Zebraliśmy w jednym miejscu informacje dotyczące możliwości otrzymania wsparcia finansowego przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w ramach różnych – zazwyczaj unijnych – programów. W innym artykule opiszemy aktualne możliwości wsparcia firm z udziałem środków Banku Gospodarstwa Krajowego.

Wysyp nowych konkursów dla mikro, małych i średnich firm zaczął się już w czerwcu tego roku i potrwa co najmniej przez całe wakacje.

Bony na wsparcie innowacyjności

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. ogłosiła II nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod nazwą „Bony na wsparcie innowacyjności dolnośląskich przedsiębiorstw”. Kwota alokacji przeznaczonej na dofinansowanie grantów wynosi 800 mln złotych.

Głównym celem konkursu jest wpieranie firm w zwiększeniu tzw. aktywności badawczo-rozwojowej MŚP – poprzez wytwarzanie innowacji oraz wsparcie finansowe rozwoju kontaktów z uczelniami wyższymi i wykorzystanie efektów prac badawczo-rozwojowych.

Wsparcie adresowane jest wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Przedsiębiorca, który o nie występuje musi udowodnić, że realizacja projektu objętego wsparciem „przyczyni się do powstania innowacji produktowej lub innowacji procesowej oraz wpisuje się w specjalizacje i podobszary „Inteligentnych Specjalizacji Dolnego Śląska”.

Maksymalna wartość wsparcia (w postaci bonu) nie może przekroczyć kwoty 200 tys. zł na jedno przedsiębiorstwo, a maksymalny poziom dofinansowania projektu 85 proc. wydatków kwalifikowalnych. Przedsiębiorca będzie mógł sfinansować bonem: audyt technologiczny firmy; zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji; przygotowanie prototypu doświadczalnego oraz wydatki na wykonanie prac związanych z dostosowaniem technologicznym nowych lub ulepszonych rozwiązań w firmie.

Konkurs dla MŚP potrwa od godz. 8.00 dnia 06.07.2022 r. do godz. 14.00 dnia 20.07.2022 r. O kolejności wpływu wniosku decyduje data i godzina jego złożenia. Grantodawca zastrzega sobie jednak prawo do skrócenia czasu trwania naboru i zakończenia konkursu przed terminem.
(Szczegółowe informacje: link)

Ostatnia runda „Grantów na Eurogranty”

Jeszcze do 11 sierpnia br. przedsiębiorcy mogą składać wnioski w ósmej, ostatniej już rundzie znanego konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Granty na Eurogranty”. Do zdobycia w tej edycji konkursu jest blisko 300 tys. zł na jeden projekt z funduszy europejskich. Inicjatywa dedykowana jest oczywiście mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, które potrzebują wsparcia finansowego w przygotowaniu wniosku projektowego do programów organizowanych przez Unię Europejską. Zdobyte środki pozwolą na pokrycie do 100 proc. kosztów kwalifikowanych. Zgłaszający aplikację może występować w roli projektodawcy, koordynatora, partnera projektu lub członka konsorcjum ubiegającego się wspólnie o dofinansowanie.

– Polscy przedsiębiorcy coraz chętniej sięgają po unijne wsparcie na rozwój firm. Po raz kolejny, w ramach funduszy europejskich, mogą uzyskać realną pomoc na pozyskanie finansowania, dlatego zachęcam do aplikowania w konkursie „Granty na Eurogranty” – mówi Dariusz Budrowski, prezes PARP.

Całkowita pula środków w konkursie to 50 mln złotych. Dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi ona 20 mln złotych, zaś dla projektów z województw innych niż mazowieckie – 30 mln złotych.

– Wsparcie finansowe, w kwocie nawet do 280 tys. złotych, pozwoli firmie przygotować się do ubiegania się o Eurogranty w ramach jednego z Programów UE, to jest COSME, Horyzont 2020, Kreatywna Europa lub LIFE – dodaje prezes Budrowski.

(Szczegółowe informacje: link)

Wdrażanie innowacji MŚP

Już jutro –12 lipca – rusza też jeszcze inny konkurs PARP pod nazwą „Wdrażanie innowacji przez MŚP”. Potrwa tylko do 5 sierpnia 2022 r. O grant mogą się ubiegać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Przedsiębiorcy mogą dostać dofinansowanie w wysokości maksymalnie 10 mln złotych, a minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych jednego projektu wynosi milion złotych. Pozyskane z konkursu pieniądze przedsiębiorca może przeznaczyć na nabycie maszyn i urządzeń, wartości niematerialnych i prawnych, zakup usług doradczych, zakup usług wspierających innowacyjność oraz koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki.

Pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w tym konkursie wynosi 30 mln złotych. Celem konkursu jest sfinansowanie firmie wytworzenia innowacyjnego produktu lub wdrożenia innowacyjnych procesów technologicznych, w szczególności poprzez wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP działające w ramach ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych.
(Szczegółowe informacje: link)

Inne konkursy dostępne w lipcu

Przedsiębiorcy MŚP z województwa pomorskiego mogą też pozyskać granty w ramach „Pomorskiego Systemu Usług Doradczych Value Creation”. Obejmują one refinansowanie połowy poniesionych kosztów na „zarządzanie zmianą, stworzenie strategii, tworzenie i wdrożenie modelu biznesowego oraz innych działań w obszarze organizacji i zarządzania”.
(Szczegółowe informacje: link)

Z kolei „Usługi Rozwojowe Szansą na Sukces”, to inny jeszcze projekt skierowany do przedsiębiorców i ich pracowników z sektora MŚP z siedzibą lub oddziałem firmy w Poznaniu lub w województwie wielkopolskim. Przedsiębiorca może sfinansować dotacją (do 80 procent poniesionych kosztów) szkolenia lub szkolenie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 40 tys. złotych na jedną firmę.
(Szczegółowe informacje: link)

Poprzedni artykułNorwegia zamierza zwiększyć wydobycie gazu
Następny artykułNiezabliźnione rany – 79. rocznica krwawej niedzieli na Wołyniu