fbpx
sobota, 10 czerwca, 2023
Strona głównaArchiwumZarobki kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej

Zarobki kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej

Kobiety w UE nadal zarabiają mniej niż mężczyźni. Największa różnica jest w Estonii – tam utrzymuje się ona na poziomie 23 proc. Z kolei krajem UE o najniższej różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn jest Rumunia (3 proc.). Polska należy do grona państw unijnych z jedną z najniższych luk płacowych (8,8 proc.).

Eksperci podkreślają jednak, że niska luka płacowa niekoniecznie oznacza, że kobiety zarabiają porównywalnie do mężczyzn. Wręcz przeciwnie, często wynika ona z niskiej aktywności zawodowej kobiet, czego najlepszym przykładem są Włochy, gdzie różnica w zatrudnieniu kobiet i mężczyzn utrzymuje się na poziomie 19,8 proc. zaś luka płacowa wynosi 5 proc.

Za różnicą w wysokości wynagrodzeń stoi wiele powodów. Jednym z nich jest rezygnacja z aktywności zawodowej kobiet w wieku produkcyjnym na rzecz rodziny oraz zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy, tak aby pogodzić karierę z obowiązkami domowymi. Jak można przeczytać na stronie Parlamentu Europejskiego, „spośród kobiet nieaktywnych zawodowo, 31 proc. nie pracuje z powodu obowiązków rodzinnych lub opiekuńczych, podczas gdy ten powód podaje tylko 4,2 proc. nieaktywnych zawodowo mężczyzn w UE”. Kolejną kwestią wpływająca na różnicę wynagrodzeń jest wciąż niski udział procentowy kobiet wśród ogółu studiujących na politechnikach czy też wyższych szkołach technicznych, których absolwenci znajdują zatrudnienie w najlepiej opłacanych branżach.

Aby zaradzić pierwotnym przyczynom różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, Parlament Europejski wezwał państwa członkowskie do zwiększenia wydatków w edukację i opiekę wczesnoszkolną, a także do stworzenia przyjaznych dla rodzin rozwiązań w celu zapewnienia równego uczestnictwa kobiet w rynku pracy. Zdaniem europosłów ważna jest również walka ze stereotypami edukacyjnymi polegająca na większej promocji przedmiotów takich jak: nauki ścisłe, technologia, inżynieria i matematyka (STEM) wśród uczennic, aby w ten sposób zapewnić kobietom dostęp do rozwijających się i dobrze płatnych sektorów.

Zwrócił również uwagę na sytuację ekonomiczną kobiet u progu wieku emerytalnego lub już pobierających świadczenie emerytalne. Zdaniem europosłów, konsekwencją luki płacowej (która pogłębia się wraz z wiekiem pracowników) jest większe narażenie ubóstwem i wykluczeniem społecznym w starszym wieku kobiet niż mężczyzn. Jak wynika z przeprowadzonych badań w 2017 r., w Unii różnica ze względu na płeć w wysokości emerytur wynosiła około 36 proc. Odpowiedzią na obecny trend, zgodnie z którym ubóstwo ma twarz starszej kobiety, ma być wprowadzenie szerokiego wachlarza pomocy oraz świadczeń socjalnych dla kobiet w podeszłym wieku.

Z przeprowadzonych na zlecenie Parlamentu Europejskiego badań wynika, że zniwelowanie różnic wynagrodzeń między kobietami i mężczyznami tylko o 1 punkt procentowy mogłoby spowodować wzrost produktu krajowego brutto o 0,1 proc. Innymi słowy, więcej pieniędzy w damskich portfelach to nie tylko walka z dyskryminacją ale także bodziec do pobudzenia spowalniającej europejskiej koniunktury.

Marta Mita
Marta Mita
Absolwentka handlu międzynarodowego na Uniwersytecie Vigo w Hiszpanii, specjalizująca się w zagadnieniach związanych z Unią Europejską, w szczególności tematyce wpływu prawa unijnego na gospodarkę krajów członkowskich, a także europeizacją społeczeństw w kontekście tożsamości narodowej obywateli. Autorka licznych artykułów poświęconych europejskiemu rynkowi pracy i polityce społecznej.

INNE Z TEJ KATEGORII

Grupa PGE powiększyła się o segment energetyki kolejowej

PGE Polska Grupa Energetyczna zakończyła proces zakupu 100 proc. udziałów PKP Energetyka, stając się właścicielem spółki będącej wyłącznym dostawcą energii dla krajowego sektora kolejowego oraz świadczenia usług utrzymania sieci trakcyjnej.

#TechForBetterHealth. Trzecia edycja Huawei Startup Challenge zakończona

Ekspercka kapituła złożona z reprezentantów świata nauki, profesjonalnej medycyny i biznesu wybrała zwycięzców tegorocznej edycji konkursu dla startupów Huawei Startup Challenge organizowanej pod hasłem #TechForBetterHealth.

Węglokoks – tradycja i nowoczesność

Węglokoks to marka, która od ponad 70 lat z powodzeniem funkcjonuje na rynku polskim. W tym czasie zmieniło się niemal wszystko, więc zmieniliśmy się i my.

INNE TEGO AUTORA

Zaskakująca popularność Erdoğana na terenach zniszczonych trzęsieniami ziemi

Minęła już krytyka tureckiego rządu za sposób, w jaki ten zareagował na katastrofę spowodowaną przez trzęsienia ziemi, które nawiedziły kraj w lutym bieżącego roku powodując śmierć 50 500 osób i przesiedlenie ponad dwóch milionów.
3 MIN CZYTANIA

Regulacje dotyczące ogrzewania zagrażają koalicji rządzącej Niemcami

Zaostrzająca się kłótnia w niemieckiej koalicji rządowej coraz bardziej opóźnia przyjęcie ustawy mającej utorować drogę przejścia na ekologiczne ogrzewanie.
3 MIN CZYTANIA

Niemcy w „chińskim szoku” – sprowadziły z Chin więcej samochodów niż wyeksportowały

Po raz pierwszy w historii Niemcy importują z Chin więcej samochodów niż ich eksportują. Od stycznia do sierpnia 2022 r. sprowadziły z Państwa Środka 1,8 mln samochodów, a wyeksportowały 1,7 mln.
5 MIN CZYTANIA