fbpx
wtorek, 25 czerwca, 2024
Strona głównaPodatkiZwrócone składki zdrowotne trzeba doliczyć i zapłacić podatek

Zwrócone składki zdrowotne trzeba doliczyć i zapłacić podatek

Zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej wynikającej z rocznego jej rozliczenia powoduje obowiązek korekty kosztów podatkowych, podstawy opodatkowania lub przychodu – w zależności od stosowanej formy opodatkowania.

Nikt chyba nie ma dziś już wątpliwości, że po zmianie systemu opłacania składki zdrowotnej przez przedsiębiorców, stał się on dużo bardziej skomplikowany, a przez to trudniej zrozumiały. Dotyczy to nie tylko samego sposobu opłacania składki, której wysokość zależy od dochodów lub przychodów (chociaż w niektórych przypadkach nadal z elementami jej zryczałtowania) i to ustalanego z miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który składka jest wyliczana, ale także nowego obowiązku, jakim jest roczne rozliczenie składki. Mimo że rozliczenia, które składane było w maju trzeba było dokonać w rozliczeniu za kwiecień, to wraz z jego złożeniem problemy wcale się nie skończyły. Wszystko z uwagi na to, że po początkowej likwidacji możliwości odliczania tej składki, rząd przywrócił taką możliwość, chociaż na dużo gorszych niż przed zmianą przepisów o wysokości składki zasadach i z mocnymi ograniczeniami. Okazało się, że przy nadpłatach składki zdrowotnej spora grupa przedsiębiorców musi skorygować swoje przychody lub dochody w związku z tymi nadpłatami, czego większość przedsiębiorców w ogóle się nie spodziewała. Kwestia ta została poruszona w odpowiedzi Ministerstwa Finansów z 1 czerwca 2023 r. na pytania dziennikarzy (opublikowane w serwisie ministerstwa EUREKA). Resort wyjaśnił w niej konsekwencje zwrotu nadpłaconych składek zdrowotnych w wyniku dokonanego rocznego rozliczenia tych składek.

Jak przypomniał resort finansów, składka zdrowotna opłacana przez przedsiębiorcę, który podatek dochodowy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej rozlicza według liniowej 19-proc. stawki, do wysokości ustawowego limitu może być zaliczona do kosztów podatkowych lub odliczona od podstawy obliczenia podatku. W ten sposób przedsiębiorca taki płacił nieco niższy PIT niż w sytuacji, gdy odliczeń takich nie było. Jak jednak wyjaśnił fiskus, zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej za 2022 r. (wynikającej z rocznego jej rozliczenia) powoduje obowiązek korekty kosztów podatkowych, jeżeli składka zaliczona była do kosztów podatkowych. Korekty dokonuje się na bieżąco, jeżeli korekta kosztów nie była spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, a w pozostałych przypadkach – wstecznie poprzez korektę zeznania PIT-36L za 2022 r.

W przypadku, gdy składka zaliczana była do kosztów, podatnik musi odpowiednio te koszty skorygować. Gdy składka odliczana była od dochodu, konieczna jest korekta dochodów.

Korekta zeznania PIT-36L za 2022 r. – jak tłumaczy resort finansów – konieczna jest także w przypadku, gdy zwrot składki następuje po likwidacji pozarolniczej działalności gospodarczej albo zmianie formy opodatkowania na zryczałtowaną formę opodatkowania określoną w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym lub ustawie o podatku tonażowym.

Korekty dokonuje się w części, w jakiej kwota składek zdrowotnych zaliczona do kosztów podatkowych mieści się w tej nadpłacie. Przypomnijmy zatem, że w 2022 r. podatnicy liniowego PIT mogli odliczyć zapłacone składki zdrowotne do wysokości nieprzekraczającej 8700 zł rocznie. Można zatem było wpisać do kosztów lub odliczyć od dochodu składki zdrowotne rzeczywiście zapłacone i nie wyższe niż limit. Jeśli zatem składka za cały rok wynosiła np. 6000 zł, można było uwzględnić całe 6000 tys. zł. Natomiast w sytuacji, gdy składka wynosiła np. 10 000 zł, można było odliczyć lub wpisać w koszty tylko 8700 zł.

