Przedsiębiorcy mają we wrześniu kilka możliwości skorzystania z ulg i preferencji, oczywiście w związku z epidemią COVID–19. Dotyczy to branż szczególnie poszkodowanych w wyniku zamrożenia gospodarki. W kolejnych, krótkich materiałach opiszemy, co jest możliwe i z czego warto skorzystać.

Przedstawicielom branż, które poniosły szczególnie dotkliwe straty w efekcie lockdownu udało się uzyskać od rządu kolejne zwolnienie z ZUS.

Aż 11 różnych branż będzie mogło skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS na kolejne trzy miesiące.
Stosowna ustawa została już uchwalona przez sejm i można spodziewać się, że nowe przepisy wejdą w życie jeszcze we wrześniu.
Oprócz przedłużenia zwolnienia ze składek zusowskich poszerzono także liczbę branż i sektorów, które mogą skorzystać z dobrodziejstwa ustawodawcy.

Zwolnione ze składek ZUS są firmy działająca w następujących branżach:

* 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
* 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
* 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
* 79.11.A Działalność agentów turystycznych
* 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
* 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
* 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
* 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
* 93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
* 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
* 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Zasady zwolnienia z ZUS

Zwolnienie ze składek ZUS dla powyższych branż przysługiwać będzie jednak tylko w przypadku, gdy dany kod PKD dotyczy przeważającej działalności firmy, czyli, że działalność nim opisana jest podstawowym źródłem przychodów przedsiębiorstwa.
Uzyskanie kolejnej ulgi nie będzie przy tym zależeć od wielkości przychodów, czyli wielkości firmy.
Należy jednak wykazać, że przychód osiągnięty w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek, był niższy o co najmniej 80 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w analogicznym miesiącu 2019 roku.

Okres zwolnienia będzie liczony od czerwca do sierpnia, przy zachowaniu jego sześciomiesięcznej ciągłości. Firmy, których wnioski zostaną przez ZUS zaakceptowane, pierwszą składkę zapłacą w październiku.
Terminem granicznym, do którego można występować o kolejne zwolnienie z ZUS jest 30 listopada br.
Będzie także możliwość odzyskania już wpłaconych składek za czerwiec i lipiec 2020 r. Firma może o to wystąpić przy wniosku o przedłużenie abolicji ze składek o kolejne trzy miesiące.

Poprzedni artykułPierwsza sieć handlowa z wodą własnej marki w butelce pochodzącej w 100% z recyklingu
Następny artykułKonstytucyjny limit 3/5 długu do PKB należy przemyśleć