Firmy działające na terenie UE zatrudniające co najmniej 50 pracowników będą zobowiązane do ujawniania informacji ułatwiających pracownikom porównywanie wynagrodzeń i ujawnianie istniejących różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn.

17 marca 2022 r. Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia oraz Komisja Zatrudnienia Parlamentu Europejskiego przyjęły stanowisko w sprawie wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego dyrektywy w sprawie przejrzystości wynagrodzeń.

Zdaniem europosłów narzędzia do oceny i porównywania poziomów wynagrodzeń powinny opierać się na kryteriach neutralnych pod względem płci i obejmować neutralne pod względem płci systemy oceny i klasyfikacji stanowisk.

Jak informuje serwis www.solidarnosc.org.pl, jeśli sprawozdania dotyczące wynagrodzeń wykażą ich zróżnicowanie ze względu na płeć wynoszące co najmniej 2,5 proc., to państwa członkowskie będą musiały dopilnować, by pracodawcy, we współpracy z przedstawicielami pracowników, przeprowadzili wspólną ocenę wynagrodzeń i opracowali plan działania na rzecz równości płci.

Eurodeputowani proponują także wprowadzenie zakazu utajniania informacji o płacach. Co więcej, europosłowie poparli propozycję Komisji Europejskiej zgodnie z którą ciężar udowodnienia, że nie doszło do dyskryminacji, będzie spoczywał na pracodawcy.

Projekt dyrektywy ma być poddany głosowaniu w Parlamencie Europejskim w dniach 4-7 kwietnia br.

Poprzedni artykułKompleksowe i inteligentne magazyny energii
Następny artykułPolska silnym graczem na rynku rzepaku