Ministerstwo Finansów wspólnie z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotują ustawę regulującą działalność lombardową.

blokada środków na rachunku vat - grafika wpisu

Zgodnie z planem projekt ustawy ma być gotowy jeszcze w IV kwartale tego roku. W propozycji ma pojawić się definicja działalności lombardowej, przez którą rozumie się zawieranie umów pożyczki lombardowej oraz sprzedaży przedmiotu zastawu lombardowego. Dodatkowo orkeślone zostaną wymagania dla firm, które chcą zostać lombardami i kluczowy będzie tutaj wymóg wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących działalność lombardową. Rejestracja będzie odbywać się elektronicznie i kosztować 50 zł.

Istotnym warunkiem prowadzenia działalności lombardowej będzie działanie w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, z kapitałem zakładowym w wysokości 50 tys. zł. Celem jest zwiększenie wiarygodności lombardów w oczach konsumentów. Projekt będzie również zawierał definicję umowy pożyczki lombardowej, w której przedsiębiorca prowadzący działalność lombardową zobowiązuje się przenieść na własność konsumenta określoną ilość pieniędzy, a konsument zobowiązuje się do zwrotu całkowitej kwoty pożyczki lombardowej w oznaczonym terminie oraz do udzielenia zabezpieczenia poprzez ustanowienie zastawu lombardowego

W projekcie ma zostać wprowadzona definicja umowy pożyczki lombardowej jako umowy, w „której przedsiębiorca prowadzący działalność lombardową zobowiązuje się przenieść na własność konsumenta określoną ilość pieniędzy, a konsument zobowiązuje się do zwrotu całkowitej kwoty pożyczki lombardowej w oznaczonym terminie oraz do udzielenia zabezpieczenia poprzez ustanowienie zastawu lombardowego”. Jak wyjaśniono, wskazanie nowego rodzaju umowy nazwanej ma na celu wyróżnienie typu umów z konsumentami, dla których jedynym zabezpieczeniem wykonania umowy jest ustanowienie zastawu na rzeczy ruchomej.

Zdefiniowany zostanie także zastaw lombardowy, jak również całkowity koszt umowy pożyczki lombardowej.

Źródło: PAP

Poprzedni artykułPolska chce zastąpić Rosję w G20
Następny artykułRośnie znaczenie polskiego eksportu