fbpx
czwartek, 16 maja, 2024
Strona głównaPodatkiUproszczenia podatkowe wchodzą w życie 1 stycznia 2023

Uproszczenia podatkowe wchodzą w życie 1 stycznia 2023

W Dzienniku Ustaw pod pozycją 2180 ukazała się duża nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i innych ustaw. Upraszcza ona wiele przepisów podatkowych, a także przedłuża działanie tzw. tarczy antyinflacyjnej do końca 2022 r.

Nowelizacja ta to przede wszystkim krok w kierunku naprawy tych nieprecyzyjnych regulacji, które wprowadzono m.in. w ramach Polskiego Ładu z początkiem 2022 r. To także – jak możemy przeczytać w uzasadnieniu – chęć „udoskonalenia przepisów dotyczących opodatkowania dochodów osób prawnych (oraz na zasadzie analogicznego odwzorowania, także niektórych przepisów w podatku dochodowym od osób fizycznych i zryczałtowanym podatku dochodowym) w sposób, który uczyni je bardziej przejrzystymi i jednocześnie zapewni ich większą efektywność z punktu widzenia ich stosowania i celu, jakiemu mają służyć”. I jeszcze jeden ważny element tej noweli to przedłużenie tarczy antyinflacyjnej do końca 2022 r.

Ważne: Omawiana nowelizacja to nie tylko zmiany w ustawach o podatkach dochodowych (CIT, PIT, ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych). Modyfikacje zajdą także w Kodeksie postępowania cywilnego, ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawie o podatku od spadków i darowizn, Ordynacji podatkowej, ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych, ustawie o VAT, ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawie o podatku akcyzowym, ustawie o podatku od sprzedaży detalicznej, ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ustawie o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Naprawa regulacji CIT

W zakresie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zmian jest naprawdę sporo (omawialiśmy je już na łamach naszego portalu). Najważniejsze zmiany w tym zakresie to:
– modyfikacja i odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym (zawieszenie na lata 2022-2023),
– uchylenie przepisów o tzw. ukrytej dywidendzie,
– zmiana przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. pośrednich transakcji rajowych,
– zmiana przepisów dotyczących polskiej spółki holdingowej (PSH),
– uelastycznienie konstrukcji oświadczenia wyłączającego obowiązek stosowania mechanizmu pay & refund przy rozliczeniach podatku u źródła,
– zmiana przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów,
– złagodzenie przepisów dotyczących rozliczania kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych,
– likwidacja obowiązku składania załącznika przy korzystaniu z „ulgi na złe długi”,
– poprawa regulacji dotyczących przepisów o opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT).

Inne ustawy

W zakresie zmian w innych ustawach warto wyjaśnić, że te w Kodeksie postępowania cywilnego oraz w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji dotyczą obowiązków dłużnika w sytuacji zbiegu egzekucji do wierzytelności z tytułu zajęcia nadpłaty lub zwrotu podatku. Zmiany w ustawie o podatku od spadków i darowizn oraz w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczą obowiązków notariuszy jako płatników tych podatków (będą oni musieli więcej informacji przekazywać do organów podatkowych na temat czynności podlegających opodatkowaniu). W Ordynacji podatkowej nowości dotyczą obowiązków informacyjnych podmiotów obowiązanych do sporządzenia informacji o cenach transferowych oraz notariuszy, w zakresie dotyczącym przede wszystkim funkcjonowania Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.

Jeśli chodzi o zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dotyczą one ustalania z urzędu przez ZUS podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne ubezpieczonego prowadzącego działalność gospodarczą, który nie przekazał informacji o miesięcznym dochodzie lub przychodzie z działalności gospodarczej.

Z kolei zmiany w ustawie o podatku od sprzedaży detalicznej dotyczą przedłużenia obowiązywania (do 31 grudnia 2022 r.) zwolnienia od opodatkowania sprzedaży detalicznej określonych wyrobów energetycznych.

Tarcza antyinflacyjna

Analizowana nowelizacja przedłużyła także działanie tarczy antyinflacyjnej z 31 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Oznacza to m.in. utrzymanie czasowego obniżenia stawek VAT na: podstawowe produkty żywnościowe, energię elektryczną i cieplną, gaz ziemny, niektóre paliwa silnikowe oraz nawozy i środki wykorzystywane w produkcji rolnej.

Nadal obowiązywała będzie również obniżka akcyzy na prąd, zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, obniżka stawek akcyzy na niektóre paliwa silnikowe oraz czasowe wyłączenie z opodatkowania podatkiem handlowym sprzedaży niektórych paliw. Niższa akcyza obowiązuje również na lekki olej opałowy.

Ta obszerna nowelizacja zawiera także sporo zmian o charakterze dostosowującym i techniczno-legislacyjnym. Większość jej przepisów wchodzi w życie 1 stycznia 2023 r., z pewnymi wyjątkami.

Ewa Konderak
Ewa Konderak
Od ponad 20 lat dziennikarka zajmująca się tematyką podatkową. Swoje artykuły publikowała na łamach ogólnopolskich dzienników prawno-gospodarczych, jak np. „Dziennik Gazeta Prawna” oraz portali gospodarczych, jak np. rp.pl. Ma także bogate doświadczenie w redagowaniu publikacji książkowych, współpracując z największymi wydawnictwami w Polsce. Ukończyła studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowo Prawo Unii Europejskiej na tym samym Uniwersytecie.

INNE Z TEJ KATEGORII

Szykują nam nowy podatek. Efektem będą drastyczne podwyżki cen gazu, węgla i paliwa

Jak informuje „Rzeczpospolita”, węgiel będzie droższy nawet o połowę, a olej napędowy o ponad 50 gr na litrze. Taki będzie efekt wprowadzenia przez rząd nowego podatku wynikającego z unijnej dyrektywy o systemie handlu emisjami gazów cieplarnianych. Jej uchwalenie ma nastąpić do końca 2024 r.
2 MIN CZYTANIA

Apel rzecznika MŚP do premiera w sprawie składki zdrowotnej

Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, zwrócił się do premiera Donalda Tuska z listem dotyczącym dwóch szczególnie ważnych dla przedsiębiorców zapowiedzi rządu.
2 MIN CZYTANIA

Będzie ZUS od wszystkich umów cywilnoprawnych?

Rząd prowadzi prace nad ozusowaniem wszystkich umów cywilnoprawnych oraz likwidacją tak zwanych zbiegów tytułów do ubezpieczeń społecznych.
2 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Do końca marca roczne rozliczenie CIT

Podatnicy CIT mają do końca marca czas na rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych za 2023 rok. Trzeba tego dokonać na druku CIT-8.
3 MIN CZYTANIA

Urlop i choroba w kosztach kwalifikowanych

Przedsiębiorcy mogą ująć w kosztach kwalifikowanych na działalność badawczo-rozwojową wydatki poniesione na pracownika z tytułu urlopu, choroby i składek ZUS – potwierdza minister finansów w interpretacji ogólnej.
4 MIN CZYTANIA

Część firm będzie upubliczniać informacje o podatku dochodowym

Największe przedsiębiorstwa międzynarodowe będą musiały publikować sprawozdania o podatku dochodowym. To kolejny z elementów, który ma uszczelnić system podatkowy.
4 MIN CZYTANIA