Polscy pracodawcy chcą ograniczenia formalności przy zatrudnianiu Ukraińców.

RobbieWi/Pixabay

Konfederacja Lewiatan, która reprezentuje interesy pracodawców, przedstawiła swoje propozycje w uwagach dotyczących projektu ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców. Wśród postulatów znalazła się możliwość zatrudniania Ukraińców na podstawie powiadomienia. Poza tym Lewiatan chce doprecyzować warunki legalnej pracy zdalnej cudzoziemców oraz ograniczyć liczbę procedur związanych z ich dostępem do naszego rynku pracy.

– Postulujemy, aby w ustawie znalazł się zapis o możliwości zatrudnienia obywateli Ukrainy na podstawie powiadomienia. Mając na uwadze szczególną sytuację mieszkańców Ukrainy w związku z agresją Rosji, ich integrację z naszym rynkiem pracy, warto rozważyć uregulowanie i zachowanie uproszczonej instytucji powiadomienia powiatowego urzędu pracy w ciągu 14 dni od dnia podjęcia przez nich zatrudnienia – wyjaśniła Nadia Kurtieva, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Pracodawcy chcąc ograniczyć liczbę procedur legalizujących pracę cudzoziemców proponują rezygnację z obowiązku informacyjnego pracodawcy w związku z niepodjęciem lub zakończeniem pracy przez cudzoziemca na podstawie oświadczenia o zatrudnieniu. Według Konfederacji Lewiatan bardzo ważne jest też doprecyzowanie regulacji w zakresie pracy zdalnej w odniesieniu do zatrudnienia cudzoziemców.

Nadia Kurtieva wezwała również do obniżenia górnego limitu opłat za wniosek o wydanie zezwolenia na pracę, który w projekcie ustawy został ustalony na poziomie płacy minimalnej. Zdaniem Konfederacji Lewiatan tak wysoka stawka może zniechęcić pracodawców do kontraktowania cudzoziemców, bo podniesie to koszty ich zatrudnienia.

Poprzedni artykułZmiany w podatku od spadków i darowizn
Następny artykułTS UE: Umowa może być traktowana jak faktura