Bank Gospodarstwa Krajowego piastuje funkcje organizatora kilkunastu form pomocy finansowej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Pomoc ta przybiera formę gwarancji i poręczeń kredytowych, a także preferencyjnych pożyczek wspierających płynność oraz rozwój firm. O aktualnie dostępne formy pomocy warto się zapytać także w swoim banku.

Bank Gospodarstwa Krajowego utrzymał dotychczasowe warunki specjalne poszczególnych gwarancji oraz wprowadził nowe rozwiązania dotyczące m.in. gwarancji de minimis, Biznesmax czy gwarancji dla sektora rolnego. Do końca 2022 roku będą one udzielane na preferencyjnych dla przedsiębiorców warunkach.

Przedsiębiorcy mają mieć też ułatwiony dostęp do finansowania, a szczególna pomoc dotyczy utrzymania płynności finansowej firm, które ucierpiały z powodu restrykcji i ograniczeń pandemicznych. Ponadto bank uruchomił nowe gwarancje z Funduszu Gwarancji Kryzysowych tj. gwarancje płynnościowe i na inwestycje oraz gwarancje spłaty limitów faktoringowych – w miejsce gwarancji z Funduszu Gwarancji Płynnościowych. Więcej szczegółów znajduje się tutaj: link oraz tutaj: link oraz tutaj: link.

Dla dotkniętych wojną na Ukrainie

Niestety nie możemy odnaleźć informacji, czy weszło już w życie rozporządzenie dotyczące wsparcia w formie gwarancji BGK dla mikro, małych i średnich firm będących leasingobiorcami, które odczuły skutki kryzysu związanego z wojną za naszą wschodnią granicą. W założeniu rozporządzenie to miało wejść w życie 1 lipca tego roku. Szczególna pomoc ma być udzielana firmom będącym leasingobiorcami, czyli w tym przypadku przeprowadzającym transakcje leasingu finansowego oraz zaciągającym pożyczki leasingowe. Gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego obejmie nie więcej niż 80 proc. kwoty transakcji leasingowej, przy czym 70 proc. kwoty udzielonej gwarancji objęte jest regwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI). Całkowita kwota środków trwałych finansowanych przez firmy leasingowe w Polsce wyniosła w 2021 r. 88 mld złotych, z czego 74 proc. leasingobiorców to mikro i małe przedsiębiorstwa, do których kierowana jest – na różne sposoby – pomoc publiczna.

Pożyczka płynnościowa z POIR

Nadal dostępne są pożyczki płynnościowe z Programu Inteligentny Rozwój w ramach pakietu pomocy „poepidemicznej” stworzonego z unijnych środków. Pożyczki te umożliwiają sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej. Przybierają formę nieoprocentowanego finansowania udzielanego mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom. Ich łączna kwota przyznawana firmie nie może przekroczyć dwukrotności sumy wynagrodzeń za 2019 r. lub 25 proc. obrotu firmy za 2019 r. – szczegóły znajdują się tu: link.

Pożyczki unijne z RPO

Dostępne są też tzw. pożyczki z RPO (Regionalnych Programów Operacyjnych), czyli udzielane przez banki i inne instytucje finansujące mikro, małym i średnim firmom inwestycje na rozwój, poprawę potencjału na rynku i podniesienie konkurencyjności. Zastosowane tu ułatwienia w spłacie pożyczek unijnych mają pomóc przedsiębiorcom, którzy z powodu pandemii COVID-19 znaleźli się w trudnej sytuacji lub są nią zagrożeni. Szczegóły: link.

 

Poprzedni artykułAmeryka finansuje wypłaty ukraińskiej budżetówki
Następny artykułRząd myśli o węglu plus