O nas

Forum Polskiej Gospodarki (fpg24.pl) jest serwisem gospodarczo-społecznym o charakterze konserwatywnym. Szanujemy tradycję chrześcijańską, odwołujemy się do sprawdzonych i trwałych zasad moralnych w życiu publicznym, z powagą traktujemy polską pamięć narodową, niezależność i niepodległość Państwa Polskiego oraz jego podmiotowość. Popieramy uczciwe rozwiązania wolnorynkowe, doceniamy przedsiębiorczość. Chcemy wspierać rozwój polskich małych i średnich firm, powstawanie innowacyjnych rozwiązań, a także dbać o regionalne inicjatywy gospodarcze. Będziemy stać na straży wolności gospodarczej, własności prywatnej i uczciwej, niczym nieskrępowanej konkurencji polskich przedsiębiorstw w stosunku do zagranicznych podmiotów. Widzimy potrzebę znaczącego ograniczenia biurokracji w różnych sferach życia społeczno-gospodarczego oraz racjonalizację obciążeń podatkowych.

Chcemy być wyrazistym głosem polskich przedsiębiorców o konserwatywnych poglądach. Głosem wolnym i niezależnym, który ma wpływ na kształtowanie opinii publicznej. Nie zamykamy się jednak na inne poglądy i idee, pod warunkiem szacunku do wyznawanych przez nas wartości.

Zespół fpg24.pl