Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdza, czy spółki Carrefour i Auchan Polska wykorzystują swoją przewagę kontraktową wobec dostawców produktów rolno-spożywczych.

UOKiK wyjaśnia, że zastrzeżenia wzbudziły niektóre opłaty pobierane przez sieci handlowe od swoich kontrahentów. Dla przykładu Carrefour i Auchan Polska wymagają od dostawców produktów rolno-spożywczych opłat za usługi polegające na transporcie produktów z magazynów centralnych sieci do ich poszczególnych sklepów, mimo że centralny system dystrybucji towarów jest integralną częścią modelu biznesowego sieci handlowych, a koszty jego organizacji powinny ponosić we własnym zakresie. Oznacza to, że pobieranie specjalnych opłat logistycznych może stanowić nieuzasadnione obciążenie dla kontrahentów, a zakres usług marketingowych świadczonych przez obie spółki na rzecz dostawców może być określany w niejasny sposób.

– Wszcząłem postępowania wyjaśniające, aby dokładnie sprawdzić, czy część opłat pobieranych od dostawców, w tym rolników, nie ma na celu nieuczciwego przerzucenia na nich kosztów działalności sieci handlowych. Nieprecyzyjne określenie usług, które mają być świadczone przez sieci, może z kolei powodować, że dostawcy na etapie zawierania umowy mogą nie wiedzieć, jakie konkretnie działania powinny być realizowane przez sieci na ich rzecz – powiedział prezes UOKiK Tomasz Chróstny. – To kontynuacja naszych działań dotyczących praktyk sieci handlowych związanych z pobieraniem opłat od dostawców. Kończymy również badanie rynku, z którego opublikujemy raport. Nie wykluczamy nowych postępowań w sprawie praktyk kolejnych spółek – dodał prezes Chróstny.

Jeśli UOKiK uzna, że sprawdzane praktyki mogą być nieuczciwym wykorzystaniem przewagi kontraktowej, to może postawić spółkom zarzuty, za które właścicielom sieci będzie grozić kara do 3 proc. rocznego obrotu.

Poprzedni artykułCzterdziesta rocznica utworzenia Solidarności Walczącej
Następny artykułCzego potrzeba, aby start-up odniósł sukces