Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę deregulacyjną – poinformowała Kancelaria Prezydenta RP.

Źródło zdjęcia: prezydent.pl

Władze liczą na to, że przyjęte ustawą deregulacyjną rozwiązania zmniejszą obciążenia regulacyjne niekorzystne z punktu widzenia funkcjonowania obywateli i prowadzenia działalności gospodarczej.

KPRP wskazała, że ustawa ma przyspieszyć wydawanie decyzji i usprawnić postępowania administracyjne, np. przez rozpowszechnienie postępowania uproszczonego i milczącego trybu załatwienia sprawy. Duże znaczenie będzie też miała elektronizacja i zniesienie dwuinstancyjności tam, gdzie będzie to możliwe. Dzięki ustawie obywatele i przedsiębiorcy mają częściej stosować proste formularze urzędowe, a także składać wnioski on-line i w ogóle ograniczyć liczbę formalności w urzędach.

Nowe przepisy mają też pomóc w realizacji założeń Krajowego Planu Odbudowy oraz wyeliminować bariery prawne wpływające na klimat inwestycyjny w Polsce. Środowisko inwestycyjne ma ulec poprawie przez uproszczenie procedur administracyjnych i wprowadzenie procedur milczącej zgody w procedurach związanych np. z handlem i dystrybucją napojów alkoholowych. W wyniku ustawy zniknie procedura dwuinstancyjna w przypadku spraw dotyczących np. zasobów geologicznych, a przez internet będzie można załatwić sprawy związane np. ze składaniem przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców deklaracji do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Według informacji przekazanych przez KPRP większość przepisów ustawy wchodzi w życie po upływie 14-dniowego vacatio legis, ale niektóre z zapisów weszły w życie już z dniem następującym po dniu ogłoszenia, a inne zaczną obowiązywać nawet dopiero 1 stycznia 2024 r.

Poprzedni artykułIle mięsa w kabanosie?
Następny artykułOrganizacje przetwórcze apelują do premiera Morawieckiego