fbpx
niedziela, 25 lutego, 2024
Strona głównaKrajWsparcie przedsiębiorców w pandemii – ponad 6000 spraw rzecznika MŚP

Wsparcie przedsiębiorców w pandemii – ponad 6000 spraw rzecznika MŚP

W zeszłym roku Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców prowadziło ponad 6,2 tys. spraw. To wzrost o 165 proc. w porównaniu z rokiem 2019. Tylko liczba korespondencji w ramach prowadzonych spraw wyniosła niemal 15 tys. (w 2019 – 5,5 tys.).

– Myślę, że w tym trudnym okresie pandemii i ograniczeń stanęliśmy na wysokości zadania. Bardzo dużo spraw udało się załatwić pozytywnie. Obecnie spływa do nas 500 wniosków w tygodniu. Widać, że jest zapotrzebowanie na pracę rzecznika MŚP – powiedział rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Adam Abramowicz, podczas konferencji prasowej, na której zaprezentowano raport ”Wsparcie przedsiębiorców w trakcie pandemii. Sprawozdanie z działalności Rzecznika MŚP w 2020 r.”.

Na konferencji zaprezentowano najważniejsze dane, opinie i interwencje rzecznika MŚP w roku ubiegłym, wśród nich m. in.:
– 9 podpisanych porozumień o współpracy z partnerami zewnętrznymi (m.in. Prokuratorią Generalną RP, szefem Krajowej Administracji Skarbowej),
– apel do samorządów ws. zwolnienia przedsiębiorców z opłat czynszowych, na który odpowiedziało kilkadziesiąt samorządów,
– zawieszenie, wskutek interwencji rzecznika MŚP, obowiązku wykonywania okresowych badań lekarskich pracowników w okresie pandemii,
– uwzględnienie postulatu rzecznika MŚP do minister rozwoju, aby mikroprzedsiębiorcy zostali zwolnieni z obowiązku składania wniosku o umorzenie mikropożyczki,
– apel rzecznika MŚP do kierowników urzędów państwowych i samorządowych o zapewnienie ciągłości działania w czasie pandemii,
– skuteczną interwencję ws. kary pieniężnej dla kosmetyczki z Koszalina za rzekome naruszenie ograniczenia prowadzenia działalności,
– prolongatę terminu zakupu kas online dla branży HoReCa.

– Nasza działalność w zeszłym roku była niezwykle intensywna. To wynikało z trudnego okresu pandemii, a jako rzecznik MŚP stanąłem przed trudnym zadaniem. Nie zamknęliśmy urzędu ani na jeden dzień. Cały czas byliśmy w gotowości, dostępni do pomocy przedsiębiorcom, aby jak najmniej dotkliwie mogli przejść przez ten okres – powiedział Adam Abramowicz.

Na konferencji przedstawiono też wybrane działania Wydziału Interwencyjno-Procesowego, w którym zarejestrowano 2831 spraw (wzrost o 153 proc. w stosunku do roku poprzedniego), a były to:
– przygotowanie raportu nt. systemu SENT,
– postępowania KKS,
– interwencja ws. akcyzy na piwa smakowe,
– akcja informacyjno-organizacyjna #RatujBiznes, skierowana do przedsiębiorców, w którą włączyło się ponad 400 kancelarii oferujących im bezpłatną pomoc,
– działania rzecznika uświadamiające przedsiębiorców, co przełożyło się m.in. na znacznie sprawniejsze przeprowadzenie programu 2.0.

– Statystyki pokazują jasno, że rok 2020 był rekordowy w naszej działalności. Związane jest to z tym, że ilość problemów przedsiębiorców z urzędami, i nie tylko, jest bardzo duża – mówił o interwencjach Wydziału Interwencyjno-Procesowego Jacek Cieplak, zastępca rzecznika MŚP. – Aby rozszerzyć kontakt z przedsiębiorcami postanowiliśmy założyć Radę Konsultacyjną przy rzeczniku MŚP, która składa się z 16 zespołów (jeden na każde województwo). W ich skład mają wchodzić firmy małe i średnie, ale też duże, ponieważ chcemy mieć bezpośredni kontakt z samymi przedsiębiorcami. W 2020 r. udało nam się założyć pięć takich zespołów. Obecnie mamy ich już dziewięć, które tworzy 119 firm członkowskich – dodał Jacek Cieplak.

