W wielu firmach zarządzanie zasobami IT nie nadąża za rozwojem biznesu; barierą są m.in. problemy z pozyskaniem odpowiednich specjalistów i organizacja pracy – wskazano w badaniu firmy doradczej Deloitte.

Jak zwrócono uwagę w informacji o badaniu firmy doradczej Deloitte IT Asset Management Global Survey 2021, rozwój technologii i kompetencji cyfrowych, jak i obecna sytuacja pandemiczna stawiają przed organizacjami niespotykane wcześniej wyzwania w obszarze skutecznego i wydajnego gospodarowania zasobami. „Aby ten proces przebiegał bez zakłóceń, firmy powinny wykazywać odpowiedni poziom dojrzałości w obszarze zarządzania infrastrukturą IT” – zaznaczono w środowej informacji Deloitte.

Według badania 84 proc. menedżerów odpowiedzialnych za IT przyznaje, że w ich organizacji nie ma dobrego programu ITAM (IT Asset Management/ ITAM), który pozwalałby na skuteczne zarządzanie zasobami IT. „Największą barierą w tym zakresie jest brak dojrzałości dotychczasowych praktyk ITAM i problemy z pozyskaniem odpowiednich specjalistów” – wskazano.

Prawie 90 proc. respondentów jest zdania, że szybko zmieniający się biznes, regulacje i technologie sprawiają, że trudniej im jest zwiększyć dojrzałość ITAM w organizacjach.
Obawy budzi też rosnąca różnorodność zasobów IT oraz wyzwania związane z zarządzaniem nimi, wynikające z: infrastruktury opartej na chmurze (44 proc.), zarządzania licencjami na procesory (38 proc.), tzw. shadow IT, czyli wykorzystywanie systemów poza kontrolą IT (32 proc.), trudności w zrozumieniu zasad licencjonowania rdzeni i procesorów (29 proc.). Aby skutecznie zmierzyć się z tymi wyzwaniami, ponad siedmiu na dziesięciu respondentów widzi potrzebę przeszkolenia pracowników.
Jak dodano, 37 proc. respondentów jest obecnie „w fazie optymalizacji i zarządzania ITAM”, a 82 proc. dopiero do tego dąży.

Według autorów badania brak spójnych i efektywnych procesów biznesowych związanych z ITAM jest największą barierą do osiągnięcia dojrzałości organizacyjnej (73 proc. wskazań). Wyzwaniem jest też organizacja pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi (jasny podział ról i obowiązków, przejście odpowiednich szkoleń i posiadanie właściwych umiejętności), co wskazało 68 proc. respondentów. Z kolei ponad trzy czwarte badanych dostrzega potrzebę ciągłego rozwoju umiejętności i aktualizacji narzędzi oraz technologii ITAM.

Ponad połowa badanych ocenia natomiast, że zwrot z inwestycji w ITAM można osiągnąć poprzez zmniejszenie kosztów ogólnych związanych z inwentaryzacją zasobów IT, zarządzaniem oprogramowaniem i monitorowaniem błędów. „Podstawowym celem powinna być maksymalizacja wartości inwestycji technologicznych dla całej organizacji. Osiągnąć to można poprzez zarządzanie +biznesową stroną+ IT, czyli współpracą ze wszystkimi kluczowymi zespołami takimi jak finanse, zaopatrzenie, zarządzanie ryzykiem oraz innymi jednostkami biznesowymi, które są organizacyjnie powiązane z IT” – oceniono.

Jak wynika z raportu, zespoły ITAM tradycyjnie wykonywały w dużej mierze pracę opartą na raportowaniu i analizie danych organizacji (zakupy, wdrożenia, wykorzystanie zasobów). W ostatnich dwóch latach dla 66 proc. respondentów były to główne obowiązki. Niespełna jedna piąta przyznaje, że stanowi ciało doradcze i informacyjne.

W badaniu wzięło udział 2 500 osób z ponad 18 krajów. Co trzeci respondent był członkiem zarządu lub należał do kadry kierowniczej wyższego szczebla.

PAP

Poprzedni artykułPolskie firmy nieświadome korzyści płynących z technologii
Następny artykułKonfederacja zaprezentowała Tarczę Antyinflacyjną