Rzecznik MŚP zaapelował do premiera o powołanie Rady Społeczno-Gospodarczej ds. skutków walki z COVID-19.

rzecznik mśp adam abramowicz - grafika wpisu

Adam Abramowicz w stanowisku skierowanym do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego zaapelował o powołanie Rady Społeczno-Gospodarczej ds. skutków walki z COVID-19 składającej się z naukowców oddelegowanych przez uniwersytety ekonomiczne oraz wydziały ekonomiczne innych polskich uczelni.

W piśmie Abramowicz podkreśla, że opinie ekspertów medycznych są niezwykle ważne, ale decyzje podejmowane na ich podstawie dotyczą nie tylko służby zdrowia – sposobów leczenia zarażonych wirusem COVID-19 i zapobiegania pandemii – lecz także całości życia społeczno-gospodarczego, w tym dalekosiężnych skutków ekonomicznych dla polskich rodzin. W ocenie rzecznika MŚP skutki obecnych działań odczuwać będzie nie tylko nasze pokolenie, ale też pokolenia naszych dzieci i wnuków. Ponadto Abramowicz zwraca uwagę, że niezwykle ważne jest, by działania antycovidowe były podejmowane nie tylko po starannej analizie medycznej, ale też oparte o badania wpływu poszczególnych decyzji na wielowymiarowe i długotrwałe konsekwencje w systemie społeczno-gospodarczym, w tym pogłębienie uspołecznienia długu publicznego, który może znacznie ograniczyć dochód rozporządzalny przeciętnego gospodarstwa domowego w przyszłości.

– Dlatego proszę Pana Premiera o powołanie, wzorem Rady Medyczne ds. COVID-19, drugiego ciała doradczego premiera – Rady Społeczno-Gospodarczej ds. skutków walki z COVID-19, składającej się z naukowców oddelegowanych przez uniwersytety ekonomiczne oraz wydziały ekonomiczne innych polskich uczelni, i konsultowanie decyzji w sprawach walki z pandemią także z tym gronem ekspertów. Do swojego pisma załączam stanowisko w sprawie lockdownu Rady Naukowej, która pracuje przy Rzeczniku MŚP – podsumowuje w swoim wystąpieniu Adam Abramowicz.

W stanowisku tym czytamy m.in.: Wszystkie decyzje o zamykaniu lub znaczącym ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej powinny być oparte na analizach wpływu danej aktywności gospodarczej na rozprzestrzenianie się wirusa wraz ze wskazaniem i rozważeniem ich skutków gospodarczych. Ponadto takie decyzje powinny być uzupełnione o ramy czasowe, jak również instrumenty minimalizujące ich negatywne konsekwencje dla przedsiębiorców (…) Każdy dzień zamknięcia gospodarki to olbrzymi koszt, który ogranicza dalszy rozwój gospodarczy naszego kraju i może spowodować wielowymiarowe i długotrwałe konsekwencje w systemie społeczno-gospodarczym (…) Ponowne otwarcie gospodarki jest szansą na powstrzymanie dalszego uspołeczniania długu publicznego, który w sposób niezrównoważony ograniczy dochód rozporządzalny przeciętnego gospodarstwa domowego.

Poprzedni artykułRAPORT: Polska gospodarka wobec pandemii COVID-19
Następny artykułDEBATA: Europejski Zielony Ład z polskiej perspektywy