fbpx
niedziela, 14 lipca, 2024
Strona głównaPodatkiUlgi w spłacie zobowiązań podatkowych

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych [WYWIAD]

O ulgach w spłacie zobowiązań podatkowych, o przesłankach, które je umożliwiają i o tym, jak odpowiednio umotywować wniosek o przyznanie ulgi podatkowej rozmawiamy z Justyną Chylińską, senior konsultantem i adwokatem w Thedy & Partners oraz Dawidem Charkiewiczem, konsultantem w Thedy & Partners.

Zbliża się termin rozliczenia podatkowego za 2022 rok. Przedsiębiorcy, którym z rozliczenia wyjdzie dopłata podatku mogą stanąć przed kłopotem, jak odpowiednią sumę w terminie fiskusowi wpłacić. Czy przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulg w spłacie zobowiązań podatkowych?

D.Ch. – Tak. Ordynacja podatkowa przewiduje takie rozwiązania. W tym zakresie przedsiębiorca może zwrócić się do organu podatkowego z wnioskiem o:
– odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty,
– odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek lub
– umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.

Składając taki wniosek przedsiębiorca musi go odpowiednio uzasadnić poprzez wykazanie ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego. Niestety, niezależnie od uzasadnienia wniosku, decyzja organu podatkowego może być negatywna. Wynika to z tego, że decyzja organu podatkowego w zakresie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych ma charakter uznaniowy. W ostatnim czasie organy podatkowe w przypadku złożenia odpowiednio umotywowanych wniosków, co do zasady udzielają podatnikom ulg w spłacie zobowiązań podatkowych.

Co istotne, udzielenie ulgi w przypadku przedsiębiorcy będzie stanowiło pomoc publiczną – co do zasady będzie to pomoc de minimis.

Chyba warto, aby przedsiębiorcy, którzy z możliwych ulg chcą skorzystać nie czekali z tym do ostatniego dnia na złożenie zeznania i zapłatę podatku?

J.Ch. – Oczywiście, im szybciej złożymy wniosek, tym szybciej powinniśmy otrzymać decyzję w sprawie udzielenia ulgi. Jednak należy pamiętać, że nie o wszystkie rodzaje ulg będziemy mogli wnosić przed terminem płatności podatku.

W sytuacji, gdy sytuacja finansowa przedsiębiorcy jest bardzo zła i chcemy wnosić o umorzenie zaległości podatkowej, musimy zaczekać do upływu terminu płatności podatku. Dopiero wtedy zobowiązanie podatkowe przekształci się w zaległość podatkową, o umorzenie której można zawnioskować. Brak jest bowiem możliwości wnioskowania o umorzenie zobowiązania, którego termin płatności jeszcze nie minął.

Aby z ulgi w zapłacie podatku skorzystać musi istnieć ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny. Czy możemy wyjaśnić, co to dokładnie oznacza i podać jakieś przykłady?

J.Ch. – Pojęcia te nie zostały zdefiniowane w ustawie, mimo że są powoływane w Ordynacji podatkowej częściej niż tylko w kontekście udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Z tego względu dla wyjaśnienia, co należy rozumieć pod pojęciem „ważnego interesu podatnika” lub „ważnego interesu publicznego” należy sięgnąć do orzecznictwa i doktryny.

W tym zakresie w orzecznictwie i doktrynie wskazuje się, że przez „ważny interes podatnika” należy rozumieć takie okoliczności, które mogłyby powodować zachwianie podstaw jego istnienia lub dalszego funkcjonowania. Przykładem takiej sytuacji może być np. choroba wymagająca kosztownego leczenia w sytuacji, gdy podatnik wykaże, że to zdarzenie przy braku udzielenia ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych może mieć negatywne konsekwencje dla ciągłości jego funkcjonowania.

Niemniej, zarówno w orzecznictwie jak i doktrynie wskazuje się, że pojęcia „ważnego interesu podatnika” nie należy ograniczać wyłącznie do sytuacji nadzwyczajnych. W konsekwencji, skoro pogorszenie się kondycji finansowej przedsiębiorstwa może spełniać przesłankę „ważnego interesu podatnika” i stanowić podstawę do udzielenia ulgi, to tym bardziej stanowi ją sytuacja losowa, nadzwyczajna i niezależna od działań lub zaniechań podatnika.

