fbpx
niedziela, 25 lutego, 2024
Strona głównaPodatkiZmiana w przepisach o paragonach jako fakturach uproszczonych

Zmiana w przepisach o paragonach jako fakturach uproszczonych

Minister Finansów chce zrezygnować z paragonów jako faktur uproszczonych. Obecnie nabywca może otrzymać fakturę standardową, dokumentującą sprzedaż na kwotę nieprzekraczającą 450 zł (albo 100 euro) tylko jeśli tego zażąda zanim sprzedawca zafiskalizuje sprzedaż za pomocą kasy rejestrującej.

Na początku listopada Ministerstwo Finansów poinformowało o rozpoczęciu kolejnych konsultacji podatkowych. Punktem wyjścia jest propozycja, by paragon fiskalny do kwoty 450 zł i z numerem NIP nabywcy nie był już dłużej fakturą uproszczoną. Taki postulat miały wysunąć organizacje branżowe. Zmiana miałaby spowodować redukcję obowiązków administracyjnych i polegać na wprowadzeniu dodatkowej, obowiązkowej informacji do faktur uproszczonych, tak by za fakturę uproszczoną można było uznać dokument, który zawiera również dane nabywcy: nazwę (imię i nazwisko) oraz adres nabywcy.

Rezygnacja z paragonu jako faktury

Z nowego przepisu miałoby wynikać, że w przypadku, gdy kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł albo kwoty 100 euro (jeżeli kwota ta określona jest w euro) faktura mogłaby nie zawierać takich danych jak:
– miara i ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
– cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto),
– wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),
– stawka podatku,
– suma wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
– kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.
Warunkiem takiego uproszczenia miałoby być jednak to, że faktura taka zawierałaby dane pozwalające określić dla poszczególnych stawek podatku kwotę podatku.

W konsekwencji paragon fiskalny do kwoty 450 zł, z numerem NIP nabywcy, przestałby być fakturą uproszczoną. W efekcie nabywca mógłby domagać się wystawienia pełnej faktury do takiego paragonu, mógłby również otrzymać fakturę zbiorczą do takich paragonów. Z kolei sprzedawca nie musiałby raportować w JPK_VAT wystawionych paragonów z NIP do kwoty 450 zł.

Po wystawieniu paragonu nie ma faktury

Dziś jest zupełnie inaczej. Łatwo się o tym przekonać. Minister Finansów wydał bowiem 16 października 2020 roku objaśnienia podatkowe, dotyczące uznania paragonów fiskalnych za faktury uproszczone. Objaśnienia dotyczą uznawania paragonów fiskalnych do wartości 450 zł (100 euro), z numerem NIP nabywcy, za faktury uproszczone oraz zasad ewidencjonowania faktur uproszczonych w nowym JPK_VAT (deklaracja + ewidencja). Wynika z nich m.in., że jeżeli nabywca chce otrzymać fakturę standardową, dokumentującą sprzedaż na kwotę nieprzekraczającą 450 zł albo 100 euro, wówczas powinien wyrazić swoje żądanie zanim sprzedawca zafiskalizuje sprzedaż za pomocą kasy rejestrującej.

W myśl obowiązujących obecnie przepisów, w przypadku transakcji sprzedaży zawieranych pomiędzy podmiotami gospodarczymi na kwotę nieprzekraczającą 450 zł, sprzedawca ma prawo udokumentowania jej paragonem fiskalnym zawierającym numer NIP nabywcy, czyli fakturą uproszczoną. Faktura taka nie musi zawierać wszystkich danych przewidzianych dla faktur VAT. Musi jednak zawierać numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku (NIP). Oznacza to, że paragon fiskalny może stanowić fakturę uproszczoną pod warunkiem, że paragon ten zawiera numer NIP nabywcy.

Faktura uproszczona jest traktowana jak standardowa faktura. Na jej podstawie podatnik może, w szczególności, skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego, jak również zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodów (jeśli został poniesiony w celu uzyskania przychodu i przepisy nie zaliczają go do wydatków nie stanowiących kosztu podatkowego).
Jak wyjaśnia minister finansów, wystawienie faktury uproszczonej oznacza w takim przypadku, że nabywca nie może już później żądać wystawienia standardowej faktury.

