Stały Komitet Rady Ministrów zaakceptował projekt łagodzący zasadę 10H w tzw. ustawie odległościowej, która dotyczy budowy elektrowni wiatrowych.

inwestycje w offshore - grafika wpisu

Do projektu dodano ograniczenia możliwości budowy turbin wiatrowych w pobliżu linii przesyłowych najwyższych napięć oraz dopisano artykuł ograniczający możliwości wznoszenia turbin wiatrowych na terenie lub w pobliżu form ochrony przyrody.

W wyniku zmian, elektrowni wiatrowych nie będzie można budować w mniejszej odległości od linii przesyłowych najwyższych napięć niż trzykrotna średnica wirnika turbiny, lub dwukrotna jej maksymalna wysokość – w zależności od tego, która z tych wartości jest większa.

W przypadku budowy sieci, gdy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje możliwość budowy turbin, odległość sieci od wiatraków ma być większa niż trzykrotna średnica wirnika turbiny lub dwukrotna jej maksymalna wysokość przewidziana w planie lub w decyzji WZ.

Z kolei, gdy plan lub WZ nie określa maksymalnej wysokości turbiny, odległość wskazuje operator sieci przesyłowej. Przy czym w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w przypadku lokalizowania, budowy lub przebudowy sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć – na wniosek operatora odległość tej sieci od elektrowni wiatrowej może być mniejsza, niż odległość wskazana w proponowanym przepisie.

Ograniczenia dotyczące kwestii środowiskowych zakazują budowy turbin wiatrowych na terenach parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych i obszarów Natura 2000. Nowe elektrownie wiatrowe mogą powstać co najmniej 10H (10-krotność całkowitej wysokości wiatraka do najwyższego punktu osiąganego przez obracające łopaty) od granicy parku narodowego i nie mniej niż 500 m od rezerwatu przyrody. W przypadku tworzenia rezerwatów lub parków w pobliżu istniejących wiatraków, odległości tych nie stosuje się.

Zasada 10H pojawiła się w ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych z 2016 r. Zakazuje ona wznoszenia turbin wiatrowych w odległości mniejszej niż 10H od zabudowań i pewnych form ochrony przyrody. Zakaz działa w dwie strony, czyli nie można wznosić budynków mieszkalnych w odległości mniejszej niż 10H od istniejących turbin wiatrowych.

Będzie łatwiej budować farmy wiatrowe

PAP

 

Poprzedni artykułSpada płynność finansowa polskich firm
Następny artykuł„Wall Street Journal” uruchamia medium w całkiem nowym modelu biznesowym