Aż jedna trzecia wydatków klimatycznych Unii Europejskiej nie wpływa na realizację celów klimatycznych – wynika z raportu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego ECA, cytowanego przez Polski Instytut Ekonomiczny.

Według ECA z 216 mld euro wydatków klimatycznych w ramach budżetu 2014-2020, aż 72 mld euro przeznaczono na działania, które nie sprzyjały celom klimatycznym. Oznacza to, że faktyczny udział środków na ochronę klimatu w budżecie UE na lata 2014-2020 wyniósł 13 proc., a nie 20,1 proc., jak raportowała sama UE.

„Poza zbyt optymistyczną klasyfikacją wydatków (według audytu nawet 80 proc. wydatków na rolnictwo uznanych za sprzyjających ochronie klimatu nie powinno być tak ocenione) wskazywane są także inne błędy w sposobie raportowania KE” – napisano w „Tygodniku Gospodarczym PIE”. „Brakuje wspólnej metodologii w ramach różnych funduszy. Przekłada się to na sytuacje, w których bardzo podobne projekty dostają różne oceny wpływu na środowisko w zależności od źródła finansowania” – podkreślono.

Poza tym unijni urzędnicy nie są spójni w wyborze danych, bo w większości funduszy biorą pod uwagę wydatki z planów lub deklaracji KE, a wyjątkiem jest tylko Europejski Fundusz Spójności, w którym do końcowych obliczeń użyto danych o realnie poniesionych wydatkach.

Perspektywy nie są optymistyczne, bo na lata 2021-2027 UE zaplanowała podniesienie wydatków na cele klimatyczne do 30 proc. budżetu, ale przy niemal tej samej metodologii ich rozliczania. Stwarza to ryzyko nieosiągnięcia celów klimatycznych i poddaje w wątpliwość rzetelność oceny ich finansowania.

Źródło: Tygodnik Gospodarczy PIE

Poprzedni artykułProwadzisz biznes? Możesz odbudować Ukrainę
Następny artykułSkuteczne sposoby na obniżenie kosztów energii elektrycznej