fbpx
niedziela, 28 maja, 2023
Strona głównaArchiwumKGHM inwestuje w zieloną zmianę

KGHM inwestuje w zieloną zmianę

Dzięki intensywnym działaniom i naciskowi, jakie KGHM Polska Miedź kładzie na ekologię, produkcja przemysłowa spółki i Grupy staje się wyraźnie mniej ingerująca w środowisko naturalne.

Ekologia to jeden z pięciu filarów strategii koncernu. Znaczące sumy przeznaczane są na inwestycje zapobiegające emisji szkodliwych substancji do atmosfery, wody i gleby, a wielkie znaczenie odgrywają tu najnowocześniejsze na świecie technologie. Jako odpowiedzialny partner lokalnych społeczności KGHM działa też na rzecz zachowania bogatej fauny i flory całego Zagłębia Miedziowego.

Dla proekologicznych działań KGHM wiodące znaczenie mają trzy litery – BAT. Ten skrót oznacza Najlepsze Dostępne Techniki (ang. Best Available Technology). Chodzi o poprawę jakości powietrza, gleb oraz wód zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej. KGHM wciela te wytyczne w życie, realizując swój program inwestycji BATAs. Unowocześniana jest infrastruktura, zadaniem której jest maksymalne zmniejszenie oddziaływania na przyrodę. Spółka inwestuje w nowe instalacje technologiczne, a także modernizuje te już istniejące. Program BATAs ruszył w październiku w 2017 r. i potrwa do końca 2023 r.

Nic się nie marnuje

Po wydobyciu przez kopalnie rud metalu materiał przetwarzany jest w hutach tak, by oddzielić miedź, srebro oraz inne metale od skały. Jeszcze nie tak dawno podczas tego procesu do atmosfery dostawały się szkodliwe gazy i pyły. Jednak proces produkcji został bardzo unowocześniony i uszczelniony, więc emisje znacznie ograniczono. W dodatku udało się też zagospodarować odpady z hut – powstały z nich kruszywa, czyli materiał używany w budownictwie, głównie drogowym. Kruszywa z dolnośląskich hut KGHM użyto przy budowie dróg ekspresowych S3, S5, S6 i S11.

Znaczna ilość tego materiału jest również wykorzystywana przez lokalnych odbiorców budujących i remontujących mniejsze drogi. Dzięki temu nie trzeba specjalnie wydobywać minerałów, z których powstałyby kruszywa, a żużel z hut nie trafia na składowisko. W ciągu ostatnich 10 lat należąca do KGHM spółka KGHM Metraco S.A. zagospodarowała w ten sposób aż 10 mln ton żużli! Krótko mówiąc – niemal każdy surowiec wydobywany spod ziemi wraz z rudą miedzi zostaje wykorzystany przez KGHM.

Mniej pyłów w atmosferze

KGHM znaczące nakłady przeznaczył też na program ochrony powietrza, a dokładnie na rozbudowę i modernizację instalacji odpylających, co przyniosło spektakularne efekty. Zmiana organizacji procesu wydobycia poprzez uczynienie go bardziej hermetycznym, wymiana maszyn górniczych na nisko- bądź zeroemisyjne, czy zastosowanie najnowocześniejszych technologii oczyszczania pozwoliło osiągnąć najniższe w historii wskaźniki emisji pyłów.

I tak ogólna emisja pyłów generowana przez KGHM w czasie działalności górniczej była w 2022 r. aż o 73 proc. mniejsza niż w 2010 r. W przypadku produkcji hutniczej wskaźnik ten wyniósł aż 88 proc. Emisja dwutlenku siarki spadła w tym samym okresie o 78 proc., a jednym z najbardziej efektownych sukcesów jest ograniczenie w produkcji hutniczej emisji arsenu, która w latach 2018–2022 spadła aż o 77 proc.!

Koncern nie zwalnia tempa i w 2023 r. planuje zakończyć zabudowę instalacji do ograniczenia zapylenia na rozładowni koncentratów P-21 w Hucie Miedzi Głogów oraz już w maju zakończyć rozruch instalacji do usuwania arsenu i rtęci z gazów przed instalacją Solinox w Hucie Miedzi Legnica.

