fbpx
czwartek, 25 kwietnia, 2024
Strona głównaArchiwumTym razem łatwiej o pieniądze z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Tym razem łatwiej o pieniądze z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Najpopularniejszym konkursem NCBR jest konkurs o nazwie „Szybka ścieżka”, adresowany zarówno do MŚP, jak i dużych firm. Na ten konkurs dla przedsiębiorstw posiadających certyfikat Seal of Excellence i spoza województwa mazowieckiego, przeznaczony został budżet 50 mln złotych. Nabór wniosków zaczyna się 14 lutego i potrwa do 30 września. Mogą wziąć w nim udział przedsiębiorstwa i ich konsorcja (również z udziałem jednostek naukowych). Liderem konsorcjum musi być jednak przedsiębiorstwo.
Konkurs został podzielony na cztery rundy. Rundy I-II i III-IV mają innych adresatów. W dwóch pierwszych kwalifikowane będą projekty realizowane przez duże przedsiębiorstwa, ale także ich konsorcja (również z udziałem MŚP i jednostek naukowych). Z kolei w rundach III i IV – trwających od 4 kwietnia do 1 czerwca – na dofinansowanie mogą liczyć projekty realizowane przez małe i średnie firmy, a także ich konsorcja (również z udziałem jednostek naukowych).

Po raz pierwszy przeprowadzono dokładnie przemyślaną alokację pieniędzy na poszczególne rundy: I runda – 300 mln zł, II runda – 100 mln zł, III runda – 500 mln zł, IV runda – 300 mln zł.

Kryterium punktowe

– W tej edycji konkursu „Szybka ścieżka” wprowadziliśmy kilka usprawnień. kryteria dopuszczają o wiele szerszy zakres możliwości poprawy projektu w trakcie oceny. Wnioskodawca będzie też mógł poprawić wniosek w kryteriach do tej pory niepoprawialnych. Przebudowaliśmy strukturę kryteriów i zredukowaliśmy ich liczbę. Najistotniejsze elementy oceny skoncentrowano w kryteriach punktowanych (istota projektu, realizacja projektu, wdrożenie wyników). Znacznie skróciliśmy też sam opis kryteriów – dowiadujemy się w Zespole Prasowym NCBR.
Ważną zmianą jest wyodrębnienie nowego kryterium punktowanego „Istota projektu”. Połączono w nim wszystkie aspekty związane z koncepcją projektu.

To nowe kryterium ma pozwolić lepiej zrozumieć specyfikę projektów badawczo-rozwojowych oraz może też być wskazówką dla wnioskodawcy na etapie pisania wniosku, jak sprecyzować cel swojego projektu oraz określić jego rezultat.

1,2 mld zł do podziału

Odpowiadając na stronie internetowej ncbr.gov.pl na kilka prostych pytań, firma może ocenić, czy jej projekt w ogóle się nadaje i czy ma szansę na dofinansowanie. Przedsiębiorcy mogą korzystać także z bezpłatnej aplikacji umożliwiającej zaplanowanie budżetu i pomagającej w określeniu, do jakich kategorii konkretny wydatek przypisać.

W tym roku do podziału przez firmy jest 1,2 mld zł. Otrzymać je mogą przedsiębiorstwa, które potrzebują dofinansowania do badań i rozwoju własnych pomysłów. Każdego roku NCBR nie tylko systematycznie upraszcza procedury, ale organizuje też liczne spotkania edukacyjno-szkoleniowe dla przedsiębiorców i przedstawicieli świata nauki, wyjaśniając, na co i kto może dostać pieniądze.

Jakie formalności po drodze?

Procedura samego konkursu jest maksymalnie transparentna. Obejmuje ocenę formalną wniosku o dofinansowanie oraz ocenę merytoryczną, przy czym w niektórych programach występuje jeden etap oceny, tzn. ocena formalno-merytoryczna poprzedzona wstępną weryfikacją poprawności wniosku. W każdym z tych przypadków wnioskodawca otrzymuje od NCBR informację o wyniku tej oceny wraz z uzasadnieniem. Jeśli jest to ocena negatywna, firma otrzymuje także pouczenie o możliwości wniesienia protestu. Wnioskodawca uczestniczący w danym konkursie ma prawo dostępu do dokumentów związanych z oceną złożonego przez siebie wniosku, przy zachowaniu zasady anonimowości osób dokonujących oceny wniosku.

