Pakiet Polskiego Ładu w sposób dość rewolucyjny zmieni opodatkowanie najmu nieruchomości i ich amortyzacji. Przepisy te zostały już uchwalone przez Sejm, a jednocześnie o rok odroczono ich wejście w życie.

PatternPictures/Pixabay

Pakiet zmian w ramach Polskiego Ładu czeka teraz na rozpatrzenie przez Senat i zgodnie z harmonogramem pracy wyższej izby parlamentu ma on procedować ten akt prawny 27 października. Eksperci podatkowi spodziewają się wniosku Senatu o odrzucenie tej ustawy w całości lub że senatorowie zdecydują się na liczne poprawki, które ponownie będą musiały trafić do Sejmu.

Najem tylko na ryczałcie

O planowanych zmianach w opodatkowaniu najmu nieruchomości informowaliśmy już w naszym serwisie. Polski Ład zakłada bowiem, że najem nieruchomości – poza działalnością gospodarczą – byłby zawsze rozliczany na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Podatnik płaciłby zatem podatek z najmu w wysokości 8,5 proc., jeśli przychody z tego tytułu nie przekroczyłyby rocznie 100 tys. zł. Jeśli przychody tę kwotę przekroczą konieczne będzie uregulowanie podatku w wysokości 12,5 proc. od nadwyżki ponad 100 tys. zł.

Przypomnijmy, że dziś podatnicy mają prawo wyboru formy opodatkowania przychodów z najmu. Może to być wspomniany ryczałt, ale może to być też skala PIT, gdzie możliwe jest uwzględnienie w kosztach wydatków związanych z wynajmowaną nieruchomością. W efekcie podstawa do opodatkowania jest niższa, a tym samym danina wpłacana fiskusowi również.

Koniec z amortyzacją

Zgodnie z Polskim Ładem do przepisów podatkowych zostanie wprowadzony zakaz – a dokładnie będzie poszerzony katalog wyłączeń – amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (nie tylko tej związanej z najmem).

Dziś przepisy stanowią, że amortyzacji podlegają stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, maszyny, urządzenia i środki transportu oraz inne przedmioty o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy.
Jednocześnie przepisy ustaw o podatkach dochodowych zawierają katalog wyłączeń, a więc wskazują, co amortyzacji nie podlega. Przykładowo nie można amortyzować gruntów. Polski Ład ten katalog wyłączeń poszerzy o budynki mieszkalne, lokale mieszkalne stanowiące odrębną nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej. To oznacza, że amortyzacja budynków i lokali mieszkalnych związanych z biznesem przestanie być możliwa.

Obie zmiany początkowo miały wejść w życie 1 stycznia 2022 r. Jednak na etapie prac w Sejmie termin ten został przedłużony i opisane dwie zmiany miałyby zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2023.

Niewykluczone, że wszystkie regulacje Polskiego Ładu wejdą w życie właśnie od 2023 r., bo o takie odroczenie coraz głośniej apelują organizacje zrzeszające przedsiębiorców, a ostatnio również rzecznik praw obywatelskich. Wszystko po to, aby zyskać czas na poprawę wielu rozwiązań zawartych w tej nowelizacji. Decyzja w tym zakresie należy jednak do parlamentarzystów.

Poprzedni artykuł815 milionów zł rekompensat dla sektorów energochłonnych
Następny artykułLuksemburska policja jak ZOMO