najważniejszych trendów w innowacjach z Hiszpanii oraz przegląd nowości w NSI m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Chin, Finlandii, Niemiec i Japonii.

Społeczeństwo 5.0 – japońska wizja społecznej ewolucji

Na naszych oczach rozpoczyna się kolejny etap ewolucji społecznej, który Japonia określiła mianem „Społeczeństwa 5.0”. Nowy model społeczny nazywany jest również superinteligentnym (Super-smart society), opartym na danych (Data-Driven Society) lub opartym na wiedzy (Knowledge-Intensive Society).
– Trzy elementy napędzają innowacje społeczne: dane, informacje i wiedza. Dotychczas proces konwersji odbywał się poprzez interakcje człowiek–komputer. W społeczeństwie 5.0 ten proces będzie prowadzony bez interwencji człowieka. Ludzie mają korzystać z ostatecznego wyniku przetworzenia danych – stwierdza Anna Skowrońska z Departamentu Analiz i Strategii PARP.
Żeby móc iść dalej, trzeba usprawnić procesy międzyludzkie włączając w nie sztuczną inteligencję. Koncepcja Society 5.0 zakłada, że sztuczna inteligencja z japońskiego planu ma być wszechobecna i działać spójnie w całym społeczeństwie. Dzięki niej na ulicach będzie możliwy płynny ruch pojazdów autonomicznych, miasta będą mogły połączyć się z innymi miastami, a społeczeństwa z innymi społeczeństwami.
Koncepcja Społeczeństwa 5.0 stawia człowieka w centrum uwagi, jest spójna z celami zrównoważonego rozwoju.

Praca zdalna  popularny model pracy

Na skutek COVID-19 o połowę wzrósł odsetek ludzi pracujących zdalnie. Według badań zmiana preferencji pracowników, w tym do pracy zdalnej lub hybrydowej to drugi – po szybkim postępie technologicznym – czynnik, który w ciągu najbliższych 3-5 lat zmieni rynek pracy. Coraz większa liczba pracowników uważa, że model hybrydowy łączący w różnych proporcjach pracę zdalną i pracę stacjonarną w biurze lub u klienta byłby idealnym modelem pracy.
– Zgodnie z danymi GUS z cyklicznego badania „Popyt na pracę”, na koniec 2020 r. udział osób, które pracowały zdalnie w związku z pandemią COVID-19 wyniósł 10,8 proc. To wzrost o 5 p.p. w porównaniu z końcem poprzedniego kwartału. Takie funkcjonowanie firm przyspieszyło lub wymusiło innowacyjne działania związane głównie z rozwojem cyfrowym – zauważa Iwona Krysińskaz Departamentu Analiz i Strategii PARP.

Długookresowa perspektywa pracy hybrydowej lub pracy zdalnej może spowodować upowszechnienie rozwiązań dotyczących m.in.:

  • rozwoju infrastruktury sprzyjającej pracy poza biurem,
  • określenia regulaminów odnoszących się do pracy poza siedzibą firmy,
  • rozwoju technologii cyfrowych oraz systemu ochrony danych i zapewnienia cyberbezpieczeństwa,
  • alternatywnych systemów motywacji,
  • rozwoju metod i szkoleń związanych z zarządzaniem ludźmi.
Więcej informacji na stronie publikacji TUTAJ.
„Monitoring trendów w innowacyjności” stanowi część szerszych działań z zakresu monitoringu Narodowych Systemów Innowacji, realizowanych w ramach projektu PARP – inno_LAB.
Raport opiera się na analizie publicznie dostępnych danych, najnowszej literatury z zakresu innowacyjności, w tym także publikowanych przez instytucje stanowiące system wspierania innowacyjności w wybranych krajach. Jego celem jest systematyczne wyszukiwanie i analizowanie zjawisk technologicznych, społecznych, politycznych czy gospodarczych, które wpływają na rozwój innowacyjnych rozwiązań, wzrost przedsiębiorstw, a także poprawę jakości życia społeczeństw. Publikacja jest finansowana z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

INNE Z TEJ KATEGORII

Europejczycy nie gęsi i swoją sztuczną inteligencję mają

W Europie powstają kolejne firmy, które chcą udostępnić swoim klientom możliwość korzystania z serwisów opartych o generatywną sztuczną inteligencję.
2 MIN CZYTANIA

Polskie firmy na prestiżowych targach na Tajwanie

Polskie firmy wraz z przedstawicielami administracji, nauki oraz instytucji otoczenia biznesu reprezentowały Polskę na prestiżowych targach SEMICON.
< 1 MIN CZYTANIA

Chiński rząd przekaże potężne fundusze na rozwój technologii elektronicznych

Pekin zamierza uruchomić gigantyczne publiczne środki, które wzmocnią krajowy przemysł technologiczny, by mógł konkurować z amerykańskim i japońskim.
< 1 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Zapraszamy na Green Gas Poland 2023 – V Forum Biogazu i Biometanu

1 grudnia w VARSOVIA APARTAMENTY KASPRZAKA – RESTAURACJA FIRST FLOOR odbędzie się cykliczne branżowe wydarzenie Green Gas Poland 2023 – V Forum Biogazu i Biometanu. Impreza rokrocznie przyciąga uwagę przedsiębiorców oraz pasjonatów energii odnawialnej. „Forum Polskiej Gospodarki” objęło patronatem medialnym to wydarzenie.
3 MIN CZYTANIA

Jaka Europa u progu zmian? XXXII Forum Ekonomiczne za nami

Tegoroczna odsłona największej konferencji polityczno-gospodarczej w Europie Środkowej i Wschodniej przyciągnęła ponad 5000 uczestników z 70 państw świata i udostępniła zainteresowanym platformę do dyskusji na ponad 540 debatach. W Forum Ekonomicznym w Karpaczu wzięli udział kluczowi politycy, menadżerowie, samorządowcy, naukowcy, reprezentanci organizacji pozarządowych oraz innych obszarów życia społecznego. Wydarzenie, jak co roku, było platformą dla prowadzenia dialogu we wszystkich łączących ich obszarach.

Ile będzie kosztować transformacja Polski w kierunku „zielonej” gospodarki? Forum Ekonomiczne

Przed bankami stoi wiele wyzwań. Wakacje kredytowe, niekorzystne wyroki TSUE dotyczące kredytów frankowych, zbliżające się wprowadzenie wskaźnika WIRON i presja na „zieloną” gospodarkę wymagają wypracowania strategii działań na najbliższe lata – wynika z prognoz ekspertów PKO Banku Polskiego. Mówił o tym podczas XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu wiceprezes tego banku Andrzej Kopyrski.