fbpx
niedziela, 28 maja, 2023
Strona głównaPodatkiWrócił mechanizm odwrotnego obciążenia VAT

Wrócił mechanizm odwrotnego obciążenia VAT [WYWIAD Z EMILIĄ WOLNOWSKĄ]

Celem nowych regulacji dotyczących mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i zwiększenie konkurencyjności polskiego systemu giełdowego – mówi Emilia Wolnowska, doradcą podatkowym, senior tax managerem w BDO, biuro w Poznaniu.

Od początku kwietnia ponownie mamy mechanizm odwrotnego obciążenia VAT. Jednak dotyczy on wąskiej grupy przedsiębiorców i będzie obowiązywał czasowo.

W związku z ogłoszoną 24 marca 2023 r. ustawą z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2023 r. poz. 556) Polska wprowadza czasowe odwrotne obciążenie podatkiem gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym i usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Na czym polega mechanizm odwrotnego obciążenia w VAT?

Mechanizm odwrotnego obciążenia VAT stanowi odstępstwo od generalnej zasady rozliczania tego podatku, zgodnie z którą osobą zobowiązaną do zapłaty VAT należnego jest podatnik dokonujący dostawy towarów lub świadczenia usług. Mechanizm ten polega na tym, że to usługobiorca lub nabywca towaru staje się podatnikiem VAT i to on jest odpowiedzialny za rozliczenie VAT należnego z tytułu nabycia, co do zasady mając jednocześnie prawo do odliczenia podatku naliczonego. W takim przypadku sprzedawca nie powinien wykazywać VAT na swojej fakturze.

Nowe regulacje są jednak przejściowe i dość ograniczone, prawda?

Tak. Będą one obowiązywać od 1 kwietnia 2023 r. do 28 lutego 2025 r. Wprowadzenie takiego rozwiązania dopuszczone jest przez dyrektywę VAT. Nowe czasowe odwrotne obciążenie dotyczy wyłącznie określonych kategorii, tj. dostawy gazu w systemie gazowym, dostawy energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym i świadczenia usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych w sytuacji, gdy są one dokonywane bezpośrednio lub za pośrednictwem uprawnionego podmiotu na giełdzie towarowej, w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych lub rynku regulowanym lub zorganizowanej platformie obrotu (OTF), w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Czy podatnik powinien powiadomić skarbówkę o stosowaniu odwrotnego obciążenia?

Owszem. Ustawa wprowadziła obowiązek zawiadomienia organu podatkowego o rozpoczęciu dokonywania tych czynności przez dostawcę lub usługodawcę i nabywcę lub usługobiorcę przed dokonaniem pierwszej czynności. Brak złożenia zawiadomienia lub aktualizacji danych podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Dlaczego odwrotne obciążenie nie jest stosowane do innych transakcji?

Mechanizm odwrotnego obciążenia nie jest obcy polskiemu ustawodawstwu. Jako aktualny przykład należy wskazać rozliczanie świadczeń podmiotów zagranicznych (art. 17 ust. 2 ustawy o VAT). W przypadku podmiotów zagranicznych przy spełnieniu określonych warunków mechanizm ten stosowany jest do wszystkich rodzajów towarów i usług, niezależnie od wartości transakcji.

Należy przypomnieć, że mechanizm odwrotnego obciążenia dotyczący tzw. towarów i usług wrażliwych, szerzej stosowany w transakcjach krajowych, został zastąpiony przez mechanizm podzielonej płatności – od 1 listopada 2019 r. Mechanizm ten dotyczył jednak tylko wybranych kategorii towarów (jak np. sprzęt elektroniczny) przy przekroczeniu ustawowego progu wartości oraz określonych usług budowlanych świadczonych przez podwykonawców.

Co nowe regulacje dadzą przedsiębiorcom? Czy to będzie dla nich preferencja (skorzystają na niej)?

Celem nowych przepisów jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, uproszczenie rozliczeń, a przez to zwiększenie konkurencyjności polskiego systemu giełdowego. Należy wskazać, że z tego rozwiązania korzystają już niektóre inne kraje Unii Europejskiej, w tym Niemcy, Hiszpania i Francja.

Ewa Konderak
Ewa Konderak
Od ponad 20 lat dziennikarka zajmująca się tematyką podatkową. Swoje artykuły publikowała na łamach ogólnopolskich dzienników prawno-gospodarczych, jak np. „Dziennik Gazeta Prawna” oraz portali gospodarczych, jak np. rp.pl. Ma także bogate doświadczenie w redagowaniu publikacji książkowych, współpracując z największymi wydawnictwami w Polsce. Ukończyła studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowo Prawo Unii Europejskiej na tym samym Uniwersytecie.

INNE Z TEJ KATEGORII

NIK: system elektronicznej egzekucji długów nie zadziałał

W ocenie NIK wprowadzenie obowiązku przekazywania w formie elektronicznej tytułów wykonawczych nie przyczyniło się w pełni do uproszczenia i usprawnienia procedur egzekucji administracyjnej. Zamiast usprawnienia zrobił się bałagan.
3 MIN CZYTANIA

Resort finansów pracuje nad dużą nowelą Ordynacji podatkowej

Zmiany w Ordynacji podatkowej będą największe od lat – zapowiada Ministerstwo Finansów. Na razie propozycje zmian znamy jedynie z wypowiedzi przedstawicieli resortu. Samego projektu jeszcze nie opublikowano.
3 MIN CZYTANIA

Luka w CIT jak była, tak jest – jej uszczelnianie idzie coraz wolniej

Trudno oprzeć się wrażeniu, że CIT jest w Polsce podatkiem w jakimś sensie dobrowolnym. Stosując kreatywną księgowość w zasadzie można go uniknąć, o czym świadczy fakt, że rekordzista (firma z niemieckim kapitałem) zapłacił podatek CIT w wysokości 0,003 proc. osiągniętego przychodu.
4 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Resort finansów pracuje nad dużą nowelą Ordynacji podatkowej

Zmiany w Ordynacji podatkowej będą największe od lat – zapowiada Ministerstwo Finansów. Na razie propozycje zmian znamy jedynie z wypowiedzi przedstawicieli resortu. Samego projektu jeszcze nie opublikowano.
3 MIN CZYTANIA

TSUE: Usługi ładowania elektryków są dostawą

Przedsiębiorca, który będzie świadczył usługi ładowania samochodów elektrycznych powinien na gruncie VAT traktować je jako dostawę towarów – uważa Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wyrok w sprawie C-282/22).
2 MIN CZYTANIA

Fundacja rodzinna daje sporo korzyści. Również podatkowych [WYWIAD]

Już 22 maja 2023 r. wejdą w życie przepisy o fundacji rodzinnej. To nowa instytucja na gruncie prawa polskiego, która przewiduje sporo preferencji podatkowych. Opowiada nam o niej Marek Kończak – doradca podatkowy, starszy menedżer w Thedy & Partners.
3 MIN CZYTANIA