Komisja Europejska zamierza zaostrzyć kary dla firm, dopuszczających się przestępstw przeciwko środowisku naturalnemu.

Bruksela proponuje przepisy, które pozwolą sądom nakładać kary na przedsiębiorstw zanieczyszczające środowisko, których wysokość sięgnie 5 procent ich globalnych przychodów. Jednocześnie osoby odpowiedzialne za naruszenie obowiązujących norm powinny się liczyć z karami więzienia między 6-10 lat. Na największe wyroki powinny być skazywane osoby, doprowadzające do zniszczenia środowiska, którego konsekwencją jest np. czyjaś śmierć lub poważne obrażenia.

Chodzi tu o takie przestępstwa jak nielegalny wyrzucanie śmieci, sprzedaż zakazanych substancji, nielegalna wycinka drzew, niszczenie siedlisk chronionych zwierząt czy nielegalny pobór wody.

Aktualnie obowiązują w tym zakresie przepisy z 2008 roku, które przewidują niższe kary lub w ogóle nie sankcjonują niektórych z tych wykroczeń. Poszczególne państwa Unii już wcześniej wprowadziły dość restrykcyjne kary ale np. Polska będzie musiała zaostrzyć obowiązujące obecnie prawo, aby się dostosować do nowych wytycznych.

news.bloomberglaw.com