fbpx
niedziela, 14 lipca, 2024
Strona głównaKrajZa nienależne świadczenie odpowie przedsiębiorca

Za nienależne świadczenie odpowie przedsiębiorca

Z pozoru kosmetyczna poprawka art. 84 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych może dotkliwie uderzyć w portfele polskich przedsiębiorców.

Tej jesieni doszło do spodziewanej nowelizacji części przepisów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych. Jak zapowiadał rząd, głównym celem zmian było uszczelnienie systemu, poprzez doprecyzowanie przepisów wykorzystywanych przez ubezpieczonych w sposób niezgodny z ich społeczno-gospodarczym przeznaczeniem.

Nowelizacja miała również na celu zlikwidowanie wątpliwości interpretacyjnych poszczególnych norm, które powodowały rozbieżności między praktyką ZUS, a orzeczeniami sądów. Na liście zaktualizowanych przepisów znalazła się regulacja dotycząca zwrotu nienależnie pobranego świadczenia. Z pozoru kosmetyczna poprawka art. 84 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych może dotkliwie uderzyć w portfele polskich przedsiębiorców.

Zgodnie ze wskazaną normą, „jeżeli wypłacenie nienależnych świadczeń zostało spowodowane przekazaniem przez płatnika składek lub inny podmiot nieprawdziwych danych mających wpływ na prawo do świadczeń lub na ich wysokość, obowiązek zwrotu tych świadczeń wraz z odsetkami, obciąża odpowiednio płatnika składek lub inny podmiot, za cały okres, za który nienależne świadczenia zostały wypłacone”.

Przepis ten od lat budził wiele kontrowersji z uwagi na rozszerzenie zakresu odpowiedzialności na podmiot, który fizycznie nie otrzymał świadczenia z ZUS. Ponadto ustawodawca nie określił, w jakiej kolejności organ rentowy powinien dochodzić zwrotu wypłaconego zasiłku. Czy najpierw swoje roszczenie zobowiązany jest skierować do ubezpieczonego, a dopiero w sytuacji niemożności wyegzekwowania od niego należnej kwoty do płatnika składek, czy też od razu do płatnika jako do podmiotu odpowiedzialnego za przekazywanie zgodnych ze stanem rzeczywistym deklaracji ubezpieczeniowych do ZUS?

Nowelizacja nie likwiduje tej niepewności prawnej. Wprowadzone zmiany, zamiast koncentrować się na kwestii odpowiedzialności płatnika i ubezpieczonego, doprecyzowały okres, za który należy zwrócić kwotę wypłaconych przez ZUS świadczeń wskazując, że organ rentowy może żądać zwrotu za cały okres za który nienależne świadczenia zostały wypłacone. Innymi słowy, ZUS może domagać się zwrotu całej kwoty wypłaconych zasiłków wraz z odsetkami zarówno od ubezpieczonego jak i płatnika składek. Biorąc jednak pod uwagę, że Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych łatwiej będzie wyegzekwować zwrot zasiłku od przedsiębiorcy niż od ubezpieczonego, należy spodziewać się lawinowego wzrostu decyzji zwrotowych wydawanych na płatników, zwłaszcza że teraz ZUS zyskał uprawnienie dochodzenia świadczeń za cały okres, za który zasiłki zostały wypłacone.

Warto zauważyć, że wskazany przepis nie uzależnia odpowiedzialności płatnika składek od winy. A przecież do przekazania „nieprawdziwych” informacji do ZUS może dojść na skutek zwykłej ludzkiej pomyłki, np. zgłoszenia do ubezpieczenia pracownika, z którym z dnia na dzień rozwiązano umowę. Należy również zastanowić się nad odpowiedzialnością ZUS, który jako organ administracji publicznej zobowiązany jest do zweryfikowania wszystkich okoliczności w tym dokumentów przed przyznaniem komuś prawa do zasiłku. Kolejną kontrowersją jest konieczność zwrotu całej kwoty wypłaconego zasiłku przez podmiot po którego stronie nie doszło do wzbogacenia.

Marta Mita
Marta Mita
Absolwentka handlu międzynarodowego na Uniwersytecie Vigo w Hiszpanii, specjalizująca się w zagadnieniach związanych z Unią Europejską, w szczególności tematyce wpływu prawa unijnego na gospodarkę krajów członkowskich, a także europeizacją społeczeństw w kontekście tożsamości narodowej obywateli. Autorka licznych artykułów poświęconych europejskiemu rynkowi pracy i polityce społecznej.

INNE Z TEJ KATEGORII

Dlaczego „władza” nie lubi przedsiębiorców? [WYWIAD]

Politycy kontra przedsiębiorcy. Dlaczego „władza” nie lubi tych, bez których nie byłoby mowy o gospodarczym rozwoju naszego kraju? Czy w tym starciu przedsiębiorcy stoją na straconej pozycji i jakie mogą być dalsze konsekwencje dociskania śruby najbardziej aktywnym i kreatywnym ludziom w społeczeństwie? O podejściu do ludzi biznesu przez „władzę” rozmawiamy z Krzysztofem Oppenheimem, ekspertem finansowym i znanym Czytelnikom naszego portalu autorem cyklu „Poradnik Oppenheima”.
11 MIN CZYTANIA

Spada liczba wniosków o areszt tymczasowy

Nadużywanie tymczasowego aresztowania to w Polsce stary problem, a ostatnie lata były pod tym względem szczególnie złe. Jednak – jak podaje serwis prawo.pl – od początku tego roku trend wyraźnie się zmienia. Liczba wniosków o zastosowanie tego najbardziej uciążliwego środka zapobiegawczego spadła o ok. 30 proc.
2 MIN CZYTANIA

Kim jest nowy rzecznik małych i średnich przedsiębiorców

Premier Donald Tusk powołał na stanowisko rzecznika małych i średnich przedsiębiorców Agnieszkę Majewską, dotychczasową pełnomocnik terenową rzecznika MŚP w Gdańsku.
2 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Jak Europa walczy z kryzysem mieszkaniowym

Mieszkalnictwo stało się jednym z głównych wyzwań stojących przed Europą. Większość krajów doświadczyła w ostatnich latach eskalacji cen, która pozbawiła wielu obywateli dostępu do mieszkań.
4 MIN CZYTANIA

Unia wprowadza przepisy regulujące AI

W tym tygodniu Parlament Europejski zatwierdził akt regulujący przepisy o sztucznej inteligencji. Jest to pierwsza na świecie taka regulacja dotycząca AI, która wkrótce stanie się prawem w Europie.
4 MIN CZYTANIA

Recykling odpowiedzią na upadający przemysł wydobywczy?

Czy recykling starej elektroniki ograniczy problem niedoboru pierwiastków ziem rzadkich? Zdaniem Brukseli akt o surowcach krytycznych rozwiąże lata zaniedbań w europejskim sektorze wydobywczym.
4 MIN CZYTANIA