Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał warunkową zgodę na połączenie Polskiego Koncernu Naftowego Orlen i Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.

Jako że Polska jest krajem niesuwerennym, najpierw transakcja została zgłoszona do Komisji Europejskiej ze względu na wysokość światowego obrotu uczestników koncentracji. KE przychyliła się do wniosku przedsiębiorców i przekazała sprawę do UOKiK. Komisja uznała, że transakcja będzie miała wpływ na polskie rynki, a urząd ma doświadczenie w ich ocenie.

Zgodnie z wydaną przez prezesa UOKiK decyzją transakcja może dojść do skutku pod warunkiem sprzedaży spółki Gas Storage Poland, która zajmuje się zarządzaniem magazynami gazu należącymi do PGNiG. Dzięki rozdzieleniu własności magazynów od ich zarządzania zwiększy się dostępność do tej infrastruktury dla podmiotów zewnętrznych tj. konkurentów PGNiG i Orlen. Istotą warunku jest także to, że nabywca spółki Gas Storage Poland nie może prowadzić działalności na rynkach obrotu gazem ziemnym. Ponadto nabywca musi zostać zaakceptowany przez prezesa UOKiK. Warunek ma obowiązywać dopóki udział połączonego podmiotu w rynku magazynowania gazu w Polsce będzie wynosił powyżej 40 proc.

– Realizacja warunku ułatwi konkurentom uczestników koncentracji dostęp do magazynów gazu ziemnego. Powinno to stworzyć sprzyjające warunki do zwiększenia importu gazu ziemnego przez te podmioty. Łatwiejsze będzie bowiem spełnienie obowiązków nakładanych przez prawo energetyczne na importerów w zakresie magazynowania gazu. Dzięki temu może pojawić się więcej niezależnych ofert na gaz ziemny zarówno hurtowych, jak i detalicznych – uważa Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Poprzedni artykułNie tak łatwo kupić rosyjskie złoto
Następny artykułCzym polscy rolnicy handlują z Ukrainą?