fbpx
środa, 6 grudnia, 2023
Strona głównaArchiwumWszystko, co chcielibyście wiedzieć o mikropożyczce dla mikroprzedsiębiorców!

Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o mikropożyczce dla mikroprzedsiębiorców!

Od 1 kwietnia 2020 roku obowiązuje ustawa 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła rozwiązania zaproponowane w ramach tzw. tarczy antykryzysowej (dalej ustawa o przeciwdziałaniu koronawirusowi). Ustawa ta doczekała się już nowelizacji (w ramach tzw. tarczy 2.0). Uchwalona 9 kwietnia 2020 r. ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wprowadziła kilka modyfikacji w dotychczasowych rozwiązaniach, rozszerzając m.in. krąg uprawnionych do korzystania z pomocy państwa.

Obok innych zmian, nowe przepisy rozszerzyły krąg mikroprzedsiębiorców, którzy są uprawnieni do korzystania z tzw. mikropożyczki, czyli pożyczek do 5 tys. zł. Dotychczas mogli z niej korzystać tylko mikroprzedsiębiorcy, którzy zatrudniali pracowników. Teraz takiego warunku już nie ma, co oznacza, że z pożyczek mogą korzystać także firmy jednoosobowe. Zamiast utrzymania zatrudnienia trzeba natomiast prowadzić działalność firmy (nie można jej zlikwidować) przez trzy miesiące od udzielenia mikropożyczki.

Pomoc tylko dla mikroprzedsiębiorców

Ustawa o przeciwdziałaniu skutkom koronawirusa przewiduje, że starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy.

Pożyczki nie są zatem dostępne dla wszystkich przedsiębiorców, a jedynie dla tych, którzy spełniają warunki z definicji mikroprzedsiębiorcy. A za takiego uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie dwa warunki. Pierwszy, to zatrudnianie średniorocznie mniej niż 10 pracowników. Drugi, to osiąganie rocznego obrotu netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczających równowartości w złotych 2 mln euro. Upraszczając, chodzi zatem o takie firmy, które zatrudniają mniej niż 10 osób i mają przychody niższe niż wspomniane 2 mln euro.

Zgodnie z nowymi przepisami, warunkiem otrzymanie mikropożyczki jest to, by mikroprzedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą przed 1 marca 2020 r. Pożyczka może być udzielona do wysokości 5 tys. zł. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Wniosek o pożyczkę po ogłoszeniu naboru

Aby otrzymać mikro pożyczkę, trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Wniosek o pożyczkę składa się do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru.

Wniosek można złożyć osobiście. Można to zrobić do specjalnych skrzynek Bezpośrednia obsługa interesantów była dotychczas wstrzymana, ale po weekendzie majowym urzędy otwierają się przy zachowaniu norm sanitarnych. Można to też zrobić elektronicznie za pośrednictwem portalu praca.gov.pl (formularz PSZ-PKDG). Taki wniosek musi być podpisany albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo profilem zaufanym. Ten ostatni łatwo można sobie założyć za pośrednictwem banku, z usług którego korzystamy. Jego założenie z konta internetowego trwa nie dłużej niż kilka minut.

Składając wniosek, przedsiębiorca musi złożyć szereg oświadczeń, w tym: że nie ubiegał się już wcześniej o mikropożyczkę, że nie złożył takiego wniosku w innym urzędzie pracy, że zapoznał się z warunkami ubiegania się o mikropożyczkę, że jest mikroprzedsiębiorcą, oraz że zobowiązuje się wykorzystać środki z pożyczki zgodnie z jej przeznaczeniem. Wszystkie te oświadczenia składa pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania.

Większość pożyczek do umorzenia po 3 miesiącach

Dotychczas przepisy przewidywały, że mikropożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca ten przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w stosunku do stanu zatrudnienia na 29 lutego 2020 r. Jeżeli warunek zostanie spełniony, przedsiębiorca ma 14 dni na złożenie wniosku o umorzenie licząc od 24 lipca 2020 (3 miesiące od 24 kwietnia 2020 r.).

