Realizacja celów Polskiej Strategii Wodorowej to wyzwanie zarówno dla polskich firm, jak i dla całej gospodarki. Grupa LOTOS, posiadająca innowacyjną i nowoczesną rafinerię, prowadzi także projekty pilotażowe oraz badawczo-rozwojowe skupiające się na produkcji, dystrybucji oraz wykorzystaniu wodoru.

Fot. Grupa LOTOS

– Rynek wodoru jako paliwa transportowego rozwija się coraz szybciej. Również w Grupie LOTOS, której produkcja tego gazu na własne potrzeby już teraz przekracza 14 proc. całkowitego udziału w polskim rynku. Inicjatywy i projekty związane z rozwojem paliw alternatywnych, w szczególności wodoru, stanowią jeden z kluczowych obszarów rozwoju naszej firmy – mówi Jarosław Wróbel, wiceprezes zarządu ds. inwestycji i innowacji Grupy LOTOS.

PURE i Green

Jednym z flagowych projektów LOTOSU w zakresie wodoru jest projekt PURE H2. Jego przedmiotem jest budowa i uruchomienie infrastruktury do produkcji i sprzedaży wodoru o wysokiej czystości oraz budowa 2 stacji do tankowania pojazdów tym paliwem. Pod koniec sierpnia 2021 r. podpisano umowy na budowę obu HRS-ów, które zlokalizowane będą w Gdańsku oraz w Warszawie.

Projekt Green H2 z kolei obejmuje powstanie instalacji pilotażowej, składającej się z elektrolizera o mocy do 1 MW, paneli fotowoltaicznych o mocy 4 MW, ogniwa paliwowego, zbiorników magazynowych i infrastruktury towarzyszącej. Dla potrzeb tego przedsięwzięcia zostali wybrani już doradcy projektu, opracowano koncepcję biznesową i techniczną, pozyskane zostały oferty budżetowe dla inwestycji oraz złożono wnioski o dofinansowanie. Podjęcie finalnej decyzji inwestycyjnej planowane jest na koniec 2022 r.

Projekty badawcze

W ramach projektu VETNI opracowany zostanie elektrolizer bazujący na ogniwach SOE, zintegrowany z instalacją przemysłową, który pozwoli na produkcję zeroemisyjnego wodoru dzięki wykorzystaniu energii elektrycznej z OZE i zapewnieniu pary do procesu generacji wodoru. Parametry elektrolizera pozwolą na produkcję ok. 16 kg wodoru na dobę o czystości 99,999 proc. Pozwoli to na redukcję śladu węglowego do poziomu bliskiego zeru lub zerowego.

LOTOS uruchomił także projekt, który dostarczy kompleksową innowacyjną Platformę IT-Biogaz. Pozwoli ona na kontraktację określonych przez Grupę LOTOS wolumenów paliw ekologicznych oraz bieżący nadzór nad procesami produkcji zakontraktowanych instalacji.

Grupa LOTOS współpracuje także z firmą PESA w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych, rozwojowych i wypracowania warunków handlowych na dostawy wodoru dla potrzeb kolejowej infrastruktury wodorowej i do napędu pociągów. Prowadzone są 4 wspólne projekty, w tym badawczo-rozwojowy w obszarze wykorzystania wodoru i biometanu do napędu lokomotyw.

Wodór określany jako paliwo przyszłości jest ogromną szansą dla polskiej gospodarki, a nasz kraj ma szansę należeć do pionierów rozwoju w tym obszarze. Strategia ta wpisuje się także w ogólnoeuropejski trend dekarbonizacji. Wkład Grupy LOTOS w budowanie polskiej siły wodorowej będzie się zwiększał, a efekty zobaczymy w ciągu najbliższych lat.

Artykuł powstał we współpracy z Grupą LOTOS

Poprzedni artykułMiesięcznik FPG – #4/2022
Następny artykułNiemieccy konsumenci w szoku. Cena za kebab wyznacznikiem najwyższej od II wojny światowej inflacji