Najbliższe lata przyniosą Polsce szereg wyzwań. Jednym z kluczowych zagadnień, z którymi trzeba będzie się zmierzyć, jest kwestia podniesienia innowacyjności naszej gospodarki.

Fot. Małgorzata Wasilewska/FPG

Polska to kraj o ogromnym potencjalne i możliwościach. Mamy wykształcone społeczeństwo, dysponujmy znakomitym położeniem geograficznym z coraz lepszą infrastrukturą komunikacyjną. Aby wykorzystać te atuty, musimy jednak poszukiwać trwałych przewag konkurencyjnych, których źródłem są m.in. innowacje. Ważne, aby polskie firmy, w których akumulowany jest narodowy kapitał, zwiększały swoje możliwości, dostarczając na rynek produkty najwyższej jakości. W ten sposób możemy osiągnąć wzrost płac i wejść na ścieżkę zdrowego wzrostu gospodarczego, opartego na inwestycjach w najnowsze technologie. To może i powinna być także siła naszego eksportu.

Bardzo ważną rolę w budowaniu takiej gospodarki mają do odegrania narodowi czempiony, czyli spółki z udziałem Skarbu Państwa o odpowiedniej skali i możliwościach. Możliwości te powinny być wykorzystywane dla dobra wspólnego. Wkład czempionów w budowanie silnej gospodarki może znaleźć odzwierciedlenie m.in. we wspieraniu ekosystemu sprzyjającego innowacyjności. Spółki te bowiem mogą generować popyt na usługi i towary z jednej strony zaspokajający ich potrzeb, z drugiej zaś pobudzający kooperantów do rozwoju oferty produktowej. Mogą także pełnić rolę tzw. smart money, czyli podmiotów wspierających startupy nie tylko poprzez wejście kapitałowe, ale także służąc im wsparciem w takich obszarach jak zarządzanie czy pozyskiwanie klientów. Wiemy, że takie działania już mają miejsce. Pytanie, czy w wystarczającej skali.

Chodzi zatem o to, aby budować symbiotyczny system, w którym kooperacja i realizacja wspólnych przedsięwzięć mogą służyć wzmocnieniu dużych polskich firm i jednocześnie przyczynić się do wzrostu tych mniejszych. Całościowo zaś pożytek odniesie z tego polska gospodarka, wciąż przecież doganiająca najbogatszych. Efektem powinien być wzrost konkurencyjności naszego kraju oraz wyższe wynagrodzenia pracowników. Sprawa ta, w kontekście ekonomicznych skutków pandemii COVID-19 oraz wartych wiele miliardów planów rozwojowych (Krajowy Plan Odbudowy, Nowy Polski Ład), nabiera szczególnego znaczenia.

Stąd redakcja „Forum Polskiej Gospodarki” w ramach cyklu Gospodarka – inwestycje – innowacje. Wyzwania dla Polski na najbliższą dekadę zorganizowała Forum Innowacji – stacjonarne wydarzenie, które odbyło się 14 czerwca w Centrum Prasowym Foksal w Warszawie.

Zapraszamy do obejrzenia panelu nr 1 pt.: „Rola narodowych czempionów w budowaniu innowacyjności polskiej gospodarki”, w którym udział wzięli:

  • Zdzisław Sokal – doradca Prezydenta RP
  • Maciej Makuszewski – dyrektor Biura Strategii Totalizatora Sportowego
  • Piotr Palutkiewicz – wiceprezes Warsaw Enterprise Institute
  • Piotr Hofman – prezes Grupy Inwest

Poprzedni artykułMordowanie sklepików rodzinnych na różne sposoby
Następny artykułCzy wirus nas uprzedmiotowił? Staliśmy się pionkami w rękach rządów