Obecnie w związku z poszerzeniem kręgu uprawnionych, umorzenie to będzie możliwe, jeśli mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Warunek ten będzie miał zastosowanie do wszystkich pożyczek, tj. również tych, które zostały udzielone przed wejściem w życie przepisów znowelizowanych w ramach nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu koronawirusowi. Co ciekawe, rząd założył, że umorzonych zostanie około 90% udzielonych w ten sposób pożyczek, co ma kosztować budżet 8,7 mld zł. Co istotne, taka umorzona pożyczka nie stanowi przychodu przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów podatkowych. Nie ma zatem konieczności zapłacenia podatku od umorzonej kwoty.

Warto zwrócić uwagę, że we wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca składał będzie oświadczenia, że prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Oświadczenie to pożyczkobiorca składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Marek Kutarba
Marek Kutarba
Prawnik i publicysta, ekspert w zakresie prawa podatkowego i finansów. Karierę zawodową rozpoczął od pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu. Później związany z licznymi tytułami prasowymi, w tym największymi polskimi dziennikami gospodarczymi, w których pełnił funkcje redakcyjne i publikował na tematy podatkowe i gospodarcze. Autor książek i praktycznych poradników z zakresu prawa podatkowego. Obecnie właściciel firmy doradczej specjalizującej się w zarządzaniu finansowym i restrukturyzacji kosztów oraz kontent marketingu i litigation PR.

INNE Z TEJ KATEGORII

PGE inwestuje w bezpieczeństwo Polaków

Kryzysy surowcowy wywołany agresją Rosji na Ukrainę pokazał, jak ważne jest bezpieczeństwo energetyczne i dywersyfikacja dostaw nośników energii, a także budowanie niezależności energetycznej państwa. Kryzys ten objawił nam też, jak istotną rolę dla gospodarki i każdego jej uczestnika – od wielkich firm po pojedynczego odbiorcę – ma energetyka. Dziś już wiemy, że jest to niezwykle ważny element naszego bezpieczeństwa ekonomicznego i fizycznego. O to bezpieczeństwo od lat dba PGE Polska Grupa Energetyczna.

Siatkarze na złotej ścieżce

Ten sezon dla kibiców polskiej siatkówki jest absolutnie wyjątkowy. Męska reprezentacja w znakomitym stylu wygrała Ligę Narodów i mistrzostwo Europy, a następnie bezdyskusyjnie zwyciężyła w turnieju kwalifikacyjnym do przyszłorocznych igrzysk olimpijskich. Do Paryża pojedzie również nasza żeńska reprezentacja, która w tym sezonie – podobnie jak męska – dostarczyła kibicom wiele wspaniałych wrażeń.

Rola banku rozwoju w zielonej transformacji

– W programie „Bezpieczeństwo strategiczne” Bank Gospodarstwa Krajowego wraz z innymi największymi polskimi bankami przekazał od początku 2022 r. na inwestycje związane z energetyką 130 mld zł. Ta ogromna kwota świadczy o tym, jak olbrzymie są potrzeby w tym obszarze w Polsce – przyznała podczas IX Kongresu Energetycznego DISE prezes BGK, Beata Daszyńska-Muzyczka.

INNE TEGO AUTORA

Podróże prezesa są kosztem spółki

Wydatki na podróże służbowe prezesa zarządu, w tym koszty przemieszczania się między miejscem pracy w Polsce a miejscem zamieszkania za granicą, mogą być zaliczone do kosztów podatkowych spółki – wynika z interpretacji indywidualnej wydanej przez Krajową Informację Podatkową w sierpniu br.
3 MIN CZYTANIA

Można już przeprowadzać inwentaryzację

W ramach przygotowania do sporządzenia sprawozdania za rok 2023, jednostki, których rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, już od 1 października mogą przeprowadzać inwentaryzację niektórych składników majątkowych.
3 MIN CZYTANIA

Trudno będzie zwolnić pracownika przed końcem sporu

Od końca września weszły zamiany, które zobowiązują do dalszego zatrudnienia pracownika w trakcie trwania sporu z pracodawcą. Nowe regulacje wprowadzano przy okazji nowelizacji dotyczącej emerytur pomostowych, stąd nie wszyscy pracodawcy mogli się o nich w łatwy sposób dowiedzieć.
3 MIN CZYTANIA