Nieopłacenie składki ZUS w terminie nie będzie już powodowało ustania z mocy ustawy dobrowolnych ubezpieczeń społecznych, w tym chorobowego. Przedsiębiorca nie będzie tracił prawa do zasiłku w przypadku spóźnienia z zapłatą składek, ale do momentu złożenia wniosku o wyrejestrowanie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe będą one należne i dochodzone przymusowo.

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych. Według ustawodawców, celem tej nowelizacji ma być „uporządkowanie systemu ubezpieczeń społecznych, jego racjonalizacja, wprowadzenie jednolitych rozwiązań w zakresie przyznawania i wypłaty świadczeń oraz usprawnienie funkcjonowania ZUS w kontekście gospodarki finansowej oraz rozliczeń z płatnikami składek”.

Zmiany zawarte w ustawie dotyczą m.in. wskazania, że w przypadku dobrowolnego objęcia ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym albo chorobowym – ubezpieczenie następuje od dnia wskazanego w zgłoszeniu (nie wcześniej niż dzień złożenia zgłoszenia w ZUS) do dnia wyrejestrowania.

Co to oznacza dla przedsiębiorców? Plus jest taki, że składka zapłacona po terminie nie pozbawia od teraz prawa do zasiłku. Można będzie zatem ubiegać się o świadczenia z ubezpieczenia chorobowego również w przypadku poślizgu z opłaceniem składek. A minus? Przymusowe dochodzenie zaległych składek ZUS na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, które trwa do momentu złożenia wniosku o wyrejstrowanie.

Warunkiem jest uprzednia spłata zadłużenia z tytułu zaległości w składkach ZUS, w ciągu pół roku, bo nowe przepisy tylko w takiej sytuacji dopuszczają wypłatę zasiłku chorobowego, mimo wcześniejszego opóźnienia w zapłacie składki.

Nowelizacja wprowadza także możliwość potrącania nieopłaconych należności z tytułu składek ze świadczeń wypłacanych przez ZUS oraz nienależnie pobranych świadczeń z wypłacanych przez ZUS zasiłków.

Poprzedni artykułJak mocno lockdowny uderzyły w polski handel?
Następny artykułWyruszyła WB GROUP Himalaya Expedition