fbpx
niedziela, 25 lutego, 2024
Strona głównaBiznesZapraszamy na FORUM ROZWOJU. Zapraszamy na TRANSMISJĘ LIVE

Zapraszamy na FORUM ROZWOJU. Zapraszamy na TRANSMISJĘ LIVE

Redakcja „Forum Polskiej Gospodarki” zaprasza na FORUM ROZWOJU – stacjonarne wydarzenie, które odbędzie się 17 marca (czwartek) od godz. 14.00 w Centrum PAP przy ul. Brackiej 6/8 w Warszawie. W ramach tego wydarzenia odbędą się trzy debaty. Zapraszamy wszystkich chętnych – wstęp wolny. Na stronie głównej naszego serwisu będzie dostępna TRANSMISJA LIVE z wydarzenia. Początek o godz. 14.00.

Pandemia, inwazja Rosji na Ukrainę oraz szalejąca inflacja sprawiły, że świat ekonomiczny czeka radykalna zmiana. Jak poradzić sobie z nowymi wyzwaniami szczególnie w sektorze finansów i energetyki? Jak sprawić, by Polska szybko wróciła na ścieżkę dynamicznego rozwoju, a polski sektor MŚP przetrwał turbulencje, które wstrząsają nim od dwóch lat? Co zrobić, by zmniejszyć radykalnie rosnące ceny w sektorze paliwowo-energetycznym? O tym m.in. będziemy rozmawiać podczas FORUM ROZWOJU.

Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli polskiego biznesu z sektora MŚP, menedżerów i członków zarządu największych spółek, przedstawicieli administracji rządowej, think tanków gospodarczych oraz wszystkich chętnych, w tym oczywiście Czytelników magazynu „Forum Polskiej Gospodarki” oraz serwisu FPG24.PL. Odbywa się ono w ramach projektu Gospodarka – inwestycje – innowacje. Wyzwania dla Polski na najbliższą dekadę, cyklu debat dotyczących najważniejszych kwestii związanych z polską gospodarką, organizowanych przez redakcję „Forum Polskiej Gospodarki” w możliwie jak najszerszym i zróżnicowanym gronie interesariuszy od 2020 roku. Do udziału w projekcie zapraszamy przedstawicieli władz państwowych, ekonomistów, ludzi ze świata nauki oraz przedsiębiorców.

PARTNERAMI CYKLU Gospodarka – inwestycje – innowacje. Wyzwania dla Polski na najbliższą dekadę są:

 • Ministerstwo Aktywów Państwowych
 • Ministerstwo Rozwoju i Technologii
 • Giełda Papierów Wartościowych
 • Narodowy Bank Polski

HONOROWY PATRONAT NAD CYKLEM OBJĄŁ:

 • Jacek Sasin, Wicepremier i Minister Aktywów Państwowych

Partnerem merytorycznym FORUM ROZWOJU jest Instytut ESG – zespół doradczo-analityczny działający w ramach Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego, organizator I Kongresu ESG – Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG.

Agenda wydarzenia:

Debata 1 (od godz. 14.00):
Rozwój i bezpieczeństwo polskiego sektora energetycznego

Uczestnicy:

 • Krzysztof Kozik – Poseł na Sejm RP, członek Komisji ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych
 • Joanna Smolik – Dyrektor Departamentu Relacji Strategicznych Banku Gospodarstwa Krajowego
 • Paweł Poneta – Dyrektor ds. Badań i Innowacji, TAURON Polska Energia S.A.
 • Dariusz Pachniewski – Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu Hynfra Sp. z o.o., Stowarzyszenie Hydrogen Poland
 • Sylwia Koch-Kopyszko – Prezes Stowarzyszenia Zielony Gaz dla Klimatu, członkini zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Biogazu
 • Moderator: Krzysztof Budka – red. nacz. „Forum Polskiej Gospodarki”

 

Debata 2 (od godz. 15.30):
Nowoczesne instrumenty finansowe szansą na większy dostęp do kapitału i rozwój sektora MŚP

Uczestnicy:

 • Andrzej Gawron – Poseł na Sejm RP, przewodniczący Sejmowej Podkomisji Stałej ds. Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Rozwoju Rzemiosła
 • Konrad Raczkowski – były wiceminister finansów, Dyrektor Centrum Gospodarki Światowej UKSW
 • Łukasz Kozłowski – Główny Ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich
 • Maciej Ćwikiewicz – Prezes PFR Ventures
 • Moderator: Krzysztof Budka – red. nacz. „Forum Polskiej Gospodarki”

 

