Urząd Dozoru Technicznego (UDT) i Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Majątkiem Technicznym (PAMMS) podpisały porozumienie, którego celem jest współpraca w kształtowaniu bezpiecznych i ergonomicznych warunków pracy w nowoczesnym przemyśle.

– Cieszymy się, że nawiązaliśmy współpracę z Polskim Stowarzyszeniem Zarządzania Majątkiem Technicznym. Liczymy, że dzięki wiedzy ekspertów z PAMMS będziemy jeszcze skuteczniej popularyzować zagadnienia związane z bezpiecznym i prawidłowym użytkowaniem urządzeń technicznych – podkreślił Andrzej Ziółkowski, prezes Urzędu Dozoru Technicznego.

– „Wspólnie twórzmy przyszłość” – to hasło przewodnie Stowarzyszenia PAMMS. Współpraca UDT i PAMMS nada temu hasłu nowy wymiar. W dobie Industry 4.0, zagadnienia bezpieczeństwa, ergonomii, wykorzystania techniki i technologii oraz podnoszenie kompetencji kadry zarządzającej i pracowników są kluczowe w świadomym kształtowaniu naszej przyszłości – zaznaczył z kolei Krzysztof Badowski, prezes PAMMS.

Współpraca Urzędu Dozoru Technicznego i Polskiego Stowarzyszenie Zarządzania Majątkiem Technicznym zakłada: przygotowywanie i prowadzenie projektów związanych z popularyzacją bezpieczeństwa technicznego; przygotowywanie i prowadzenie szkoleń w zakresie zarządzania majątkiem technicznym; przygotowywanie i prowadzenie projektów nakierowanych na rozwój kompetencji zawodowych w ramach eksploatacji urządzeń technicznych.

Poprzedni artykułTarcza prawna, czyli mniej biurokracji dla przedsiębiorców
Następny artykułRośnie zaufanie Polaków do portfeli cyfrowych