fbpx
wtorek, 16 lipca, 2024
Strona głównaFinanseWsparcie dla MŚP z funduszy unijnych

Wsparcie dla MŚP z funduszy unijnych

Przedsiębiorcy szukający dotacji czy innych form taniego wsparcia mogą wziąć udział w sumie w 74 konkursach unijnych: w 18 programach krajowych, 35 regionalnych i 14 z tak zwanej Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz już w siedmiu z KPO.

Od trudnego czasu pandemii firmy szukają nowych form sprzedaży i obsługi klientów, modeli biznesowych, a także zarządzania zespołami pracującymi w trybie zdalnym. Znajomość narzędzi cyfrowych w biznesie jest niezbędna do skutecznego zarządzania firmą. Na wsparcie szkoleniowe i doradcze dla mikro, małych lub średnich firm w zakresie rozwijania tzw. kompetencji cyfrowych kadry menadżerskiej można otrzymać dofinansowanie z Funduszy Europejskich. Szczegóły – także dotyczące sposobu składania wniosków – można znaleźć: https://power.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-mmsp-kompetencje-w-zakresie-cyfryzacji-oferta-dla-przedsiebiorcow.

Na szkolenia regionalne

Mikro, mali, średniej wielkości przedsiębiorcy produkcyjni lub usługowi, którzy chcieliby wiedzieć, jak projektować produkty, programy lub usługi w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich i to bez potrzeby ich adaptacji do szczególnych potrzeb, a także ci, którzy zamierzają przejść z fazy przygotowawczej do komercjalizacji swoich produktów i usług mogą skorzystać z refinansowania kosztów szkoleń w bardzo różnych zakresach. Szczegóły tej formy wsparcia: https://power.parp.gov.pl/component/grants/grants/dostepnosc-szansa-na-rozwoj-oferta-dla-przedsiebiorcow.

IPCEI oraz IPCEI wodorowy

Firmy MŚP będą mogły ubiegać się o dofinansowanie projektów z NCBiR – takich, które zostały już wstępnie ocenione przez Komisję Europejską jako pozytywnie oddziałujące na rynek wewnętrzny i społeczeństwo w Unii. Jeden z konkursów jest tematycznie ukierunkowany na wykorzystanie energii odnawialnej wodoru, zaś plany rozwoju firm mogą być wspierane na etapie działalność B+R+I (działalność badawcza, rozwojowa innowacyjna) oraz wdrożenia w przemyśle. Nabór jest prowadzony z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Więcej szczegółów dotyczących konkursów IPCEI na stronie: https://www.gov.pl/web/ncbr/ipcei, a na temat IPCEI wodorowego: https://www.gov.pl/web/ncbr/ipcei-wodorowy.

Na badania i rozwój w klastrach

Przedsiębiorcy mogą wykorzystać także środki unijne m.in. na rozwój infrastruktury badawczej lub demonstracyjnej niezbędnej do świadczenia tych usług w ramach tzw. klastrów i przy pomocy tzw. koordynatorów. Szczegółowy opis programu jest także na stronie PARP: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/rozwoj-oferty-klastrow-dla-firm.

Wsparcie dla start-upów

W programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej do 12 lipca tego roku trwa nabór wniosków w konkursie na animatorów tzw. Platform Startowych dla partnerstw ośrodków innowacyjnych, doświadczonych w inkubacji, akceleracji biznesu i szeroko rozumianym wsparciu MŚP. Szczegóły konkursu: https://fepw.parp.gov.pl/component/grants/grants/platformy-startowe-dla-nowych-pomyslow.

Inną formą jest finansowanie w formie grantu, m.in. na specjalistyczny mentoring, kojarzenie z dużymi korporacjami, wsparcie w skalowaniu (rozszerzaniu) działalności na rynkach międzynarodowych, ułatwienie wejścia na rynek dla start-upów spoza Polski, czy na budowanie tak zwanej gotowości inwestycyjnej. Szczegóły takich form wsparcia małych i średnich przedsiębiorców chcących „wypłynąć na szersze wody”: https://www.parp.gov.pl/.

Dla rolników

Rolnicy-przedsiębiorcy będą mogli pozyskać środki na zakup i montaż nowych silosów, zakup nowego wyposażenia lub urządzeń stanowiących integralną część wyposażenia silosa, a także montaż i transport silosów wraz z wyposażeniem i urządzeniami. Szczegóły konkursu, który potrwa od 5 czerwca do 5 lipca: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/wsparcie-infrastruktury-magazynowania-sluzacej-zwiekszeniu-odpornosci-gospodarstw-rolnych-na-kryzysy-silosy/.

