Przedsiębiorcy, którzy dostrzegają, że ich kłopoty są chwilowe, ale mogą się pogłębić, mają możliwość otrzymania bezzwrotnej dotacji unijnej. Pokryje ona koszty gruntownego zdiagnozowania stanu firmy oraz jej ewentualnej restrukturyzacji i usprawnienia działania. Blisko 19 tys. złotych pomoże sfinansować dedykowane danej firmie szkolenia i usługi doradcze – w ramach unijnego projektu Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO).

ArturLuczka/Pixabay

Pieniądze dla firm pochodzą z unijnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) – niedawno rozpoczęła się V edycja naboru do projektu SWO, która potrwa do 31 maja 2022 roku – jak to precyzyjnie określono – do godziny dwunastej. Do rozdysponowania, w ramach poszczególnych makroregionów Polski, jest 37 mln złotych. Pojedyncza firma może pozyskać do 18,5 tys. złotych, nie jest przy tym wymagany od niej wkład własny.

Doradztwo o charakterze prewencji

Z pieniędzy, którymi przedsiębiorca sfinansuje profesjonalne doradztwo, skorzystać może wyłącznie polskie, małe lub średniej wielkości przedsiębiorstwo działające na rynku co najmniej od roku. W projekcie SWO – jak to sformułowano – „mogą uczestniczyć przedsiębiorcy, którzy doświadczają trudności finansowych i pozafinansowych w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz w wyniku czynników zewnętrznych lub wewnętrznych utraciły sprawność prowadzenia działalności gospodarczej”. Ale nie tylko tacy.

O dotację mogą starać się także przedsiębiorcy, którzy kłopotów co prawda jeszcze nie mają, ale dostrzegają duże ryzyko spowolnienia swojej działalności i pojawienia się innych, poważnych problemów.

W projekcie SWO nie chodzi bowiem o pomaganie firmom, które są już na skraju upadłości (często z własnej winy) i „dosypywanie” im pieniędzy. W założeniu chodzi o prewencję, czyli możliwie wczesne zapobieganie kłopotom.

Finansowane w ramach SWO doradztwo obejmuje więc możliwość zdiagnozowania przyczyn pojawiających się trudności oraz wsparcie szkoleniowe, doradcze i mentoringowe. To wsparcie jest zindywidualizowane, dopasowane do tego, czego dana firma potrzebuje. Usług doradczych, które będą mogły być pokryte dotacją, należy szukać tu: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/.

Warunki otrzymania dotacji

Niestety, jak to zwykle bywa, diabeł tkwi w szczegółach. Są bowiem jeszcze inne, szczegółowe warunki, które przedsiębiorca musi spełnić, by otrzymać dotację.
Powinien – na przykład –doświadczyć spadku sprzedaży towarów lub usług w okresie sześciu miesięcy przed datą zgłoszenia do projektu SWO, z wyłączeniem oczywiście sezonowych zmian, wynikających bezpośrednio z charakterystyki działalności branży (ogrodnictwo, budownictwo, hotelarstwo itp.). Firma może się też ubiegać o pomoc, gdy zaszły w niej „istotne zmiany kadrowe”, mające wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą (np. zrezygnowali z pracy menadżerowie o kluczowym znaczeniu dla przedsiębiorstwa) – w okresie co najmniej dwóch ostatnich miesięcy przed dniem zgłoszenia się do projektu SWO.
Wszystkie te niekorzystne zjawiska powinny być niezależne od przedsiębiorcy i od prowadzonej przez niego działalności. Mogą dotyczyć również na przykład zmian prawnych czy szybkich zmian technologicznych w branży, które niekorzystnie rzutowały na sytuację przedsiębiorstwa. Warunków jest więc kilka, niemniej warto zainteresować się opisanymi możliwościami tego projektu.

Poprzedni artykułTematy ważne i zastępcze
Następny artykułNadchodzi nowy podatek. Sprawdź, czy będziesz go płacił