Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych będzie rekomendowała Senatowi wprowadzenie kilkudziesięciu poprawek do pakietu podatkowego Polskiego Ładu, w tym wydłużenie vacatio legis nowelizacji do 1 stycznia 2023 r. oraz likwidację obowiązku płatności bezgotówkowych, jeżeli ich wartość przekracza 20 tys. zł.

Wydłużenie o rok terminu wejścia noweli nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw ma umożliwić przedsiębiorcom i podatnikom dostosowanie się do nowych przepisów.

Komisja poparła także przywrócenie usuwanych nowelizacją przepisów, umożliwiających wspólne rozliczenie się z dziećmi osób, które wychowują je samotnie. Jednocześnie opowiedziała się za usunięciem przepisów, które likwidują obowiązek dokonywania płatności bezgotówkowych przez konsumentów, jeśli wartość płatności – bez względu na liczbę transakcji – przekracza 20 tys. zł.

Senatorowie zaproponowali także wprowadzenie przepisów, zakładających wyłączenie małych i średnich przedsiębiorstw z przepisów wprowadzających tzw. podatek minimalny (podatek od koncernów).

Komisja chce także usunięcia z noweli niektórych przepisów dot. sprawozdawczości dla małych i średnich przedsiębiorstw, nakładających na przedsiębiorców obowiązek przesyłania administracji skarbowej danych z ksiąg rachunkowych i z ewidencji działalności gospodarczej.

Poparcie senatorów Komisji zyskała też poprawka, której celem jest objęcie ulgą dla tzw. klasy średniej emerytów i osób uzyskujących dochody także na podstawie umowy zlecenia.

Komisja opowiedziała się za tym, by lekarze, lekarze dentyści i inne osoby, wykonujące zawody medyczne, mogły się nadal rozliczać kartą podatkową. Poza tym Komisja rekomendowała rozwiązanie, na mocy którego wnioski o rozliczanie się przy użyciu karty podatkowej, zgłoszone przed końcem roku i nierozpatrzone w tym terminie, były rozpatrywane na mocy dotychczasowych przepisów.

Senatorowie zaproponowali też poprawkę zwiększającą o 20 proc. możliwość odpisu na organizacje pożytku publicznego – z 1 do 1,2 proc.

Komisja opowiedziała się za skreśleniem przepisu zwalniającego ZUS do dnia 31 grudnia 2022 r. z obowiązku stosowania przepisów o zamówieniach publicznych na usługi lub dostawy udzielane w związku z realizacją zmian przepisów dotyczących składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw zakłada m.in. wzrost kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, wprowadzenie drugiego progu podatkowego na poziomie 120 tys. zł i zmianę dotyczącą składek zdrowotnych.

Składka zdrowotna ma być płacona liniowo od dochodu, bez możliwości odliczania od podatku. Dla osób rozliczających się według skali ma wynosić 9%. Niższa ma być dla firm rozliczających się w sposób uproszczony, czyli tych, które wybiorą podatek liniowy 19%, ryczałt lub kartę podatkową.

Dla osób o dochodach od 68,4 tys. zł do 133,6 tys. zł nowela wprowadza tzw. ulgę dla klasy średniej. Z tej ulgi będą mogli skorzystać zatrudnieni na etacie i przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych.

Nowela zakłada też ulgę dla pracujących emerytów. Osoby, które osiągną wiek emerytalny, ale nadal będą pracować i nie pobierać emerytury, otrzymają dodatkowe odliczenie w kwocie 85 tys. zł, czyli nie będą płacić podatku od dochodów nieprzekraczających 115 tys. zł.

Jednocześnie wprowadzono kilkanaście zmian dotyczących nowych rozwiązań dla biznesu, w tym ulg podatkowych. Doprecyzowano też warunki, na podstawie których można będzie skorzystać z ulgi na powrót.

W nowelizacji zniesiono limit przychodów (100 mln zł) i dopuszczenie do estońskiego CIT także spółdzielni, spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych. Zniesione zostaje opodatkowanie na wejściu i na wyjściu.

Nowela zakłada wprowadzenie nowego podatku od spółek kapitałowych, których udział tylko dochodów i przychodów z działalności operacyjnej wynosi będzie mniej niż 1%. Nie będzie dotyczył podmiotów o specyficznym profilu działalności, których niski poziom dochodowości wynika z uwarunkowań, np. w dziedzinie transportu, energii czy kopalin.

Z podatku zwolnione mają być firmy, które ponoszą realne wydatki inwestycyjne. Od podatku minimalnego będzie odliczany zapłacony w Polsce CIT.

Źródło: ISBnews

Poprzedni artykułMilion euro dziennie kary, czyli kompromis po brukselsku
Następny artykułOstry protest Hiszpanów. Rosnące ceny energii niszczą tamtejszą gospodarkę