fbpx
czwartek, 16 maja, 2024
Strona głównaKrajIle zarobią nasi wybrańcy do samorządów?

Ile zarobią nasi wybrańcy do samorządów?

W ostatnich wyborach prawie 50 tysięcy kandydatów na radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów uzyskało wymarzony mandat. Ile zarobią osoby, które będą nas reprezentować w samorządzie?

Podczas ostatniej elekcji wybraliśmy 39 416 radnych gminnych, 420 radnych dzielnic Warszawy, 6170 radnych powiatowych i 552 radnych sejmików wojewódzkich. Co ciekawe aż 3 300 z wybranych radnych uzyskało mandat bez głosowania, ponieważ byli jedynymi kandydatami w swoich okręgach. 

Radni otrzymują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach ustalonych przez ich radę, co oznacza iż faktycznie sami dla siebie przyjmują normy wypłacanych świadczeń. Dieta jest zwrotem kosztów związanych z pełnieniem funkcji radnego i rekompensatą utraconych przez niego korzyści dlatego nie należy jej traktować jako wynagrodzenia za pracę. Co za tym idzie, powinna być ściśle powiązana z aktywnością w pracach rady i uzależniona od faktycznie wykonanych działań związanych z funkcją, czyli m.in. uczestnictwem w sesjach czy pracach komisji. 

Ile zarobią w gminach i miastach… 

Maksymalna wysokość diet w radach gmin i miast jest powiązana z liczbą mieszkańców oraz zasadami wynagrodzeń dla osób pełniących kierownicze stanowiska w administracji samorządowej. Oznacza to, że w gminach i miastach mających powyżej 100 tysięcy mieszkańców, radni mogą liczyć na diety w maksymalnej wysokości 4 294,61 złotych, w gminach między 15, a 100 tysięcy mieszkańców jest to kwota 3 220,96 złotych, a gdy liczba mieszkańców nie przekracza 15 tysięcy jest to stawka 2 147,31 złotych. Diety do wysokości 3 tysięcy złotych są wolne od podatku. Ponadto wysokość diet podlega zróżnicowaniu ze względu na funkcje pełnione przez poszczególnych samorządowców. Na najwyższe kwoty mogą liczyć przewodniczący rad i ich zastępcy oraz szefowie komisji. 

Funkcje wykonawcze w gminach i miastach pełnią wójtowie, burmistrzowie i prezydenci. Oni za swoją pracę pobierają już regularne wynagrodzenie, którego wysokość nie może być niższe niż 16 033,20 ale też nie wyższe od kwoty 20 041,50. Do tego można otrzymać również dodatek za wieloletnią pracę (maksymalnie jest to dodatkowe 20 proc. z kwoty podstawowego wynagrodzenia). W całej Polsce jest do objęcia 2477 tych funkcji ale w aż w 412 gminach do wyborów przystąpił tylko jeden kandydat.  

… ile w powiatach…

Na niewiele większe stawki od radnych gminnych mogą liczyć radni powiatowi. Dla powiatów mających więcej niż 120 tysięcy mieszkańców jest to 4 294,61 złotych. Gdy w powiecie mieszka między 60, a 120 tysięcy osób, wtedy radni mogą otrzymać maksymalną miesięczną dietę w wysokości 3 650,42 złotych, a gdy liczba mieszkańców nie przekracza 60 tysięcy, jest to kwota 3 006,23 złotych. Tu również na największe diety mogą liczyć przewodniczący rady, jego zastępcy czy przewodniczący komisji. 

W powiecie funkcje wykonawcze pełni zarząd, którego skład może liczyć 3 do 5 osób. Mieszczą się w nim starosta, wicestarosta oraz pozostali członkowie wybierani przez radę ale nie muszą to być osoby, które zdobyły mandat radnego. Wynagrodzenie członków zarządu mieści się w takich samych “widełkach” jak w przypadku burmistrzów.

…,a ile w sejmikach? 

Maksymalny poziom diet radnych sejmików wojewódzkich sięga tyle samo co w największych powiatach, czyli 4 294,61 złotych. Stawka ta jest taka sama dla całego kraju, nie ma tu już znaczenia populacja danego regionu. Natomiast podobnie jak w gminach i powiatach na wyższe uposażenie mogą liczyć przewodniczący sejmiku oraz jego zastępcy i szefowie komisji. 

Podobnie jak w powiatach, w sejmikach egzekutywę sprawuje zarząd i tu też osoby wchodzące w jego skład nie muszą być radnymi. Zarząd składa się z 5 osób, w tym marszałka, wicemarszałków i pozostałych członków. Ich wynagrodzenie jest ustalane w takich samych ramach (czyli w wysokości między 16 033,20, a 20 041,50 złotych) jak w przypadku wójtów, burmistrzów, prezydentów miast czy członków zarządu powiatu. 

sip.lex.pl, gofin.pl, samorzad.pap.pl, wybory.gov.pl, prawo.pl, stat.gov.pl

Jakub Klimkowicz
Jakub Klimkowicz
Specjalista ds. stosunków międzynarodowych oraz nowych technologii. Doświadczenie zdobywał, pracując zawodowo w największych polskich firmach działających na rynku rejestracji domen, hostingu i e-commerce. Autor kilkunastu tysięcy tekstów w internetowych serwisach informacyjnych.

INNE Z TEJ KATEGORII

Polacy przestali się bać i pokochali… pożyczki

Banki, SKOK-i i firmy pożyczkowe od kilku miesięcy zbierają solidne żniwo. Polacy zadłużają się coraz szybciej i na coraz większe kwoty.
2 MIN CZYTANIA

Polacy należą do europejskich pracusiów

Od lat systematycznie rośnie w Unii Europejskiej odsetek pracujących osób w wieku produkcyjnym. Polska zajmuje w tym aspekcie jedno z czołowych miejsc w UE.
2 MIN CZYTANIA

Blisko 67 proc. Polaków odczuwa syndromy depresji. Ile traci na tym gospodarka?

Jak wynika z najnowszego raportu, obecnie 66,6 proc. dorosłych Polaków odczuwa przynajmniej jeden z syndromów najczęściej kojarzonych z depresją. Autorzy badania ostrożnie szacują, że gospodarka traci na tym ok. 3 mld zł rocznie. I to wyliczenie zakłada tylko nieobecność w pracy osób doświadczających epizodów depresyjnych i zaburzeń depresyjnych nawracających.
5 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Polacy przestali się bać i pokochali… pożyczki

Banki, SKOK-i i firmy pożyczkowe od kilku miesięcy zbierają solidne żniwo. Polacy zadłużają się coraz szybciej i na coraz większe kwoty.
2 MIN CZYTANIA

Przerażenie w Londynie: gospodarka Polski może niebawem wyprzedzić brytyjską!

Brytyjskie media szeroko komentują słowa Donalda Tuska, który we wpisie zamieszczonym w serwisie X stwierdził, że za 5 lat Polacy będą zamożniejsi od mieszkańców Wysp Brytyjskich.
3 MIN CZYTANIA

Komisja Europejska sprzedaje połowę swoich biurowców

Ponieważ od czasów pandemii znaczna część pracowników Komisji Europejskiej woli pracować zdalnie, podjęto decyzję o radykalnej redukcji biur używanych przez tę instytucję.
2 MIN CZYTANIA