Pojęcie „interesu publicznego” wiąże się natomiast z koniecznością dokonania oceny sytuacji na kilku płaszczyznach. W tym zakresie, nie wystarczy stwierdzić, że w interesie państwa jest zapewnienie ściągalności podatków, ale należy też uwzględnić konsekwencje odmowy udzielenia ulgi w sferze życia społecznego. Przykładem może być tutaj na przykład likwidacja miejsc pracy w danej miejscowości na skutek zamknięcia przedsiębiorstwa. Ponadto niekiedy przyjmuje się, że „ważny interes publiczny” dotyczy sytuacji, w których zapłata należności podatkowej spowoduje konieczność sięgania przez podatnika do środków pomocy państwa, gdyż nie będzie on w stanie zaspakajać swoich potrzeb materialnych.

Niezależnie od tego podatnik składając wniosek o przyznanie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych ma obowiązek wykazać spełnienie jednej z wyżej wymienionych przesłanek.

Co dokładnie zrobić, aby z ulgi skorzystać? Jakie informacje powinny znaleźć się we wniosku?

D.Ch. – Podatnicy wnioskujący o przyznanie ulg podatkowych mogą skorzystać z urzędowych formularzy. W uzasadnieniu wniosku w szczególności można skupić się na obiektywnych kryteriach finansowych potwierdzających niekorzystną kondycję finansową przedsiębiorstwa oraz ewentualnych negatywnych konsekwencjach braku udzielenia ulgi. W załączeniu warto wtedy złożyć dokumenty potwierdzające trudną sytuację finansową przedsiębiorstwa, np. zestawienia wykazujące spadek przychodów. Jednocześnie nie zawsze zła sytuacja finansowa będzie uzasadnieniem dla przyznania ulgi – czasami takim uzasadnieniem może być niepewność funkcjonowania przedsiębiorstwa z uwagi na sytuację gospodarczą lub społeczną (np. liczne ograniczenia związane z pandemią w 2020 r.).

W przypadku przedsiębiorców istotnym załącznikiem wniosku będzie oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w roku bieżącym i w ciągu poprzednich 2 lat (lub braku jej otrzymania) oraz formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Ewa Konderak
Ewa Konderak
Od ponad 20 lat dziennikarka zajmująca się tematyką podatkową. Swoje artykuły publikowała na łamach ogólnopolskich dzienników prawno-gospodarczych, jak np. „Dziennik Gazeta Prawna” oraz portali gospodarczych, jak np. rp.pl. Ma także bogate doświadczenie w redagowaniu publikacji książkowych, współpracując z największymi wydawnictwami w Polsce. Ukończyła studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowo Prawo Unii Europejskiej na tym samym Uniwersytecie.

INNE Z TEJ KATEGORII

W tym roku Dzień Wolności Podatkowej przypada jeszcze później niż w roku ubiegłym!

Już po raz trzydziesty pierwszy Centrum im. Adama Smitha oblicza Dzień Wolności Podatkowej. W tym roku przypada on w piątek 28 czerwca, dopiero w 180 dzień roku! Na opłacenie wszystkich danin, czyli podatków, niezależnie od tego, jak się nazywają, w tym opłat i składek, które są przymusowe, pracujemy 179 (sto siedemdziesiąt dziewięć) z 366 dni, czyli o 8 dni dłużej niż w roku 2023.
5 MIN CZYTANIA

Szykują nam nowy podatek. Efektem będą drastyczne podwyżki cen gazu, węgla i paliwa

Jak informuje „Rzeczpospolita”, węgiel będzie droższy nawet o połowę, a olej napędowy o ponad 50 gr na litrze. Taki będzie efekt wprowadzenia przez rząd nowego podatku wynikającego z unijnej dyrektywy o systemie handlu emisjami gazów cieplarnianych. Jej uchwalenie ma nastąpić do końca 2024 r.
2 MIN CZYTANIA

Apel rzecznika MŚP do premiera w sprawie składki zdrowotnej

Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, zwrócił się do premiera Donalda Tuska z listem dotyczącym dwóch szczególnie ważnych dla przedsiębiorców zapowiedzi rządu.
2 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Do końca marca roczne rozliczenie CIT

Podatnicy CIT mają do końca marca czas na rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych za 2023 rok. Trzeba tego dokonać na druku CIT-8.
3 MIN CZYTANIA

Urlop i choroba w kosztach kwalifikowanych

Przedsiębiorcy mogą ująć w kosztach kwalifikowanych na działalność badawczo-rozwojową wydatki poniesione na pracownika z tytułu urlopu, choroby i składek ZUS – potwierdza minister finansów w interpretacji ogólnej.
4 MIN CZYTANIA

Część firm będzie upubliczniać informacje o podatku dochodowym

Największe przedsiębiorstwa międzynarodowe będą musiały publikować sprawozdania o podatku dochodowym. To kolejny z elementów, który ma uszczelnić system podatkowy.
4 MIN CZYTANIA