fbpx
piątek, 12 lipca, 2024
Strona głównaPodatkiUlga termomodernizacyjna – MF wyjaśnia, jak ją stosować

Ulga termomodernizacyjna – MF wyjaśnia, jak ją stosować

Resort finansów w ostatnich dniach marca wydał Objaśnienia podatkowe poświęcone uldze termomodernizacyjnej. Jest to preferencja przeznaczona dla podatników PIT.

Ministerialny dokument liczy 18 stron. Podzielony jest na 5 głównych części. Atutem tej publikacji są dość liczne przykłady, obrazujące zastosowanie ulgi w praktyce.

Kto odliczy ulgę?

Z ulgi termomodernizacyjnej mają prawo korzystać podatnicy, którzy podatek dochodowy od osób fizycznych obliczają według: skali podatkowej, jednolitej 19-proc. stawki podatku (liniowy PIT) lub w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Prawo do ulgi termomodernizacyjnej przysługuje zarówno podatnikom podlegającym w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, jak również podatnikom, którzy w Polsce podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiągniętych w Polsce.

Jak to zrobić?

W ramach ulgi podatnicy odliczają od podstawy obliczenia podatku (w przypadku podatników opodatkowanych według skali podatkowej oraz jednolitej 19-proc. stawki podatku) lub od przychodu (w przypadku podatników opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych) wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Przepisy jasno precyzują, kiedy mamy do czynienia z tego typu wydatkami.

Ważne: Wydatki termomodernizacyjne, które można odliczyć, podatnik uwzględnia w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym takie wydatki zostały poniesione.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Ulga termomodernizacyjna – jak każda inna preferencja – podlega dość szczegółowym rygorom. Aby z niej skorzystać trzeba spełnić określone przepisami warunki. Co więcej, warunki te muszą być spełnione łącznie. Ulga termomodernizacyjna zależy od: rodzaju wydatków i ich właściwego dokumentowania, typu, położenia i tytułu prawnego budynku, czasu trwania przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, wysokości wydatków i źródła ich finansowania.

Czy wszystkie wydatki można odliczyć?

Trzeba wiedzieć, że w ramach ulgi termomodernizacyjnej nie każdy wydatek, który przyczynia się do poprawy efektywności energetycznej budynku, podlega odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Do odliczenia uprawnia tylko ten wydatek, który znajduje się na tzw. liście wydatków, czyli został wymieniony w rozporządzeniu ministra inwestycji i rozwoju. Lista ta jest listą zamkniętą, co oznacza, że wydatki spoza listy nie podlegają odliczeniu. Ważne jest jednak to, że lista wydatków kwalifikujących się do ulgi obejmuje zarówno materiały budowlane, urządzenia, jak i usługi.

Jakie dokumenty pomogą skorzystać w preferencji?

Jeśli odpowiednie wydatki ponieśliśmy, musimy też zadbać o właściwe ich udokumentowanie. Wysokość wydatków termomodernizacyjnych ustala się bowiem na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku. Wymóg dokumentowania wydatku termomodernizacyjnego fakturą wystawioną przez czynnego podatnika podatku od towarów i usług odnosi się również do wydatków poniesionych za granicą.

Ważne: W ramach ulgi termomodernizacyjnej odliczeniu podlegają wyłącznie te wydatki z listy wydatków, które dotyczą realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. I co istotne – podatnik, który z ulgi korzysta musi być właściciele lub współwłaścicielem tego budynku.

Czy odliczenie jest limitowane?

Oczywiście ulga termomodernizacyjna jest odliczeniem limitowanym. Niezależnie od wysokości poniesionych wydatków kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich przedsięwzięć termomodernizacyjnych, które realizuje podatnik, z uwzględnieniem wszystkich budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których jest właścicielem lub współwłaścicielem. Limit ulgi nie jest zatem związany z jedną inwestycją lub jednym przedsięwzięciem termomodernizacyjnym, lecz jest określony dla danego podatnika, niezależnie od liczby inwestycji termomodernizacyjnych. W przypadku podatników pozostających w związku małżeńskim każdy z małżonków dysponuje odrębnym limitem w wysokości 53 000 zł. Trzeba tylko pamiętać, że wysokość limitu w części niewykorzystanej przez jednego z małżonków nie powiększa limitu drugiego małżonka.

Ważne: Aby skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej podatnik musi zakończyć przedsięwzięcie termomodernizacyjne w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniósł pierwszy wydatek dotyczący tego przedsięwzięcia.

Ewa Konderak
Ewa Konderak
Od ponad 20 lat dziennikarka zajmująca się tematyką podatkową. Swoje artykuły publikowała na łamach ogólnopolskich dzienników prawno-gospodarczych, jak np. „Dziennik Gazeta Prawna” oraz portali gospodarczych, jak np. rp.pl. Ma także bogate doświadczenie w redagowaniu publikacji książkowych, współpracując z największymi wydawnictwami w Polsce. Ukończyła studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowo Prawo Unii Europejskiej na tym samym Uniwersytecie.

INNE Z TEJ KATEGORII

W tym roku Dzień Wolności Podatkowej przypada jeszcze później niż w roku ubiegłym!

Już po raz trzydziesty pierwszy Centrum im. Adama Smitha oblicza Dzień Wolności Podatkowej. W tym roku przypada on w piątek 28 czerwca, dopiero w 180 dzień roku! Na opłacenie wszystkich danin, czyli podatków, niezależnie od tego, jak się nazywają, w tym opłat i składek, które są przymusowe, pracujemy 179 (sto siedemdziesiąt dziewięć) z 366 dni, czyli o 8 dni dłużej niż w roku 2023.
5 MIN CZYTANIA

Szykują nam nowy podatek. Efektem będą drastyczne podwyżki cen gazu, węgla i paliwa

Jak informuje „Rzeczpospolita”, węgiel będzie droższy nawet o połowę, a olej napędowy o ponad 50 gr na litrze. Taki będzie efekt wprowadzenia przez rząd nowego podatku wynikającego z unijnej dyrektywy o systemie handlu emisjami gazów cieplarnianych. Jej uchwalenie ma nastąpić do końca 2024 r.
2 MIN CZYTANIA

Apel rzecznika MŚP do premiera w sprawie składki zdrowotnej

Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, zwrócił się do premiera Donalda Tuska z listem dotyczącym dwóch szczególnie ważnych dla przedsiębiorców zapowiedzi rządu.
2 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Do końca marca roczne rozliczenie CIT

Podatnicy CIT mają do końca marca czas na rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych za 2023 rok. Trzeba tego dokonać na druku CIT-8.
3 MIN CZYTANIA

Urlop i choroba w kosztach kwalifikowanych

Przedsiębiorcy mogą ująć w kosztach kwalifikowanych na działalność badawczo-rozwojową wydatki poniesione na pracownika z tytułu urlopu, choroby i składek ZUS – potwierdza minister finansów w interpretacji ogólnej.
4 MIN CZYTANIA

Część firm będzie upubliczniać informacje o podatku dochodowym

Największe przedsiębiorstwa międzynarodowe będą musiały publikować sprawozdania o podatku dochodowym. To kolejny z elementów, który ma uszczelnić system podatkowy.
4 MIN CZYTANIA