Minister Finansów chce zrezygnować z paragonów jako faktur uproszczonych. Obecnie nabywca może otrzymać fakturę standardową, dokumentującą sprzedaż na kwotę nieprzekraczającą 450 zł (albo 100 euro) tylko jeśli tego zażąda zanim sprzedawca zafiskalizuje sprzedaż za pomocą kasy rejestrującej.

podatek przychodowy, obrotowy - grafika wpisu

Na początku listopada Ministerstwo Finansów poinformowało o rozpoczęciu kolejnych konsultacji podatkowych. Punktem wyjścia jest propozycja, by paragon fiskalny do kwoty 450 zł i z numerem NIP nabywcy nie był już dłużej fakturą uproszczoną. Taki postulat miały wysunąć organizacje branżowe. Zmiana miałaby spowodować redukcję obowiązków administracyjnych i polegać na wprowadzeniu dodatkowej, obowiązkowej informacji do faktur uproszczonych, tak by za fakturę uproszczoną można było uznać dokument, który zawiera również dane nabywcy: nazwę (imię i nazwisko) oraz adres nabywcy.

Rezygnacja z paragonu jako faktury

Z nowego przepisu miałoby wynikać, że w przypadku, gdy kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł albo kwoty 100 euro (jeżeli kwota ta określona jest w euro) faktura mogłaby nie zawierać takich danych jak:
– miara i ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
– cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto),
– wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),
– stawka podatku,
– suma wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
– kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.
Warunkiem takiego uproszczenia miałoby być jednak to, że faktura taka zawierałaby dane pozwalające określić dla poszczególnych stawek podatku kwotę podatku.

W konsekwencji paragon fiskalny do kwoty 450 zł, z numerem NIP nabywcy, przestałby być fakturą uproszczoną. W efekcie nabywca mógłby domagać się wystawienia pełnej faktury do takiego paragonu, mógłby również otrzymać fakturę zbiorczą do takich paragonów. Z kolei sprzedawca nie musiałby raportować w JPK_VAT wystawionych paragonów z NIP do kwoty 450 zł.

Po wystawieniu paragonu nie ma faktury

Dziś jest zupełnie inaczej. Łatwo się o tym przekonać. Minister Finansów wydał bowiem 16 października 2020 roku objaśnienia podatkowe, dotyczące uznania paragonów fiskalnych za faktury uproszczone. Objaśnienia dotyczą uznawania paragonów fiskalnych do wartości 450 zł (100 euro), z numerem NIP nabywcy, za faktury uproszczone oraz zasad ewidencjonowania faktur uproszczonych w nowym JPK_VAT (deklaracja + ewidencja). Wynika z nich m.in., że jeżeli nabywca chce otrzymać fakturę standardową, dokumentującą sprzedaż na kwotę nieprzekraczającą 450 zł albo 100 euro, wówczas powinien wyrazić swoje żądanie zanim sprzedawca zafiskalizuje sprzedaż za pomocą kasy rejestrującej.

W myśl obowiązujących obecnie przepisów, w przypadku transakcji sprzedaży zawieranych pomiędzy podmiotami gospodarczymi na kwotę nieprzekraczającą 450 zł, sprzedawca ma prawo udokumentowania jej paragonem fiskalnym zawierającym numer NIP nabywcy, czyli fakturą uproszczoną. Faktura taka nie musi zawierać wszystkich danych przewidzianych dla faktur VAT. Musi jednak zawierać numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku (NIP). Oznacza to, że paragon fiskalny może stanowić fakturę uproszczoną pod warunkiem, że paragon ten zawiera numer NIP nabywcy.

Faktura uproszczona jest traktowana jak standardowa faktura. Na jej podstawie podatnik może, w szczególności, skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego, jak również zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodów (jeśli został poniesiony w celu uzyskania przychodu i przepisy nie zaliczają go do wydatków nie stanowiących kosztu podatkowego).
Jak wyjaśnia minister finansów, wystawienie faktury uproszczonej oznacza w takim przypadku, że nabywca nie może już później żądać wystawienia standardowej faktury.

Paragony będące fakturą trzeba będzie raportować w JPK

W objaśnieniach wyjaśniono także, że na podstawie obecnie obowiązujących przepisów brak jest możliwości wystawienia faktur zbiorczych do paragonów fiskalnych stanowiących faktury uproszczone. Możliwe jest jedynie wystawianie faktur zbiorczych do paragonów fiskalnych dokumentujących sprzedaż powyżej kwoty 450 zł brutto (100 euro), posiadających numer NIP nabywcy, gdyż takie paragony fiskalne nie stanowią faktury.

W związku z obowiązującym od października nowym JPK_VAT (łączącym dane z deklaracji i ewidencji VAT) Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że do 31 grudnia 2020 roku paragony fiskalne uznane za faktury nie będą wykazywane odrębnie (w JPK). Zmieni się to jednak 1 stycznia 2021 roku; od tej daty podatnicy w nowym JPK_VAT (deklaracja + ewidencja) będą musieli odrębnie wykazywać paragony fiskalne uznane za faktury. Fiskus przypomina także o konieczności stosowania nowych oznaczeń. Chyba że przed tą datą resort finansów zmieni przepisy o paragonach jako fakturach uproszczonych.

Poprzedni artykułPrzedsiębiorcy nie są gotowi na kolejny kryzys
Następny artykułSen o Niepodległej i fortel… dezertera