fbpx
poniedziałek, 20 maja, 2024
Strona głównaArchiwumZarobki kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej

Zarobki kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej

Kobiety w UE nadal zarabiają mniej niż mężczyźni. Największa różnica jest w Estonii – tam utrzymuje się ona na poziomie 23 proc. Z kolei krajem UE o najniższej różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn jest Rumunia (3 proc.). Polska należy do grona państw unijnych z jedną z najniższych luk płacowych (8,8 proc.).

Eksperci podkreślają jednak, że niska luka płacowa niekoniecznie oznacza, że kobiety zarabiają porównywalnie do mężczyzn. Wręcz przeciwnie, często wynika ona z niskiej aktywności zawodowej kobiet, czego najlepszym przykładem są Włochy, gdzie różnica w zatrudnieniu kobiet i mężczyzn utrzymuje się na poziomie 19,8 proc. zaś luka płacowa wynosi 5 proc.

Za różnicą w wysokości wynagrodzeń stoi wiele powodów. Jednym z nich jest rezygnacja z aktywności zawodowej kobiet w wieku produkcyjnym na rzecz rodziny oraz zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy, tak aby pogodzić karierę z obowiązkami domowymi. Jak można przeczytać na stronie Parlamentu Europejskiego, „spośród kobiet nieaktywnych zawodowo, 31 proc. nie pracuje z powodu obowiązków rodzinnych lub opiekuńczych, podczas gdy ten powód podaje tylko 4,2 proc. nieaktywnych zawodowo mężczyzn w UE”. Kolejną kwestią wpływająca na różnicę wynagrodzeń jest wciąż niski udział procentowy kobiet wśród ogółu studiujących na politechnikach czy też wyższych szkołach technicznych, których absolwenci znajdują zatrudnienie w najlepiej opłacanych branżach.

Aby zaradzić pierwotnym przyczynom różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, Parlament Europejski wezwał państwa członkowskie do zwiększenia wydatków w edukację i opiekę wczesnoszkolną, a także do stworzenia przyjaznych dla rodzin rozwiązań w celu zapewnienia równego uczestnictwa kobiet w rynku pracy. Zdaniem europosłów ważna jest również walka ze stereotypami edukacyjnymi polegająca na większej promocji przedmiotów takich jak: nauki ścisłe, technologia, inżynieria i matematyka (STEM) wśród uczennic, aby w ten sposób zapewnić kobietom dostęp do rozwijających się i dobrze płatnych sektorów.

Zwrócił również uwagę na sytuację ekonomiczną kobiet u progu wieku emerytalnego lub już pobierających świadczenie emerytalne. Zdaniem europosłów, konsekwencją luki płacowej (która pogłębia się wraz z wiekiem pracowników) jest większe narażenie ubóstwem i wykluczeniem społecznym w starszym wieku kobiet niż mężczyzn. Jak wynika z przeprowadzonych badań w 2017 r., w Unii różnica ze względu na płeć w wysokości emerytur wynosiła około 36 proc. Odpowiedzią na obecny trend, zgodnie z którym ubóstwo ma twarz starszej kobiety, ma być wprowadzenie szerokiego wachlarza pomocy oraz świadczeń socjalnych dla kobiet w podeszłym wieku.

Z przeprowadzonych na zlecenie Parlamentu Europejskiego badań wynika, że zniwelowanie różnic wynagrodzeń między kobietami i mężczyznami tylko o 1 punkt procentowy mogłoby spowodować wzrost produktu krajowego brutto o 0,1 proc. Innymi słowy, więcej pieniędzy w damskich portfelach to nie tylko walka z dyskryminacją ale także bodziec do pobudzenia spowalniającej europejskiej koniunktury.

Marta Mita
Marta Mita
Absolwentka handlu międzynarodowego na Uniwersytecie Vigo w Hiszpanii, specjalizująca się w zagadnieniach związanych z Unią Europejską, w szczególności tematyce wpływu prawa unijnego na gospodarkę krajów członkowskich, a także europeizacją społeczeństw w kontekście tożsamości narodowej obywateli. Autorka licznych artykułów poświęconych europejskiemu rynkowi pracy i polityce społecznej.

INNE Z TEJ KATEGORII

Dowiedz się, jak inwestują najlepsi! Zapraszamy na darmową konferencję Invest Cuffs 2024

Już 5 –6 kwietnia 2024 r. odbędzie się kolejna edycja Konferencji i Targów Invest Cuffs. Będzie to już dziesiąta odsłona wydarzenia, które corocznie przyciąga do Krakowa kilka tysięcy uczestników, mających możliwość wysłuchania wykładów prowadzonych przez niemal 200 prelegentów. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu i wspólnego tworzenia historii rynku inwestycyjnego.

Zapraszamy na 22. Międzynarodową Konferencję Baltic Management Development Association

W imieniu Zarządu BMDA, Collegium Prometricum oraz naszym – jako Patrona Medialnego wydarzenia, mamy zaszczyt zaprosić do udziału w 22. Międzynarodowej Konferencji BMDA (Baltic Management Development Association) pod hasłem „Mastering the Future: AI Impact on Business Models and Practice”. Konferencja odbędzie się w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku w dniach 25–26 kwietnia 2024 r.

Rola elektrowni szczytowo-pompowych w zielonej transformacji

Elektrownie szczytowo-pompowe to obecnie najbardziej dojrzała technologia magazynowania energii, charakteryzująca się niezwykle długim czasem eksploatacji. Przy rosnącym udziale źródeł wykorzystujących energię odnawialną, takich jak instalacje fotowoltaiczne, czy farmy wiatrowe, jednostki te mają coraz większe znaczenie w zielonej transformacji. W Młotach w Gminie Bystrzyca Kłodzka przygotowywany jest największy tego typu magazyn energii w Polsce.

INNE TEGO AUTORA

Jak Europa walczy z kryzysem mieszkaniowym

Mieszkalnictwo stało się jednym z głównych wyzwań stojących przed Europą. Większość krajów doświadczyła w ostatnich latach eskalacji cen, która pozbawiła wielu obywateli dostępu do mieszkań.
4 MIN CZYTANIA

Unia wprowadza przepisy regulujące AI

W tym tygodniu Parlament Europejski zatwierdził akt regulujący przepisy o sztucznej inteligencji. Jest to pierwsza na świecie taka regulacja dotycząca AI, która wkrótce stanie się prawem w Europie.
4 MIN CZYTANIA

Recykling odpowiedzią na upadający przemysł wydobywczy?

Czy recykling starej elektroniki ograniczy problem niedoboru pierwiastków ziem rzadkich? Zdaniem Brukseli akt o surowcach krytycznych rozwiąże lata zaniedbań w europejskim sektorze wydobywczym.
4 MIN CZYTANIA