Najwyższe standardy

Sama instalacja Solinox to aktualnie szczytowe rozwiązanie technologiczne w procesie niwelowania emisji arsenu i rtęci. To pierwsza taka instalacja w Polsce i jednak z zaledwie kilku na świecie. Już w maju nowatorski węzeł na instalacji Solinox w Hucie Miedzi Legnica doczyści gazy z tych pierwiastków do poziomu nie większego niż 0,05 mg/Nm3.

Nowa instalacja spełnia najwyższe standardy ochrony środowiska. Jej budowa została doceniona przez Polską Izbę Gospodarczej Ekorozwój w ogólnopolskim konkursie „Zielony Laur” za realizację inwestycji proekologicznych.

KGHM stara się w maksymalny sposób chronić cenne zasoby przyrody. Poprzez stałe monitorowanie lokalnych ekosystemów oraz programy ochrony zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, miedziowa spółka prowadzi działalność z poszanowaniem środowiska naturalnego. Szczególnie intensywne działania prowadzone są m.in. na rzecz zachowania bioróżnorodności.

Na terenach byłych stref ochronnych będących obecnie we władaniu hut utworzono 1257 terenów leśnych. Gnieździ się tu ptactwo, żyją drobne zwierzęta ziemno-wodne i bujnie rozwija się roślinność. Spacerujące pod HM Głogów sarny, daniele, zające czy bażanty nikogo już nie dziwią. KGHM wspomaga również zalesianie terenów, na których działa. Tylko w 2022 r. posadzono ponad 630 tys. sadzonek drzew!

TOMASZ ZDZIKOT
prezes KGHM Polska Miedź S.A.:
Troska o środowisko naturalne to jeden z filarów biznesu prowadzonego przez KGHM. Nasze działania proekologiczne co roku przynoszą wymierne efekty i są doceniane przez międzynarodowych ekspertów. KGHM jako jedyna firma w Polsce otrzymała wyróżnienie w najnowszym prestiżowym zestawieniu firm działających na rzecz środowiska i klimatu – Carbon Clean 200TM. Bycie dobrym sąsiadem to odpowiedzialność za lokalną społeczność i walory przyrodnicze całego Zagłębia Miedziowego.

Materiał powstał we współpracy z KGHM Polska Miedź S.A.

INNE Z TEJ KATEGORII

Grupa PGE powiększyła się o segment energetyki kolejowej

PGE Polska Grupa Energetyczna zakończyła proces zakupu 100 proc. udziałów PKP Energetyka, stając się właścicielem spółki będącej wyłącznym dostawcą energii dla krajowego sektora kolejowego oraz świadczenia usług utrzymania sieci trakcyjnej.

#TechForBetterHealth. Trzecia edycja Huawei Startup Challenge zakończona

Ekspercka kapituła złożona z reprezentantów świata nauki, profesjonalnej medycyny i biznesu wybrała zwycięzców tegorocznej edycji konkursu dla startupów Huawei Startup Challenge organizowanej pod hasłem #TechForBetterHealth.

Węglokoks – tradycja i nowoczesność

Węglokoks to marka, która od ponad 70 lat z powodzeniem funkcjonuje na rynku polskim. W tym czasie zmieniło się niemal wszystko, więc zmieniliśmy się i my.

INNE TEGO AUTORA

Pułapki podatkowe w nowej ustawie o fundacjach rodzinnych [KOMENTARZ]

Ustawa o fundacji rodzinnej wejdzie w życie 22 maja br. Jednak już dokonano jej nowelizacji. Zmiany zasad opodatkowania w większości są korzystne. Ale jedna z koncepcji może poważnie skomplikować prowadzenie fundacji. Publikujemy komenatrz ekspercki na ten temat, którego autorem jest doradca podatkowy Ewa Flor.
7 MIN CZYTANIA

Grupa PGE powiększyła się o segment energetyki kolejowej

PGE Polska Grupa Energetyczna zakończyła proces zakupu 100 proc. udziałów PKP Energetyka, stając się właścicielem spółki będącej wyłącznym dostawcą energii dla krajowego sektora kolejowego oraz świadczenia usług utrzymania sieci trakcyjnej.

#TechForBetterHealth. Trzecia edycja Huawei Startup Challenge zakończona

Ekspercka kapituła złożona z reprezentantów świata nauki, profesjonalnej medycyny i biznesu wybrała zwycięzców tegorocznej edycji konkursu dla startupów Huawei Startup Challenge organizowanej pod hasłem #TechForBetterHealth.