Bank Gospodarstwa Krajowego udostępnił instytucjom pośredniczącym atrakcyjną pożyczkę dla młodych firm zajmujących się turystyką. Pieniądze pochodzą ze środków projektu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka, który jest finansowany przez ministrów finansów oraz funduszy i polityki regionalnej. Z tego wsparcia można skorzystać w okresie pandemii i lockdownu także wtedy, gdy firma znalazła się w trudnej sytuacji finansowej. Do rozdysponowania jest ponad sześćdziesiąt milionów złotych.

pomoc dla turystyki - grafika wpisu

Atrakcyjna pożyczka jest dedykowana firmom z branży turystycznej i okołoturystycznej działającym w Polsce Wschodniej. Okres mniejszego ruchu turystycznego lub jego całkowite ustanie można przecież wykorzystać na przygotowanie szerszej oferty firmy, ale także na pracę nad podniesieniem jakości produktów i usług już świadczonych albo po prostu opłacić bieżące wydatki.

Dla kogo i ile pieniędzy?

Niskooprocentowana pożyczka na rozwój turystyki to szansa na niedrogie wsparcie inwestycji dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców z branży turystycznej lub okołoturystycznej, pochodzących nie tylko wyłącznie z obszarów Polski Wschodniej (chociaż te rejony są preferowane). Mogą się o nią starać przedsiębiorcy z województw: podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.

Cel pożyczki został  zdefiniowany szeroko – chodzi o możliwość „sfinansowania wydatków inwestycyjnych oraz związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej”.

Przedsiębiorca otrzyma do dyspozycji nawet do 500 tysięcy złotych, które może przeznaczyć na przykład na budowę lub rozbudowę obiektu noclegowego czy gastronomicznego. Może też stworzyć (lub tylko rozwinąć) już istniejącą infrastrukturę rekreacyjno-sportową.

Wsparcie produkcji regionalnej

Pieniądze z pożyczki mogą też pomóc rozpocząć lub rozwinąć produkcję i sprzedaż produktów ekologicznych, regionalnych lub tradycyjnych albo tylko rozszerzyć zakres usług już świadczonych czy podnieść ich jakość. Dotyczy to także sprzedaży usług z wykorzystaniem technik informacyjno-komunikacyjnych (tzw. TIK), takich jak e-turystyka. Pieniędzmi z pożyczki można pokryć także wydatki związane z bieżącą działalnością gospodarczą oraz promocją i reklamą.

Pożyczka ma stałe, atrakcyjne oprocentowanie na warunkach zdecydowanie korzystniejszych niż rynkowe – obecnie wynosi ono 0,0375 proc. lub 0,075 proc. w skali roku. Pozbawiona jest też opłat i prowizji za jej udzielenie i obsługę. Maksymalny okres spłaty wynosi siedem lat, ale istnieje możliwość karencji. Część firm nie musi też wnosić wkładu własnego, co podnosi atrakcyjność tej pożyczki. Preferencyjne, niższe oprocentowanie oraz brak wymaganego wkładu własnego dotyczą szczególnie obiektów posiadających status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom ze Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo.
Ważne: firma musi prowadzić działalność nie dłużej niż dwa lata.

Dla dotkniętych koronakryzysem

Firmy dotknięte trudną sytuacją związaną z pandemią COVID-19 mogą skorzystać z lepszych warunków umowy pożyczki. W tym celu trzeba złożyć wniosek i uzyskać sześciomiesięczne wakacje kredytowe dla spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych bezpośrednio w instytucji pośredniczącej w udzielaniu pożyczki. Wkładu własnego przedsiębiorca nie musi mieć, a pożyczkę może też w całości przeznaczyć na sfinansowanie wydatków związanych z bieżącą działalnością firmy. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie, dlaczego kryzys związany z koronawirusem wpłynął lub wpłynie na sytuację podmiotu.
O zmianie warunków spłaty pożyczki będą decydować pośrednicy finansowi w porozumieniu z klientami.

Z pożyczki na rozwój turystyki skorzystało już prawie 600 firm.
Lista instytucji finansowych pośredniczących w udzielaniu pożyczki: LINK

Poprzedni artykułMercosur, czyli nieustające zagrożenie
Następny artykułJak pozbyć się odpadów i jednocześnie wyprodukować energię