Resort wyjaśnił także, że jeżeli składek podatnik nie zaliczał do kosztów, ale odliczał od podstawy obliczenia podatku, to ma obowiązek doliczenia do dochodu zwróconych kwot w zeznaniu rocznym za 2023 r. Doliczenia dokonuje się w części, w jakiej kwota składek zdrowotnych odliczonych od podstawy obliczenia podatku mieści się w tej nadpłacie.

A zatem koszty korygujemy na bieżąco, czyli w miesiącu rozliczenia nadpłaty. Natomiast w przypadku korekty odliczenia, korekty dokonamy dopiero w przy składaniu zeznania za 2023 r.

Ministerstwo wyjaśniło ponadto, że składka zdrowotna opłacana przez przedsiębiorcę, który podatek dochodowy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej rozlicza ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, do wysokości 50 proc. tej składki może być odliczona od przychodu. Oznacza to, zdaniem resortu finansów, że zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej za 2022 r. (wynikającej z rocznego jej rozliczenia) powoduje obowiązek doliczenia do przychodów zwróconych kwot w zeznaniu rocznym za 2023 r. Doliczenia dokonuje się w części, w jakiej kwota składek zdrowotnych odliczonych od przychodów mieści się w tej nadpłacie.

 

Marek Kutarba
Marek Kutarba
Prawnik i publicysta, ekspert w zakresie prawa podatkowego i finansów. Karierę zawodową rozpoczął od pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu. Później związany z licznymi tytułami prasowymi, w tym największymi polskimi dziennikami gospodarczymi, w których pełnił funkcje redakcyjne i publikował na tematy podatkowe i gospodarcze. Autor książek i praktycznych poradników z zakresu prawa podatkowego. Obecnie właściciel firmy doradczej specjalizującej się w zarządzaniu finansowym i restrukturyzacji kosztów oraz kontent marketingu i litigation PR.

INNE Z TEJ KATEGORII

Szykują nam nowy podatek. Efektem będą drastyczne podwyżki cen gazu, węgla i paliwa

Jak informuje „Rzeczpospolita”, węgiel będzie droższy nawet o połowę, a olej napędowy o ponad 50 gr na litrze. Taki będzie efekt wprowadzenia przez rząd nowego podatku wynikającego z unijnej dyrektywy o systemie handlu emisjami gazów cieplarnianych. Jej uchwalenie ma nastąpić do końca 2024 r.
2 MIN CZYTANIA

Apel rzecznika MŚP do premiera w sprawie składki zdrowotnej

Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, zwrócił się do premiera Donalda Tuska z listem dotyczącym dwóch szczególnie ważnych dla przedsiębiorców zapowiedzi rządu.
2 MIN CZYTANIA

Będzie ZUS od wszystkich umów cywilnoprawnych?

Rząd prowadzi prace nad ozusowaniem wszystkich umów cywilnoprawnych oraz likwidacją tak zwanych zbiegów tytułów do ubezpieczeń społecznych.
2 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Podatek liniowy już nie tak popularny

W ciągu zaledwie roku, w wyniku zmian wprowadzonych Polskim Ładem, liczba podatników liniowego PIT zmalała o więcej niż jedną trzecią, a zapłacony przez nich podatek o jedną piątą. Równocześnie wzrosła tzw. efektywna stawka opodatkowania.
4 MIN CZYTANIA

Wydatki na wdrożenie KSeF można odliczyć podwójnie

Koszty związane z implementacją oprogramowania koniecznego do komunikacji z Krajowym Systemem e-Faktur mogą spełniać kryteria prac badawczo-rozwojowych (B+R), co umożliwia odliczenie kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi na badania i rozwój. Taki wniosek wynika z interpretacji podatkowej wydanej przez Dyrektora KIS w styczniu 2024 r.
4 MIN CZYTANIA

Niepełny miesiąc pracy nie wpływa na potrącenia komornicze

Praca przez część miesiąca nie wpływa na kwotę wolną od potrąceń komorniczych. Jeśli pracownik jest zatrudniony na pełnym etacie, ale nie przepracował pełnego miesiąca (np. z powodu ustania stosunku pracy w trakcie miesiąca), obowiązujące przepisy nie pozwalają na zmniejszenie kwoty wolnej od potrąceń w ramach egzekucji komorniczej.
3 MIN CZYTANIA