Na wniosek Gaz-Systemu Urząd Regulacji Energetyki rozpoczął konsultacje w sprawie usunięcia z listy tzw. punktów właściwych gazowych połączeń na granicy z Białorusią, w tym dla gazociągu jamalskiego.

URE uzasadnia swoje działania koniecznością wprowadzenia zmian na liście punktów właściwych systemu przesyłowego związaną z konfliktem zbrojnym na Ukrainie oraz nałożeniem unijnych sankcji na Białoruś i Rosję. Celem jest usunięcie punktów Wysokoje i Tietierowka z listy punktów właściwych Krajowego Systemu Przesyłowego oraz punktu Kondratki z listy punktów właściwych Systemu Gazociągów Tranzytowych.

Dywersyfikacja dostaw gazu nie polega na demontowaniu gazociągów, ale URE wskazuje na zwiększenie możliwości dostaw gazu do Polski z nowych kierunków poprzez wybudowanie połączeń międzysystemowych z Danią, Słowacją oraz Litwą, jak również w związku z rozbudową Terminalu LNG w Świnoujściu. Działania te zapewniły techniczne możliwości zabezpieczenia dostaw gazu do Polski bez konieczności kontynuowania dostaw z kierunku wschodniego.

URE dodaje, że wyniki aukcji rocznych w horyzoncie wieloletnim we wskazanych do usunięcia punktach wskazują, iż nie ma zainteresowania rynku dostawami gazu ziemnego z tego kierunku.

Zdaniem URE za brakiem wykorzystania tych punktów do przesyłu gazu z Federacji Rosyjskiej w perspektywie długoterminowej przemawiają także plany uniezależnienia Unii Europejskiej od rosyjskich paliw kopalnych ogłoszone przez Komisję Europejską w strategii REPowerEU z maja 2022 r. Zakłada ona podjęcie szeregu działań, które do 2030 r. mają istotnie ograniczyć zależność krajów członkowskich UE od gazu pochodzącego z Rosji.

Poprzedni artykułSkończmy z nękaniem przedsiębiorców!
Następny artykułCzy to początek końca pracy zdalnej?