Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy, zgodnie z którą Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie mógł prowadzić działalność badawczą i naukową.

Projektowana ustawa wprowadza zmiany w ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. „Proponuje się, by ZUS prowadził działalność badawczą i naukową w zakresie zabezpieczenia społecznego, w tym w szczególności prowadzenie we własnym zakresie lub zamawianie przeprowadzenia przez inne podmioty badań naukowych, analiz oraz innych działań badawczych dotyczących problematyki zabezpieczenia społecznego oraz udział w przedsięwzięciach związanych z prowadzeniem tych badań” – czytamy na stronach internetowych Kancelarii Rady Ministrów.

Co więcej, proponowana zmiana ustawy ma odblokować możliwość uczestnictwa i realizacji przez ZUS projektów badawczych finansowanych z grantów polskich oraz funduszy Unii Europejskiej, w tym na rzecz badań i innowacji. Zdaniem projektodawców zmiana będzie również wzmocnieniem realizowanych przedsięwzięć edukacyjnych, takich jak konkursy, turnieje i olimpiady z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Projektodawcy zwracają uwagę, że „wprowadzenie projektowanych przepisów spowoduje, że ZUS obok Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, będzie kolejną jednostką podległą Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej, mającą kompetencje naukowo-badawcze”.

To kolejny przykład na to, że biurokracja zawsze dąży do rozbudowy swoich i tak już nadmiernie rozdętych struktur. No ale skoro są kolejne miliony z Unii Europejskiej do zmarnowania, to trzeba je zmarnować.

Poprzedni artykułPalenie szkodzi, ale interwencja rządu jeszcze bardziej
Następny artykułKto znajdzie pracę w 2023 roku?