Powyżej podaliśmy przykłady przede wszystkim tych rodzajów wsparcia, których nie opisywaliśmy dotąd na łamach fpg24.pl. Programów skonstruowanych na bazie środków unijnych oraz adresowanych do mikro, małych i średniej wielkości przedsiębiorców jest znacznie więcej.

 

Robert Azembski
Robert Azembski
Dziennikarz z ponad 30-letnim doświadczeniem; pracował m.in. w „Rzeczpospolitej”, „Wprost” , „Gazecie Bankowej” oraz wielu innych tytułach prasowych i internetowych traktujących o gospodarce, finansach i ekonomii. Chociaż specjalizuje się w finansach, w tym w bankowości, ubezpieczeniach i rynku inwestycyjnym, nieobce są mu problemy przedsiębiorców, przede wszystkim z sektora MŚP. Na łamach magazynu „Forum Polskiej Gospodarki” oraz serwisu FPG24.PL najwięcej miejsca poświęca szeroko pojętej tematyce przedsiębiorczości. W swoich analizach, raportach i recenzjach odnosi się też do zagadnień szerszych – ekonomicznych i gospodarczych uwarunkowań działalności firm.

INNE Z TEJ KATEGORII

Rosną wynagrodzenia, ale i długi. Na ich spłatę trzeba pracować prawie cztery miesiące

Przeciętna pensja wzrosła o 11,3 proc. w ciągu roku i wynosi 5968 zł netto – wynika z danych GUS za kwiecień 2024 roku. To dobre informacje, ale niestety tracą na optymizmie w zestawieniu z zadłużeniem konsumentów, które również rośnie. Średni dług osoby wpisanej do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej wynosi obecnie 21 940 zł, a więc o 13,9 proc. więcej niż jeszcze rok temu.
5 MIN CZYTANIA

Klauzule abuzywne w umowach z przedsiębiorcami? Dobra wiadomość dla jednoosobowych działalności gospodarczych

Konsumencka ochrona przedsiębiorców to temat, który zyskuje na znaczeniu w kontekście zmian legislacyjnych oraz rozwoju praktyk handlowych. Tradycyjnie, ochrona konsumentów dotyczyła jedynie osób fizycznych uczestniczących w obrocie prawnym w sposób niezwiązany bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą. W ostatnich latach obserwuje się jednak tendencję do rozszerzania przepisów ochronnych również na przedsiębiorców – szczególnie tych niezrzeszonych w ramach rozbudowanych struktur spółkowych, którzy często znajdują się w gorszej pozycji negocjacyjnej w relacjach z większymi i wyspecjalizowanymi podmiotami.
5 MIN CZYTANIA

Ceny nadal rosną, chociaż wolniej niż rok temu. Sprawdź, co znajduje się w czołówce drożyzny

Dynamika jednocyfrowego wzrostu cen hamuje kolejny miesiąc z rzędu. W marcu codzienne zakupy w sklepach zdrożały o 2,1 proc. rdr. Tym razem na 17 analizowanych kategorii już tylko jedna zaliczyła dwucyfrową podwyżkę. Poza tym 7 grup towarów wykazało jednocyfrowy wzrost i aż 9 segmentów było na minusie.
3 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Jak ożywić martwy parkiet nad Wisłą?

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie nie służy tak naprawdę ani inwestycjom indywidulanym, ani małym i średniej wielkości firmom. Tym pierwszym w założeniu miała dawać okazje do zysków, dla tych drugich zaś być miejscem pozyskiwania kapitału na rozwój. Tymczasem uciekają z niej zarówni mali, jak duzi.
4 MIN CZYTANIA

Jesteś „pod wpływem”? Nie ruszysz autem

Amerykańska Krajowa Administracja ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (NHTSA) chce wykonać zalecenie Kongresu, by wszystkie nowe auta miały zainstalowaną technologię uniemożliwiającą prowadzenie pod wpływem alkoholu.
< 1 MIN CZYTANIA

Obojętnie, co zrobimy, klimat i tak będzie się zmieniał

Nawet zupełne zaprzestanie emisji CO2 pochodzącego z przemysłu nie wpłynie na zatrzymanie zmian klimatu na Ziemi – przekonuje w zamieszczonym we „Wprost” artykule pt. „Klimat a Człowiek” prof. dr hab. inż. Piotr Wolański, przewodniczący Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN.
4 MIN CZYTANIA