fbpx
środa, 31 maja, 2023
Strona głównaPodatkiUproszczenia podatkowe wchodzą w życie 1 stycznia 2023

Uproszczenia podatkowe wchodzą w życie 1 stycznia 2023

W Dzienniku Ustaw pod pozycją 2180 ukazała się duża nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i innych ustaw. Upraszcza ona wiele przepisów podatkowych, a także przedłuża działanie tzw. tarczy antyinflacyjnej do końca 2022 r.

Nowelizacja ta to przede wszystkim krok w kierunku naprawy tych nieprecyzyjnych regulacji, które wprowadzono m.in. w ramach Polskiego Ładu z początkiem 2022 r. To także – jak możemy przeczytać w uzasadnieniu – chęć „udoskonalenia przepisów dotyczących opodatkowania dochodów osób prawnych (oraz na zasadzie analogicznego odwzorowania, także niektórych przepisów w podatku dochodowym od osób fizycznych i zryczałtowanym podatku dochodowym) w sposób, który uczyni je bardziej przejrzystymi i jednocześnie zapewni ich większą efektywność z punktu widzenia ich stosowania i celu, jakiemu mają służyć”. I jeszcze jeden ważny element tej noweli to przedłużenie tarczy antyinflacyjnej do końca 2022 r.

Ważne: Omawiana nowelizacja to nie tylko zmiany w ustawach o podatkach dochodowych (CIT, PIT, ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych). Modyfikacje zajdą także w Kodeksie postępowania cywilnego, ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawie o podatku od spadków i darowizn, Ordynacji podatkowej, ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych, ustawie o VAT, ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawie o podatku akcyzowym, ustawie o podatku od sprzedaży detalicznej, ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ustawie o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Naprawa regulacji CIT

W zakresie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zmian jest naprawdę sporo (omawialiśmy je już na łamach naszego portalu). Najważniejsze zmiany w tym zakresie to:
– modyfikacja i odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym (zawieszenie na lata 2022-2023),
– uchylenie przepisów o tzw. ukrytej dywidendzie,
– zmiana przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. pośrednich transakcji rajowych,
– zmiana przepisów dotyczących polskiej spółki holdingowej (PSH),
– uelastycznienie konstrukcji oświadczenia wyłączającego obowiązek stosowania mechanizmu pay & refund przy rozliczeniach podatku u źródła,
– zmiana przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów,
– złagodzenie przepisów dotyczących rozliczania kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych,
– likwidacja obowiązku składania załącznika przy korzystaniu z „ulgi na złe długi”,
– poprawa regulacji dotyczących przepisów o opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT).

Inne ustawy

W zakresie zmian w innych ustawach warto wyjaśnić, że te w Kodeksie postępowania cywilnego oraz w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji dotyczą obowiązków dłużnika w sytuacji zbiegu egzekucji do wierzytelności z tytułu zajęcia nadpłaty lub zwrotu podatku. Zmiany w ustawie o podatku od spadków i darowizn oraz w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczą obowiązków notariuszy jako płatników tych podatków (będą oni musieli więcej informacji przekazywać do organów podatkowych na temat czynności podlegających opodatkowaniu). W Ordynacji podatkowej nowości dotyczą obowiązków informacyjnych podmiotów obowiązanych do sporządzenia informacji o cenach transferowych oraz notariuszy, w zakresie dotyczącym przede wszystkim funkcjonowania Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.

Jeśli chodzi o zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dotyczą one ustalania z urzędu przez ZUS podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne ubezpieczonego prowadzącego działalność gospodarczą, który nie przekazał informacji o miesięcznym dochodzie lub przychodzie z działalności gospodarczej.

Z kolei zmiany w ustawie o podatku od sprzedaży detalicznej dotyczą przedłużenia obowiązywania (do 31 grudnia 2022 r.) zwolnienia od opodatkowania sprzedaży detalicznej określonych wyrobów energetycznych.

Tarcza antyinflacyjna

Analizowana nowelizacja przedłużyła także działanie tarczy antyinflacyjnej z 31 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Oznacza to m.in. utrzymanie czasowego obniżenia stawek VAT na: podstawowe produkty żywnościowe, energię elektryczną i cieplną, gaz ziemny, niektóre paliwa silnikowe oraz nawozy i środki wykorzystywane w produkcji rolnej.

Nadal obowiązywała będzie również obniżka akcyzy na prąd, zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, obniżka stawek akcyzy na niektóre paliwa silnikowe oraz czasowe wyłączenie z opodatkowania podatkiem handlowym sprzedaży niektórych paliw. Niższa akcyza obowiązuje również na lekki olej opałowy.

Ta obszerna nowelizacja zawiera także sporo zmian o charakterze dostosowującym i techniczno-legislacyjnym. Większość jej przepisów wchodzi w życie 1 stycznia 2023 r., z pewnymi wyjątkami.

Ewa Konderak
Ewa Konderak
Od ponad 20 lat dziennikarka zajmująca się tematyką podatkową. Swoje artykuły publikowała na łamach ogólnopolskich dzienników prawno-gospodarczych, jak np. „Dziennik Gazeta Prawna” oraz portali gospodarczych, jak np. rp.pl. Ma także bogate doświadczenie w redagowaniu publikacji książkowych, współpracując z największymi wydawnictwami w Polsce. Ukończyła studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowo Prawo Unii Europejskiej na tym samym Uniwersytecie.

INNE Z TEJ KATEGORII

Prawo podatkowe nadal będzie upraszczane

Ministerstwo Finansów chce kontynuować upraszczanie prawa podatkowego w Polsce, a także wprowadzać do niego nowe technologie.
2 MIN CZYTANIA

NIK: system elektronicznej egzekucji długów nie zadziałał

W ocenie NIK wprowadzenie obowiązku przekazywania w formie elektronicznej tytułów wykonawczych nie przyczyniło się w pełni do uproszczenia i usprawnienia procedur egzekucji administracyjnej. Zamiast usprawnienia zrobił się bałagan.
3 MIN CZYTANIA

Resort finansów pracuje nad dużą nowelą Ordynacji podatkowej

Zmiany w Ordynacji podatkowej będą największe od lat – zapowiada Ministerstwo Finansów. Na razie propozycje zmian znamy jedynie z wypowiedzi przedstawicieli resortu. Samego projektu jeszcze nie opublikowano.
3 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Resort finansów pracuje nad dużą nowelą Ordynacji podatkowej

Zmiany w Ordynacji podatkowej będą największe od lat – zapowiada Ministerstwo Finansów. Na razie propozycje zmian znamy jedynie z wypowiedzi przedstawicieli resortu. Samego projektu jeszcze nie opublikowano.
3 MIN CZYTANIA

TSUE: Usługi ładowania elektryków są dostawą

Przedsiębiorca, który będzie świadczył usługi ładowania samochodów elektrycznych powinien na gruncie VAT traktować je jako dostawę towarów – uważa Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wyrok w sprawie C-282/22).
2 MIN CZYTANIA

Fundacja rodzinna daje sporo korzyści. Również podatkowych [WYWIAD]

Już 22 maja 2023 r. wejdą w życie przepisy o fundacji rodzinnej. To nowa instytucja na gruncie prawa polskiego, która przewiduje sporo preferencji podatkowych. Opowiada nam o niej Marek Kończak – doradca podatkowy, starszy menedżer w Thedy & Partners.
3 MIN CZYTANIA