fbpx
środa, 31 maja, 2023
Strona głównaPodatkiZmiany w CIT i przedłużenie tarczy antyinflacyjnej już opublikowane

Zmiany w CIT i przedłużenie tarczy antyinflacyjnej już opublikowane

W Dzienniku Ustaw ukazała się obszerna nowelizacja przepisów o podatkach dochodowych, w tym przede wszystkim ustawy o CIT. Ma ona m.in. zawiesić stosowanie przepisów o minimalnym CIT, a także zmienić przepisy o podatku u źródła czy transakcjach rajowych. Nowelizacja przedłuża też okres stosowania obniżonych w ramach tarczy antyinflacyjnej stawek VAT.

24 października 2022 r. prezydent podpisał nowelę ustawy o CIT, która przedłuża do końca 2022 r. działanie tzw. tarczy antyinflacyjnej. Już dzień później nowelizacja ta trafiła do Dziennika Ustaw (poz. 2180). Nie powinno to dziwić. Nowelizacja oznacza bowiem m.in. utrzymanie czasowego obniżenia stawek VAT na: podstawowe produkty żywnościowe, energię elektryczną i cieplną, gaz ziemny, niektóre paliwa silnikowe oraz nawozy i środki wykorzystywane w produkcji rolnej. Do końca roku obowiązywała będzie również obniżka akcyzy na prąd, zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, obniżka stawek akcyzy na niektóre paliwa silnikowe oraz czasowe wyłączenie z opodatkowania podatkiem handlowym sprzedaży niektórych paliw. Niższa akcyza obowiązuje również na lekki olej opałowy.

Dotyczy to: 0-proc. stawki VAT na podstawowe produkty spożywcze (obniżka z 5 proc.); 0-proc. stawki VAT na gaz ziemny (obniżka z 23, a od 1 lutego 2022 r. z 8 proc.); 5-proc. stawki VAT na energię elektryczną (obniżka z 23 proc.); 5-proc. stawki VAT na ciepło systemowe – ogrzewanie z kaloryferów – (obniżka z 23, a od 1 lutego 2022 r. z 8 proc.); 8-proc. stawki VAT na paliwa silnikowe (obniżka z 23 proc.); wyłączenia z opodatkowania podatkiem handlowym sprzedaży niektórych paliw silnikowych; 0-proc. stawki VAT na nawozy i niektóre środki wspomagające produkcję rolniczą (obniżka z 8 proc.); obniżenia akcyzy na energię elektryczną, niektóre paliwa silnikowe oraz lekki olej opałowy – do minimum unijnego.

W tym miejscu warto od razu zauważyć, że najprawdopodobniej to już ostanie przedłużenie tych regulacji. Tak przynajmniej wynika z ostatnich wypowiedzi przedstawicieli resortu finansów. To zaś oznacza, że od 1 stycznia 2023 r. należy liczyć się z powrotem stawek podatkowych do wcześniejszych wysokości.

Na tym jednak wprowadzone zmiany się nie kończą. Nowelizacja przewiduje wprowadzenie licznych zmian w przepisach ustawy o CIT, które modyfikują w znacznym zakresie zmiany wprowadzone w ramach tzw. Polskiego Ładu. Zmiany te dotyczą m.in.: ryczałtu od dochodów spółek; podmiotów obowiązanych do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych; zasad rozliczania tzw. kosztów finansowania dłużnego; zasad obliczania podstawy opodatkowania, jeżeli podatnik uzyskuje dochody opodatkowane różnymi stawkami; podatku od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej; podatku od przerzuconych dochodów; podatku od przychodów z budynków; opodatkowania spółek holdingowych; zwolnienia od podatku przychodów z dywidend; obowiązków płatników zryczałtowanego podatku dochodowego; obowiązku składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji przez podatników posiadających zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa ze względu na siedzibę; zwolnienia o charakterze czasowym dotyczącego obowiązków nałożonych na podatników zobowiązanych do zapłaty minimalnego podatku dochodowego.

Nowe przepisy zmieniają także klika innych ustaw. W tym obszarze najciekawsza jest zmiana w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dotycząca ustalania z urzędu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne ubezpieczonego prowadzącego działalność gospodarczą, który nie przekazał informacji o miesięcznym dochodzie lub przychodzie z działalności gospodarczej. W takim przypadku ZUS będzie ustalał składki z urzędu przyjmując podstawę wymiaru składki w kwocie odpowiednio minimalnego wynagrodzenia obowiązującego pierwszego dnia roku składkowego lub 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Tak ustalona kwota składki może ulec zmianie w wyniku kontroli lub w przypadku przekazania danych odpowiednio przez szefa KAS lub właściwego naczelnika urzędu skarbowego. To ostatnie oznacza, że w końcowym rezultacie i tak trzeba będzie zapłacić składki w wysokości wynikającej z uzyskanych dochodów lub przychodów, zgodnie z nowymi, obowiązującymi od 1 stycznia 2022 r. zasadami obliczania ich wysokości.

INNE Z TEJ KATEGORII

Prawo podatkowe nadal będzie upraszczane

Ministerstwo Finansów chce kontynuować upraszczanie prawa podatkowego w Polsce, a także wprowadzać do niego nowe technologie.
2 MIN CZYTANIA

NIK: system elektronicznej egzekucji długów nie zadziałał

W ocenie NIK wprowadzenie obowiązku przekazywania w formie elektronicznej tytułów wykonawczych nie przyczyniło się w pełni do uproszczenia i usprawnienia procedur egzekucji administracyjnej. Zamiast usprawnienia zrobił się bałagan.
3 MIN CZYTANIA

Resort finansów pracuje nad dużą nowelą Ordynacji podatkowej

Zmiany w Ordynacji podatkowej będą największe od lat – zapowiada Ministerstwo Finansów. Na razie propozycje zmian znamy jedynie z wypowiedzi przedstawicieli resortu. Samego projektu jeszcze nie opublikowano.
3 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Skąd taki boom na estoński CIT?

Zmiany wprowadzone w opodatkowaniu ryczałtem od spółek (tzw. estońskim CIT) na początku 2022 r. – w tym m.in. umożliwienie korzystania z tej formy opodatkowania spółkom komandytowym oraz dużym podatnikom – spowodowały skokowy wzrost liczby podatników, którzy taki ryczałt zaczęli płacić.
4 MIN CZYTANIA

Rewolucja w fakturowaniu opóźniona o pół roku

Ministerstwo Finansów opublikowało zaktualizowany projekt ustawy dotyczącej Krajowego Systemu e-Faktur wprowadzając istotne zmiany w terminach obowiązywania systemu oraz w sankcjach za naruszenie przepisów e-fakturowania. Według nowego projektu obowiązek wystawiania e-faktur przez podatników VAT zostanie wprowadzony o pół roku później niż pierwotnie planowano, czyli od 1 lipca 2024 r.
5 MIN CZYTANIA

Darowizna samochodu po leasingu bez VAT

Zgodnie z interpretacją indywidualną wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (interpretacja nr 0113-KDIPT1-3.4012.674.2022.4.KK), darowizna pojazdu po leasingu w pewnych okolicznościach może być zwolniona z opodatkowania VAT.
3 MIN CZYTANIA