Po otrzymaniu informacji dotyczącej przyznania dofinansowania firma musi dostarczyć NCBR wszystkie dokumenty niezbędne do zawarcia umowy, oczywiście zgodne z wymogami każdego konkursu. Na tym etapie, w części programów, NCBR przeprowadza techniczną weryfikację wniosku, która nie stanowi elementu procedury oceny, a wynika w szczególności z rekomendacji ekspertów, sformułowanych podczas oceny projektu. W trakcie tej weryfikacji badane są m.in. zgodność proponowanych wydatków z katalogiem kosztów możliwych do objęcia wsparciem, prawidłowość przypisania kosztów do odpowiednich kategorii, prawidłowość opisu kamieni milowych, czy też adekwatność zaplanowanych wydatków. Całość kończy się podpisaniem umowy, która niesie ze sobą prawa i zobowiązania dla obu stron.

Robert Azembski
Robert Azembski
Dziennikarz z ponad 30-letnim doświadczeniem; pracował m.in. w „Rzeczpospolitej”, „Wprost” , „Gazecie Bankowej” oraz wielu innych tytułach prasowych i internetowych traktujących o gospodarce, finansach i ekonomii. Chociaż specjalizuje się w finansach, w tym w bankowości, ubezpieczeniach i rynku inwestycyjnym, nieobce są mu problemy przedsiębiorców, przede wszystkim z sektora MŚP. Na łamach magazynu „Forum Polskiej Gospodarki” oraz serwisu FPG24.PL najwięcej miejsca poświęca szeroko pojętej tematyce przedsiębiorczości. W swoich analizach, raportach i recenzjach odnosi się też do zagadnień szerszych – ekonomicznych i gospodarczych uwarunkowań działalności firm.

INNE Z TEJ KATEGORII

Dowiedz się, jak inwestują najlepsi! Zapraszamy na darmową konferencję Invest Cuffs 2024

Już 5 –6 kwietnia 2024 r. odbędzie się kolejna edycja Konferencji i Targów Invest Cuffs. Będzie to już dziesiąta odsłona wydarzenia, które corocznie przyciąga do Krakowa kilka tysięcy uczestników, mających możliwość wysłuchania wykładów prowadzonych przez niemal 200 prelegentów. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu i wspólnego tworzenia historii rynku inwestycyjnego.

Rola elektrowni szczytowo-pompowych w zielonej transformacji

Elektrownie szczytowo-pompowe to obecnie najbardziej dojrzała technologia magazynowania energii, charakteryzująca się niezwykle długim czasem eksploatacji. Przy rosnącym udziale źródeł wykorzystujących energię odnawialną, takich jak instalacje fotowoltaiczne, czy farmy wiatrowe, jednostki te mają coraz większe znaczenie w zielonej transformacji. W Młotach w Gminie Bystrzyca Kłodzka przygotowywany jest największy tego typu magazyn energii w Polsce.

Green Gas Poland 2023

Green Gas Poland to jedyna konferencja branżowa organizowana przez pracodawców sektora biogazowo-biometanowego. Zagadnienia branżowych centrów umiejętności, międzynarodowych projektów Erasmus+ oraz zapobiegania ekoterroryzmowi to najważniejsze tematy tegorocznej edycji, która odbyła się w pierwszej połowie grudnia w Warszawie.

INNE TEGO AUTORA

Jak ożywić martwy parkiet nad Wisłą?

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie nie służy tak naprawdę ani inwestycjom indywidulanym, ani małym i średniej wielkości firmom. Tym pierwszym w założeniu miała dawać okazje do zysków, dla tych drugich zaś być miejscem pozyskiwania kapitału na rozwój. Tymczasem uciekają z niej zarówni mali, jak duzi.
4 MIN CZYTANIA

Jesteś „pod wpływem”? Nie ruszysz autem

Amerykańska Krajowa Administracja ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (NHTSA) chce wykonać zalecenie Kongresu, by wszystkie nowe auta miały zainstalowaną technologię uniemożliwiającą prowadzenie pod wpływem alkoholu.
< 1 MIN CZYTANIA

Obojętnie, co zrobimy, klimat i tak będzie się zmieniał

Nawet zupełne zaprzestanie emisji CO2 pochodzącego z przemysłu nie wpłynie na zatrzymanie zmian klimatu na Ziemi – przekonuje w zamieszczonym we „Wprost” artykule pt. „Klimat a Człowiek” prof. dr hab. inż. Piotr Wolański, przewodniczący Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN.
4 MIN CZYTANIA