fbpx
środa, 22 maja, 2024
Strona głównaPodatkiTS UE: Umowa może być traktowana jak faktura

TS UE: Umowa może być traktowana jak faktura

Umowa, która ma odpowiednie elementy może być uznana za fakturę i na tej podstawie można odliczyć VAT – uznał Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawie Raiffeisen Leasing (C-235/21). To bardzo ważny wyrok, również dla polskich przedsiębiorców.

Sprawa, którą zajmował się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczyła słoweńskiej spółki. Jednak wnioski płynące z orzeczenia mają znaczenie także dla polskich podatników. Rozpatrywany przypadek dotyczył bowiem rozliczeń VAT, a zatem podatku zharmonizowanego w ramach Wspólnoty.

Podpisanie umowy niewystarczające dla skarbówki

W sprawie, która była przedmiotem analizy przez Trybunał, spółka RED była właścicielem gruntu i domu mieszkalnego. Spółka ta zamierzała wznieść w tym miejscu nowe budynki. W związku z tym zawarła ona z Raiffeisen Leasing umowę zbycia i leasingu zwrotnego (sale-and-lease back). Zgodnie z tą umową Raiffeisen Leasing zobowiązał się do nabycia przedmiotowego gruntu za pewną cenę, zaś RED – do płacenia Raiffeisen Leasing miesięcznych rat leasingowych aż do pełnej spłaty wartości gruntu i budynków, które miały zostać wzniesione. W umowie tej wskazano kwotę VAT. Jednak Raiffeisen Leasing nie wystawiła RED na podstawie umowy zbycia i leasingu zwrotnego żadnej faktury, w związku z czym nie zafakturowała ona VAT ani go nie zapłaciła. RED powołała się na podstawie umowy na prawo do odliczenia VAT, twierdząc, że umowa ta stanowiła fakturę. Słoweńska skarbówka nie zgodziła się na odliczenie VAT przez RED na podstawie umowy. Spółka wniosła więc skargę do Upravno sodišče (sądu administracyjnego Słowenii), który ją oddalił. Następnie wniosła skargę rewizyjną do Vrhovno sodišče (sądu najwyższego Słowenii), będącego sądem odwoławczym. Ten ostatni sąd zawiesił sprawę i zwrócił się z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TS UE).

Dla Trybunału rodzaj dokumentu nie ma znaczenia

Trybunał sprawą się zajął i w wydanym orzeczeniu rozpoczął od przypomnienia zasady neutralności w zakresie rozliczeń VAT. Podstawowa zasada neutralności VAT wymaga bowiem, by prawo do odliczenia naliczonego VAT zostało przyznane w razie spełnienia przesłanek materialnych, nawet jeśli podatnicy nie spełnili niektórych wymagań formalnych. W konsekwencji, jeżeli organy podatkowe posiadają informacje niezbędne do ustalenia, że spełnione są przesłanki materialne do odliczenia podatku, to nie mogą one wnioskować w odniesieniu do przysługującego podatnikowi prawa do odliczenia tego podatku dodatkowych warunków, które mogłyby w efekcie praktycznie uniemożliwić wykonanie tego prawa.

Oznacza to, że fiskus nie może odmówić prawa do odliczenia VAT tylko na tej podstawie, że faktura nie spełnia przesłanek wymaganych w art. 226 pkt 6 i 7 dyrektywy 2006/112, jeżeli dysponuje on wszystkimi informacjami do zbadania, że spełnione są przesłanki materialne dotyczące tego prawa, a zatem do odliczenia.

Według TS UE, aby dokument mógł zostać uznany za fakturę w rozumieniu art. 203 dyrektywy, trzeba w nim wykazać VAT, a ponadto musi on zawierać te dane określone w przepisach, które są niezbędne do tego, by organ podatkowy mógł ustalić, czy materialne przesłanki prawa do odliczenia VAT zostały spełnione. Nie ma tu znaczenia, czy taki dokument ma postać umowy, czy faktury.

W konsekwencji – jak podkreślił wyraźnie Trybunał – umowę zbycia i leasingu zwrotnego, po zawarciu której strony nie wystawiły faktury, można uznać za fakturę w rozumieniu przepisu dyrektywy, jeśli umowa ta zawiera wszystkie informacje niezbędne do tego, by organ podatkowy państwa członkowskiego mógł ustalić, czy materialne przesłanki prawa do odliczenia VAT zostały w danym przypadku spełnione.

Ewa Konderak
Ewa Konderak
Od ponad 20 lat dziennikarka zajmująca się tematyką podatkową. Swoje artykuły publikowała na łamach ogólnopolskich dzienników prawno-gospodarczych, jak np. „Dziennik Gazeta Prawna” oraz portali gospodarczych, jak np. rp.pl. Ma także bogate doświadczenie w redagowaniu publikacji książkowych, współpracując z największymi wydawnictwami w Polsce. Ukończyła studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowo Prawo Unii Europejskiej na tym samym Uniwersytecie.

INNE Z TEJ KATEGORII

Szykują nam nowy podatek. Efektem będą drastyczne podwyżki cen gazu, węgla i paliwa

Jak informuje „Rzeczpospolita”, węgiel będzie droższy nawet o połowę, a olej napędowy o ponad 50 gr na litrze. Taki będzie efekt wprowadzenia przez rząd nowego podatku wynikającego z unijnej dyrektywy o systemie handlu emisjami gazów cieplarnianych. Jej uchwalenie ma nastąpić do końca 2024 r.
2 MIN CZYTANIA

Apel rzecznika MŚP do premiera w sprawie składki zdrowotnej

Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, zwrócił się do premiera Donalda Tuska z listem dotyczącym dwóch szczególnie ważnych dla przedsiębiorców zapowiedzi rządu.
2 MIN CZYTANIA

Będzie ZUS od wszystkich umów cywilnoprawnych?

Rząd prowadzi prace nad ozusowaniem wszystkich umów cywilnoprawnych oraz likwidacją tak zwanych zbiegów tytułów do ubezpieczeń społecznych.
2 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Do końca marca roczne rozliczenie CIT

Podatnicy CIT mają do końca marca czas na rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych za 2023 rok. Trzeba tego dokonać na druku CIT-8.
3 MIN CZYTANIA

Urlop i choroba w kosztach kwalifikowanych

Przedsiębiorcy mogą ująć w kosztach kwalifikowanych na działalność badawczo-rozwojową wydatki poniesione na pracownika z tytułu urlopu, choroby i składek ZUS – potwierdza minister finansów w interpretacji ogólnej.
4 MIN CZYTANIA

Część firm będzie upubliczniać informacje o podatku dochodowym

Największe przedsiębiorstwa międzynarodowe będą musiały publikować sprawozdania o podatku dochodowym. To kolejny z elementów, który ma uszczelnić system podatkowy.
4 MIN CZYTANIA