fbpx
środa, 27 września, 2023
Strona głównaFinanseWsparcie dla MŚP z funduszy unijnych

Wsparcie dla MŚP z funduszy unijnych

Przedsiębiorcy szukający dotacji czy innych form taniego wsparcia mogą wziąć udział w sumie w 74 konkursach unijnych: w 18 programach krajowych, 35 regionalnych i 14 z tak zwanej Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz już w siedmiu z KPO.

Od trudnego czasu pandemii firmy szukają nowych form sprzedaży i obsługi klientów, modeli biznesowych, a także zarządzania zespołami pracującymi w trybie zdalnym. Znajomość narzędzi cyfrowych w biznesie jest niezbędna do skutecznego zarządzania firmą. Na wsparcie szkoleniowe i doradcze dla mikro, małych lub średnich firm w zakresie rozwijania tzw. kompetencji cyfrowych kadry menadżerskiej można otrzymać dofinansowanie z Funduszy Europejskich. Szczegóły – także dotyczące sposobu składania wniosków – można znaleźć: https://power.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-mmsp-kompetencje-w-zakresie-cyfryzacji-oferta-dla-przedsiebiorcow.

Na szkolenia regionalne

Mikro, mali, średniej wielkości przedsiębiorcy produkcyjni lub usługowi, którzy chcieliby wiedzieć, jak projektować produkty, programy lub usługi w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich i to bez potrzeby ich adaptacji do szczególnych potrzeb, a także ci, którzy zamierzają przejść z fazy przygotowawczej do komercjalizacji swoich produktów i usług mogą skorzystać z refinansowania kosztów szkoleń w bardzo różnych zakresach. Szczegóły tej formy wsparcia: https://power.parp.gov.pl/component/grants/grants/dostepnosc-szansa-na-rozwoj-oferta-dla-przedsiebiorcow.

IPCEI oraz IPCEI wodorowy

Firmy MŚP będą mogły ubiegać się o dofinansowanie projektów z NCBiR – takich, które zostały już wstępnie ocenione przez Komisję Europejską jako pozytywnie oddziałujące na rynek wewnętrzny i społeczeństwo w Unii. Jeden z konkursów jest tematycznie ukierunkowany na wykorzystanie energii odnawialnej wodoru, zaś plany rozwoju firm mogą być wspierane na etapie działalność B+R+I (działalność badawcza, rozwojowa innowacyjna) oraz wdrożenia w przemyśle. Nabór jest prowadzony z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Więcej szczegółów dotyczących konkursów IPCEI na stronie: https://www.gov.pl/web/ncbr/ipcei, a na temat IPCEI wodorowego: https://www.gov.pl/web/ncbr/ipcei-wodorowy.

Na badania i rozwój w klastrach

Przedsiębiorcy mogą wykorzystać także środki unijne m.in. na rozwój infrastruktury badawczej lub demonstracyjnej niezbędnej do świadczenia tych usług w ramach tzw. klastrów i przy pomocy tzw. koordynatorów. Szczegółowy opis programu jest także na stronie PARP: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/rozwoj-oferty-klastrow-dla-firm.

Wsparcie dla start-upów

W programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej do 12 lipca tego roku trwa nabór wniosków w konkursie na animatorów tzw. Platform Startowych dla partnerstw ośrodków innowacyjnych, doświadczonych w inkubacji, akceleracji biznesu i szeroko rozumianym wsparciu MŚP. Szczegóły konkursu: https://fepw.parp.gov.pl/component/grants/grants/platformy-startowe-dla-nowych-pomyslow.

Inną formą jest finansowanie w formie grantu, m.in. na specjalistyczny mentoring, kojarzenie z dużymi korporacjami, wsparcie w skalowaniu (rozszerzaniu) działalności na rynkach międzynarodowych, ułatwienie wejścia na rynek dla start-upów spoza Polski, czy na budowanie tak zwanej gotowości inwestycyjnej. Szczegóły takich form wsparcia małych i średnich przedsiębiorców chcących „wypłynąć na szersze wody”: https://www.parp.gov.pl/.

Dla rolników

Rolnicy-przedsiębiorcy będą mogli pozyskać środki na zakup i montaż nowych silosów, zakup nowego wyposażenia lub urządzeń stanowiących integralną część wyposażenia silosa, a także montaż i transport silosów wraz z wyposażeniem i urządzeniami. Szczegóły konkursu, który potrwa od 5 czerwca do 5 lipca: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/wsparcie-infrastruktury-magazynowania-sluzacej-zwiekszeniu-odpornosci-gospodarstw-rolnych-na-kryzysy-silosy/.

Powyżej podaliśmy przykłady przede wszystkim tych rodzajów wsparcia, których nie opisywaliśmy dotąd na łamach fpg24.pl. Programów skonstruowanych na bazie środków unijnych oraz adresowanych do mikro, małych i średniej wielkości przedsiębiorców jest znacznie więcej.

 

Robert Azembski
Robert Azembski
Dziennikarz z ponad 30-letnim doświadczeniem; pracował m.in. w „Rzeczpospolitej”, „Wprost” , „Gazecie Bankowej” oraz wielu innych tytułach prasowych i internetowych traktujących o gospodarce, finansach i ekonomii. Chociaż specjalizuje się w finansach, w tym w bankowości, ubezpieczeniach i rynku inwestycyjnym, nieobce są mu problemy przedsiębiorców, przede wszystkim z sektora MŚP. Na łamach magazynu „Forum Polskiej Gospodarki” oraz serwisu FPG24.PL najwięcej miejsca poświęca szeroko pojętej tematyce przedsiębiorczości. W swoich analizach, raportach i recenzjach odnosi się też do zagadnień szerszych – ekonomicznych i gospodarczych uwarunkowań działalności firm.

INNE Z TEJ KATEGORII

Rosną długi polskich lekarzy

W ciągu roku aż o 10 milionów złotych wzrosło zadłużenie prywatnych gabinetów lekarskich w Polsce.
< 1 MIN CZYTANIA

Polacy często korzystają z rozwiązań fintechu

Zdecydowana większość polskiego społeczeństwa w zarządzaniu własnymi finansami wykorzystuje najnowsze technologie finansowe.
2 MIN CZYTANIA

Akceptacja nieetycznych zachowań finansowych – jak to u nas wygląda?

Praca na czarno w celu uniknięcia ściągania długów z pensji ma największe przyzwolenie wśród Polaków, jeśli chodzi o nieetyczne zachowania finansowe.
2 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Chcesz handlować w niedzielę? Przemyśl to

Warto mieć na uwadze, że Sąd Najwyższy rozstrzygnął kasację wniesioną przez Prokuratora Generalnego na temat pewnego rodzaju trików pozwalających unikać zakazu pracy w niedziele.
3 MIN CZYTANIA

Nowy program grantowy dla MŚP

Z nowego programu wsparcia cyfryzacji firm, który wkrótce ma ruszyć, skorzystają firmy produkcyjne oraz świadczące usługi na rzecz przemysłu.
2 MIN CZYTANIA

Polscy przedsiębiorcy wierzą, że pokonają problemy

Nasi przedsiębiorcy konfrontują się z bezprecedensowymi wyzwaniami, a jednocześnie wykazują zadziwiającą odporność i wiarę w dobrą przyszłość swoich biznesów.
3 MIN CZYTANIA