Ministerstwo Finansów w najnowszej interpretacji podatkowej stwierdziło, że udział podatników CIT w zyskach spółek komandytowych i jawnych, które w 2021 r. uzyskały status podatnika CIT, jest zwolniony z podatku dochodowego.

światowy minimalny cit - grafika wpisu
Pixabay

„Spółki będące podatnikami CIT, posiadające prawo do udziału w zyskach spółki komandytowej lub spółki jawnej, która uzyskała status podatnika CIT na mocy znowelizowanych od 1 stycznia 2021 r. przepisów, mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów uzyskiwanych z udziału w zyskach takiej spółki” – napisano w opublikowanej w piątek interpretacji.

Oznacza to, że wspólnicy spółek jawnych i komandytowych mają prawo do stosowania — na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy CIT — zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów uzyskanych z udziału w zyskach tych spółek. Dodatkowo ze zwolnienia mogą skorzystać tylko ci wspólnicy spółki jawnej lub komandytowej, którzy są także podatnikiem podatku CIT, podlegającym w Polsce lub w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów. Wspólnicy nie mogą być komplementariuszem w spółce komandytowej, a poza tym posiadają w danej spółce jawnej lub komandytowej nieprzerwanie przez minimum dwa lata ogół praw i obowiązków wspólnika w takiej spółce, przyznający wspólnikowi minimum 10 proc. praw do udziału w jej zyskach.

Omawianym zwolnieniem mogą być objęte przychody faktycznie uzyskane w związku z wypłatą zysku dokonaną przez spółkę jawną i komandytową na rzecz jej wspólników albo równowartość zysku spółki jawnej lub komandytowej przeznaczonego na podwyższenie jej kapitału podstawowego. Zwolnienie obejmuje także wartość niepodzielonych zysków w spółce jawnej i komandytowej oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał podstawowy takiej spółki, w przypadku jej przekształcenia w spółkę niebędącą podatnikiem CIT.

Źródło: PAP

Poprzedni artykułPandemia trwa, ale turystyka na wschodzie Polski jest wspierana
Następny artykułURE zatwierdził nowe taryfy za gaz i prąd — są szokujące