Redakcja „Forum Polskiej Gospodarki” zaprasza na FORUM ROZWOJU – stacjonarne wydarzenie, które odbędzie się 17 marca (czwartek) od godz. 14.00 w Centrum PAP przy ul. Brackiej 6/8 w Warszawie. W ramach tego wydarzenia odbędą się trzy debaty. Zapraszamy wszystkich chętnych – wstęp wolny. Na stronie głównej naszego serwisu będzie dostępna TRANSMISJA LIVE z wydarzenia. Początek o godz. 14.00.

Pandemia, inwazja Rosji na Ukrainę oraz szalejąca inflacja sprawiły, że świat ekonomiczny czeka radykalna zmiana. Jak poradzić sobie z nowymi wyzwaniami szczególnie w sektorze finansów i energetyki? Jak sprawić, by Polska szybko wróciła na ścieżkę dynamicznego rozwoju, a polski sektor MŚP przetrwał turbulencje, które wstrząsają nim od dwóch lat? Co zrobić, by zmniejszyć radykalnie rosnące ceny w sektorze paliwowo-energetycznym? O tym m.in. będziemy rozmawiać podczas FORUM ROZWOJU.

Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli polskiego biznesu z sektora MŚP, menedżerów i członków zarządu największych spółek, przedstawicieli administracji rządowej, think tanków gospodarczych oraz wszystkich chętnych, w tym oczywiście Czytelników magazynu „Forum Polskiej Gospodarki” oraz serwisu FPG24.PL. Odbywa się ono w ramach projektu Gospodarka – inwestycje – innowacje. Wyzwania dla Polski na najbliższą dekadę, cyklu debat dotyczących najważniejszych kwestii związanych z polską gospodarką, organizowanych przez redakcję „Forum Polskiej Gospodarki” w możliwie jak najszerszym i zróżnicowanym gronie interesariuszy od 2020 roku. Do udziału w projekcie zapraszamy przedstawicieli władz państwowych, ekonomistów, ludzi ze świata nauki oraz przedsiębiorców.

PARTNERAMI CYKLU Gospodarka – inwestycje – innowacje. Wyzwania dla Polski na najbliższą dekadę są:

 • Ministerstwo Aktywów Państwowych
 • Ministerstwo Rozwoju i Technologii
 • Giełda Papierów Wartościowych
 • Narodowy Bank Polski

HONOROWY PATRONAT NAD CYKLEM OBJĄŁ:

 • Jacek Sasin, Wicepremier i Minister Aktywów Państwowych

Partnerem merytorycznym FORUM ROZWOJU jest Instytut ESG – zespół doradczo-analityczny działający w ramach Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego, organizator I Kongresu ESG – Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG.

Agenda wydarzenia:

Debata 1 (od godz. 14.00):
Rozwój i bezpieczeństwo polskiego sektora energetycznego

Uczestnicy:

 • Krzysztof Kozik – Poseł na Sejm RP, członek Komisji ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych
 • Joanna Smolik – Dyrektor Departamentu Relacji Strategicznych Banku Gospodarstwa Krajowego
 • Paweł Poneta – Dyrektor ds. Badań i Innowacji, TAURON Polska Energia S.A.
 • Dariusz Pachniewski – Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu Hynfra Sp. z o.o., Stowarzyszenie Hydrogen Poland
 • Sylwia Koch-Kopyszko – Prezes Stowarzyszenia Zielony Gaz dla Klimatu, członkini zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Biogazu
 • Moderator: Krzysztof Budka – red. nacz. „Forum Polskiej Gospodarki”

 

Debata 2 (od godz. 15.30):
Nowoczesne instrumenty finansowe szansą na większy dostęp do kapitału i rozwój sektora MŚP

Uczestnicy:

 • Andrzej Gawron – Poseł na Sejm RP, przewodniczący Sejmowej Podkomisji Stałej ds. Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Rozwoju Rzemiosła
 • Konrad Raczkowski – były wiceminister finansów, Dyrektor Centrum Gospodarki Światowej UKSW
 • Łukasz Kozłowski – Główny Ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich
 • Maciej Ćwikiewicz – Prezes PFR Ventures
 • Moderator: Krzysztof Budka – red. nacz. „Forum Polskiej Gospodarki”

 

Debata 3 (od godz. 17.00):
ESG – czyli jak planować i raportować zrównoważony rozwój

Uczestnicy:

 • Agnieszka Skorupińska – adwokat, Partner i lider zespołu prawa ochrony środowiska kancelarii CMS
 • Maria Ibisz – Senior Manager w Zespole ds. Zrównoważonego Rozwoju, Deloitte Central Europe
 • Piotr Dubno – Członek Zarządu Motivizer
 • Przemysław Śmiałkowski – Doradca Komitetu Krajowego Olimpiad Specjalnych Polska
 • Moderator: Damian Kuraś – Dyrektor Instytutu ESG

Wstęp na wydarzenie jest wolny. Aby zgłosić chęć udziału, prosimy o wysłanie maila z imieniem i nazwiskiem na adres: biuro@forumpolskiejgospodarki.pl. W temacie wpisując: FORUM ROZWOJU.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679  – dalej jako „RODO”, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Forum Polskiej Gospodarki Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-810) przy ul. Srebrnej 16 lok. 18, e-mail: redakcja@fpg24.pl.
 2. Przetwarzanie Pani /Pana danych osobowych odbędzie się w celu świadczenia usług newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 3. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych w celach marketingowych podmiotów współpracujących z Administratorem, podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z którymi Administrator zawarł stosowne umowy w zakresie np. usług informatycznych, prawnych, archiwizacyjnych, doradczych oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. banki, sądy, organy ścigania lub instytucje państwowe, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla świadczenia usługi. W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę, Pani/Pana dane będą przetwarzane w określonym celu do momentu jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność przetwarzania z prawem, dokonanego przed jej wycofaniem. Ponadto, Administrator przestanie wcześniej przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazanych celów.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 8. dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 9. wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
 10. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 11. W celu realizacji Pani/Pana praw prosimy skierować żądanie na adres e-mail: redakcja@fpg24.pl lub pocztą na adres siedziby Administratora.
 12. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu oraz nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Poprzedni artykułWojna wstrzyma produkcję chipów na całym świecie
Następny artykułChiny przestają handlować z Rosją