Także Wydział Prawno-Legislacyjny zanotował wzrost liczby spraw (3371 – o 231 proc. więcej niż w roku 2019). – Liczba spraw (…) wzrosła lawinowo w 2020 roku i wzrasta nadal. Około 70 proc. spraw pochodzi z wniosków związanych z lockdownem i zamknięciami poszczególnych branż, a 30 proc. to sprawy związane z przedsiębiorczością – wyjaśnił dr n. pr. Marek Woch, dyrektor generalny w Biurze Rzecznika MŚP.
Najważniejsze wnioski Wydziału przedstawione na konferencji:
– wniosek o otwarcie branży fitness od 4 maja 2020 r.,
– rzecznik MŚP wystąpił do prezesa Związku Powiatów Polskich o podjęcie działań umożliwiających rejestrację pojazdów używanych sprowadzonych do kraju, jak i fabrycznie nowych; bez różnicowania nabywców i na równych warunkach,
– rzecznik MŚP zaapelował do Głównego Inspektora Sanitarnego o zmianę wytycznych w kierunku zwiększenia liczby dzieci mogących przebywać w grupie przedszkolnej oraz zmniejszenie minimalnej powierzchni przestrzeni do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci. W rezultacie GIS zwiększył dopuszczalną liczbę dzieci w grupie przedszkolnej i zmniejszył minimalną przestrzeń dla dzieci w sali,
– rzecznik MŚP ponownie wystąpił do ministra zdrowia w sprawie obowiązku zakrywania ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych (np. sklepy) z pytaniem, czy planowane są zmiany legislacyjne w celu unormowania tego obowiązku w akcie rangi ustawowej,
– art. 23 tzw. „ustawy o dobrym Samarytaninie” przewidywał pozbawianie przedsiębiorców pomocy publicznej w przypadku naruszenia ograniczeń epidemicznych. W ocenie rzecznika MŚP w takiej sytuacji zasadne jest wyjaśnienie w drodze objaśnień prawnych, za naruszenie jakich obostrzeń i w jakich sytuacjach przedsiębiorcy mogą stracić wsparcie w postaci pomocy publicznej.

Raport zawiera również dane o Radzie Przedsiębiorców przy rzeczniku MŚP, w skład której w ubiegłym roku wchodziły już 274 organizacje (163 w roku 2019) i wiele innych szczegółowych informacji o pracy Urzędu Rzecznika MŚP.

Źródło: Biuro Rzecznika MŚP

 

 

INNE Z TEJ KATEGORII

Bruksela odkręca kurek z miliardami euro dla Polski

Przebywająca z wizytą w Polsce szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała odblokowanie unijnych środków dla Polski z Funduszu Odbudowy i Polityki Spójności.
< 1 MIN CZYTANIA

Szara strefa alkoholi w Polsce rośnie

W związku z inflacją i rosnącymi cenami konsumenci w Polsce coraz częściej korzystają z szarej strefy, jeśli chodzi o zakup napojów alkoholowych. Państwo na tym straci.
2 MIN CZYTANIA

Rząd Tuska wygasi program lokalnych inwestycji?

Rządowy Program Inwestycji Strategicznych najprawdopodobniej nie będzie kontynuowany. Szkoda, bo stracą na tym samorządy lokalne oraz firmy, które wykonywały zlecone przez nie prace.
3 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Rząd musi zmienić system podatkowy, aby przedsiębiorcy wrócili do inwestycji

Firmy działające w Polsce powinny mieć jak najlepsze warunki do działania – tak, jak np. firmy na Słowacji, w Estonii czy w Irlandii. Nie da się tego zrobić bez zmiany jednego z najgorszych w ramach państw OECD systemu podatkowego, który zajmuje dzisiaj 36 pozycję na 37 państw – uważa Andrzej Sadowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha.
2 MIN CZYTANIA

[RAPORT OTWARCIA] Organizacje z branży cyfrowej z propozycjami cyfryzacji państwa

Minister Cyfryzacji powinien objąć rolę nadzorującego proces cyfryzacji wszystkich ministerstw, instytucji centralnych oraz samorządowych – to jeden z postulatów ekspertów koalicji dziesięciu organizacji działających w branży cyfrowej. Ich zdaniem sprzyjać temu będzie sprawowanie przez ministra funkcji wicepremiera.
3 MIN CZYTANIA

Rola elektrowni szczytowo-pompowych w zielonej transformacji

Elektrownie szczytowo-pompowe to obecnie najbardziej dojrzała technologia magazynowania energii, charakteryzująca się niezwykle długim czasem eksploatacji. Przy rosnącym udziale źródeł wykorzystujących energię odnawialną, takich jak instalacje fotowoltaiczne, czy farmy wiatrowe, jednostki te mają coraz większe znaczenie w zielonej transformacji. W Młotach w Gminie Bystrzyca Kłodzka przygotowywany jest największy tego typu magazyn energii w Polsce.