Paragony będące fakturą trzeba będzie raportować w JPK

W objaśnieniach wyjaśniono także, że na podstawie obecnie obowiązujących przepisów brak jest możliwości wystawienia faktur zbiorczych do paragonów fiskalnych stanowiących faktury uproszczone. Możliwe jest jedynie wystawianie faktur zbiorczych do paragonów fiskalnych dokumentujących sprzedaż powyżej kwoty 450 zł brutto (100 euro), posiadających numer NIP nabywcy, gdyż takie paragony fiskalne nie stanowią faktury.

W związku z obowiązującym od października nowym JPK_VAT (łączącym dane z deklaracji i ewidencji VAT) Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że do 31 grudnia 2020 roku paragony fiskalne uznane za faktury nie będą wykazywane odrębnie (w JPK). Zmieni się to jednak 1 stycznia 2021 roku; od tej daty podatnicy w nowym JPK_VAT (deklaracja + ewidencja) będą musieli odrębnie wykazywać paragony fiskalne uznane za faktury. Fiskus przypomina także o konieczności stosowania nowych oznaczeń. Chyba że przed tą datą resort finansów zmieni przepisy o paragonach jako fakturach uproszczonych.

Marek Kutarba
Marek Kutarba
Prawnik i publicysta, ekspert w zakresie prawa podatkowego i finansów. Karierę zawodową rozpoczął od pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu. Później związany z licznymi tytułami prasowymi, w tym największymi polskimi dziennikami gospodarczymi, w których pełnił funkcje redakcyjne i publikował na tematy podatkowe i gospodarcze. Autor książek i praktycznych poradników z zakresu prawa podatkowego. Obecnie właściciel firmy doradczej specjalizującej się w zarządzaniu finansowym i restrukturyzacji kosztów oraz kontent marketingu i litigation PR.

INNE Z TEJ KATEGORII

Zwrot za dojazd i nocleg pracownika będzie kosztem

Pracodawca, który pracownikom zdalnym zwraca wydatki za dojazd do biura i nocleg może zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów. Ważne jest, aby były spełnione ustawowe warunki rozliczania ponoszonych kwot w kosztach.
3 MIN CZYTANIA

Kroplówka dla mikroprzedsiębiorców

Forsowane przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii wakacje od ZUS dla mikroprzedsiebiorców mogą realnie pomóc najmniejszym firmom w kraju, a dodatkowo nie są nadmiernym obciążeniem dla budżetu. Wciąż jednak jest to tylko doraźna pomoc w czasach, które wymagają rozwiązań systemowych.
4 MIN CZYTANIA

Dochody spółki cywilnej w fundacji rodzinnej pozbawią preferencji

Przystąpienie przez fundację rodzinną do spółki cywilnej wykracza poza zakres ustawy o fundacji rodzinnej. To oznacza utratę preferencji dla fundacji i bez znaczenia jest rodzaj działalności wykonywanej przez spółkę cywilną.
4 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Wydatki na wdrożenie KSeF można odliczyć podwójnie

Koszty związane z implementacją oprogramowania koniecznego do komunikacji z Krajowym Systemem e-Faktur mogą spełniać kryteria prac badawczo-rozwojowych (B+R), co umożliwia odliczenie kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi na badania i rozwój. Taki wniosek wynika z interpretacji podatkowej wydanej przez Dyrektora KIS w styczniu 2024 r.
4 MIN CZYTANIA

Niepełny miesiąc pracy nie wpływa na potrącenia komornicze

Praca przez część miesiąca nie wpływa na kwotę wolną od potrąceń komorniczych. Jeśli pracownik jest zatrudniony na pełnym etacie, ale nie przepracował pełnego miesiąca (np. z powodu ustania stosunku pracy w trakcie miesiąca), obowiązujące przepisy nie pozwalają na zmniejszenie kwoty wolnej od potrąceń w ramach egzekucji komorniczej.
3 MIN CZYTANIA

Ryczałt – już 20 lutego trzeba zapłacić wyższą składkę zdrowotną

20 lutego upływa termin zapłaty pierwszej w tym roku składki zdrowotnej ryczałtowców, w nowej, obowiązującej w 2024 r. wysokości. Składki, która kolejny rok z rzędu wyraźnie wzrosła.
4 MIN CZYTANIA