Debata 3 (od godz. 17.00):
ESG – czyli jak planować i raportować zrównoważony rozwój

Uczestnicy:

 • Agnieszka Skorupińska – adwokat, Partner i lider zespołu prawa ochrony środowiska kancelarii CMS
 • Maria Ibisz – Senior Manager w Zespole ds. Zrównoważonego Rozwoju, Deloitte Central Europe
 • Piotr Dubno – Członek Zarządu Motivizer
 • Przemysław Śmiałkowski – Doradca Komitetu Krajowego Olimpiad Specjalnych Polska
 • Moderator: Damian Kuraś – Dyrektor Instytutu ESG

Wstęp na wydarzenie jest wolny. Aby zgłosić chęć udziału, prosimy o wysłanie maila z imieniem i nazwiskiem na adres: biuro@forumpolskiejgospodarki.pl. W temacie wpisując: FORUM ROZWOJU.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679  – dalej jako „RODO”, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Forum Polskiej Gospodarki Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-810) przy ul. Srebrnej 16 lok. 18, e-mail: redakcja@fpg24.pl.
 2. Przetwarzanie Pani /Pana danych osobowych odbędzie się w celu świadczenia usług newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 3. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych w celach marketingowych podmiotów współpracujących z Administratorem, podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z którymi Administrator zawarł stosowne umowy w zakresie np. usług informatycznych, prawnych, archiwizacyjnych, doradczych oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. banki, sądy, organy ścigania lub instytucje państwowe, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla świadczenia usługi. W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę, Pani/Pana dane będą przetwarzane w określonym celu do momentu jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność przetwarzania z prawem, dokonanego przed jej wycofaniem. Ponadto, Administrator przestanie wcześniej przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazanych celów.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 8. dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 9. wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
 10. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 11. W celu realizacji Pani/Pana praw prosimy skierować żądanie na adres e-mail: redakcja@fpg24.pl lub pocztą na adres siedziby Administratora.
 12. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu oraz nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

INNE Z TEJ KATEGORII

Ukraiński cement wjeżdża do Polski po bardzo „korzystnych” cenach

Nie tylko zboże oraz inne towary i produkty rolne po niskich cenach, o charakterze dumpingowym, są eksportowane z Ukrainy do Polski. Zalewa nas również ukraiński cement.
3 MIN CZYTANIA

Jak pomóc małym firmom?

Truizmem jest powiedzieć, że miniony rok był trudny dla firm sektora MŚP, a właśnie nieduże firmy – w szczególności mikroprzedsiębiorstwa – są nieodłącznym elementem funkcjonowania gospodarczego ekosystemu w Polsce. Zatem wszystkim powinno zależeć na utrzymaniu ich przy życiu.
4 MIN CZYTANIA

Polskie firmy zainteresowane odbudową Ukrainy

Ponad jedna czwarta polskich przedsiębiorstw jest zainteresowana zainwestowaniem w odbudowę Ukrainy po wojnie.
2 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Rząd musi zmienić system podatkowy, aby przedsiębiorcy wrócili do inwestycji

Firmy działające w Polsce powinny mieć jak najlepsze warunki do działania – tak, jak np. firmy na Słowacji, w Estonii czy w Irlandii. Nie da się tego zrobić bez zmiany jednego z najgorszych w ramach państw OECD systemu podatkowego, który zajmuje dzisiaj 36 pozycję na 37 państw – uważa Andrzej Sadowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha.
2 MIN CZYTANIA

[RAPORT OTWARCIA] Organizacje z branży cyfrowej z propozycjami cyfryzacji państwa

Minister Cyfryzacji powinien objąć rolę nadzorującego proces cyfryzacji wszystkich ministerstw, instytucji centralnych oraz samorządowych – to jeden z postulatów ekspertów koalicji dziesięciu organizacji działających w branży cyfrowej. Ich zdaniem sprzyjać temu będzie sprawowanie przez ministra funkcji wicepremiera.
3 MIN CZYTANIA

Rola elektrowni szczytowo-pompowych w zielonej transformacji

Elektrownie szczytowo-pompowe to obecnie najbardziej dojrzała technologia magazynowania energii, charakteryzująca się niezwykle długim czasem eksploatacji. Przy rosnącym udziale źródeł wykorzystujących energię odnawialną, takich jak instalacje fotowoltaiczne, czy farmy wiatrowe, jednostki te mają coraz większe znaczenie w zielonej transformacji. W Młotach w Gminie Bystrzyca Kłodzka przygotowywany jest największy tego typu magazyn energii w Polsce.