W Dzienniku Ustaw ukazała się obszerna nowelizacja przepisów o podatkach dochodowych, w tym przede wszystkim ustawy o CIT. Ma ona m.in. zawiesić stosowanie przepisów o minimalnym CIT, a także zmienić przepisy o podatku u źródła czy transakcjach rajowych. Nowelizacja przedłuża też okres stosowania obniżonych w ramach tarczy antyinflacyjnej stawek VAT.

Fot. Pixabay

24 października 2022 r. prezydent podpisał nowelę ustawy o CIT, która przedłuża do końca 2022 r. działanie tzw. tarczy antyinflacyjnej. Już dzień później nowelizacja ta trafiła do Dziennika Ustaw (poz. 2180). Nie powinno to dziwić. Nowelizacja oznacza bowiem m.in. utrzymanie czasowego obniżenia stawek VAT na: podstawowe produkty żywnościowe, energię elektryczną i cieplną, gaz ziemny, niektóre paliwa silnikowe oraz nawozy i środki wykorzystywane w produkcji rolnej. Do końca roku obowiązywała będzie również obniżka akcyzy na prąd, zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, obniżka stawek akcyzy na niektóre paliwa silnikowe oraz czasowe wyłączenie z opodatkowania podatkiem handlowym sprzedaży niektórych paliw. Niższa akcyza obowiązuje również na lekki olej opałowy.

Dotyczy to: 0-proc. stawki VAT na podstawowe produkty spożywcze (obniżka z 5 proc.); 0-proc. stawki VAT na gaz ziemny (obniżka z 23, a od 1 lutego 2022 r. z 8 proc.); 5-proc. stawki VAT na energię elektryczną (obniżka z 23 proc.); 5-proc. stawki VAT na ciepło systemowe – ogrzewanie z kaloryferów – (obniżka z 23, a od 1 lutego 2022 r. z 8 proc.); 8-proc. stawki VAT na paliwa silnikowe (obniżka z 23 proc.); wyłączenia z opodatkowania podatkiem handlowym sprzedaży niektórych paliw silnikowych; 0-proc. stawki VAT na nawozy i niektóre środki wspomagające produkcję rolniczą (obniżka z 8 proc.); obniżenia akcyzy na energię elektryczną, niektóre paliwa silnikowe oraz lekki olej opałowy – do minimum unijnego.

W tym miejscu warto od razu zauważyć, że najprawdopodobniej to już ostanie przedłużenie tych regulacji. Tak przynajmniej wynika z ostatnich wypowiedzi przedstawicieli resortu finansów. To zaś oznacza, że od 1 stycznia 2023 r. należy liczyć się z powrotem stawek podatkowych do wcześniejszych wysokości.

Na tym jednak wprowadzone zmiany się nie kończą. Nowelizacja przewiduje wprowadzenie licznych zmian w przepisach ustawy o CIT, które modyfikują w znacznym zakresie zmiany wprowadzone w ramach tzw. Polskiego Ładu. Zmiany te dotyczą m.in.: ryczałtu od dochodów spółek; podmiotów obowiązanych do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych; zasad rozliczania tzw. kosztów finansowania dłużnego; zasad obliczania podstawy opodatkowania, jeżeli podatnik uzyskuje dochody opodatkowane różnymi stawkami; podatku od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej; podatku od przerzuconych dochodów; podatku od przychodów z budynków; opodatkowania spółek holdingowych; zwolnienia od podatku przychodów z dywidend; obowiązków płatników zryczałtowanego podatku dochodowego; obowiązku składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji przez podatników posiadających zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa ze względu na siedzibę; zwolnienia o charakterze czasowym dotyczącego obowiązków nałożonych na podatników zobowiązanych do zapłaty minimalnego podatku dochodowego.

Nowe przepisy zmieniają także klika innych ustaw. W tym obszarze najciekawsza jest zmiana w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dotycząca ustalania z urzędu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne ubezpieczonego prowadzącego działalność gospodarczą, który nie przekazał informacji o miesięcznym dochodzie lub przychodzie z działalności gospodarczej. W takim przypadku ZUS będzie ustalał składki z urzędu przyjmując podstawę wymiaru składki w kwocie odpowiednio minimalnego wynagrodzenia obowiązującego pierwszego dnia roku składkowego lub 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Tak ustalona kwota składki może ulec zmianie w wyniku kontroli lub w przypadku przekazania danych odpowiednio przez szefa KAS lub właściwego naczelnika urzędu skarbowego. To ostatnie oznacza, że w końcowym rezultacie i tak trzeba będzie zapłacić składki w wysokości wynikającej z uzyskanych dochodów lub przychodów, zgodnie z nowymi, obowiązującymi od 1 stycznia 2022 r. zasadami obliczania ich wysokości.

Poprzedni artykułProblem z recyklingiem odpadów wiatrakowych [NASZ WYWIAD Z PROF. BARBARĄ TORĄ]
Następny artykułBIG InfoMonitor oraz Biuro Informacji Kredytowej trafnie zidentyfikowały problemy sektora MŚP