Od lipca 2023 r. mają się zmienić limity zwolnień w ustawie o podatku od spadków i darowizn. Planowana jest ich podwyżka.

ceskyfreund26/Pixabay

W parlamencie trwają prace nad nowelizacją ustawy o podatku od spadków i darowizn. Sejm uchwalił tę ustawę pod koniec stycznia. Teraz prace nad nią prowadzi Senat. Wśród najważniejszych zmian są te związane z podwyżką limitów zwolnień od podatku. Wyższy limit oznacza bowiem, że wyższa kwota otrzymana w spadku bądź darowiźnie nie będzie opodatkowana. Oczywiście kwota tego zwolnienia zależeć będzie m.in. od tego, w jakiej grupie podatkowej (np. czy są spokrewnieni) są podatnicy, między którymi mamy do czynienia ze spadkiem bądź darowizną

Limity do zmiany

Nowelizacja zakłada zmiany w art. 9 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z jego nowym brzmieniem:
Opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej w okresie 5 lat, począwszy od 1 lipca 2023 r. oraz w każdym kolejnym okresie 5 lat:
36 120 zł od jednej osoby lub 108 360 zł od wielu osób – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;
27 090 zł od jednej osoby lub 81 270 zł od wielu osób – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;
18 060 zł od jednej osoby lub 54 180 zł od wielu osób – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

W ustawie znajdzie się także zastrzeżenie, zgodnie z którym, jeżeli nabycie własności rzeczy i praw majątkowych od tej samej osoby następuje więcej niż jeden raz w pięcioletnim okresie, do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych dolicza się wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych dotychczas w tym okresie.

Obecnie i zgodnie z założeniami omawianej nowelizacji obowiązujące do 30 czerwca 2023 r. w podatku od spadków i darowizn kwoty wolne od podatku to:
10 434 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej,
7 878 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej,
5 308 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Ważne grupy podatkowe

Jak już zostało wspomniane, wysokość zwolnienia z podatku w przypadku otrzymania spadku lub darowizny zależy od tego, w jakiej grupie podatkowej są podatnicy. Grupa podatkowa uzależniona jest od stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa między podatnikami. Przepisy dokładnie to precyzują.

W ustawie o podatku od spadków i darowizn zostały określone trzy grupy podatkowe, do których zalicza się:
Grupa I – małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki itd.), wstępnych (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, itd.), pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów;
Grupa II – zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych;
Grupa III – innych nabywców (w tej grupie znajdą się osoby obce).

Omawiana nowelizacja ma wejść w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw (jest to dokładnie projekt ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych). Jednak zmienione przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn wejdą w życie 1 lipca 2023 r.

Poprzedni artykułWażna zmiana dla przedsiębiorców. Chodzi o e-Faktury
Następny artykułChińczycy masowo wykupują grunty w USA