W pandemicznym 2020 roku średni dochód z zatrudnienia ludności w wieku produkcyjnym (18-64 lata) w UE spadł o 7 proc. w porównaniu z 2019 r. Jednak średni dochód do dyspozycji gospodarstwa domowego, a także wskaźnik ryzyka ubóstwa, pozostały stabilne, z różnymi tendencjami w poszczególnych krajach – wynika ze wstępnych szacunków Eurostatu.

Szacowany spadek mediany dochodów z zatrudnienia wynosi około 7,2 proc. na poziomie całej Unii Europejskiej. Straty te wynikały w dużej mierze z bezprecedensowego wzrostu liczby pracowników nieobecnych w pracy lub pracujących w skróconych godzinach i rozkładają się bardzo nierównomiernie między krajami. Obniżenie dochodów jest szczególnie duże w przypadku najbardziej narażonych podgrup ludności pracującej.

Jednak transfery rządowe i podatki, a także wprowadzane tymczasowo rozwiązania wspierające gospodarkę, pomogły zrównoważyć wpływ kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 na dochód do dyspozycji gospodarstw domowych.

Jak wynika z szacunków, w około połowie państw członkowskich (w szczególności w Austrii, Słowenii, Czechach, Łotwie, Chorwacji, Litwie, Polsce i Rumunii) w 2020 r. nastąpił wzrost mediany dochodów. Największe spadki zaobserwowano na Cyprze, we Włoszech, Belgii i Grecji, natomiast w pozostałych państwach członkowskich szacuje się, że w całym roku mediana dochodu pozostanie stabilna w porównaniu z 2019 r.

Na poziomie UE dochód do dyspozycji gospodarstw domowych oraz wskaźnik zagrożenia ubóstwem w 2020 r. utrzymywały się na stabilnym poziomie, jednak sytuacja była zróżnicowana w poszczególnych państwach członkowskich.

W porównaniu z 2019 r. wśród państw członkowskich o statystycznie istotnych danych wzrost wskaźnika zagrożenia ubóstwem populacji w wieku produkcyjnym zaobserwowano w Portugalii, Grecji, Hiszpanii, Włoszech, Irlandii, Słowenii , Bułgarii, Austrii i Szwecji. W około połowie państw członkowskich, w tym także w Polsce, wskaźnik zagrożenia ubóstwem pozostał stabilny w 2020 r. W Estonii natomiast spadł.

Źródło: Eurostat

Poprzedni artykułRośnie liczba niewypłacalnych firm w Polsce
Następny artykułCzekają nas dwa lata gospodarczego boomu, za który zapłacimy wysoką inflacją?