Dzięki zgrabnemu połączeniu jednego z rządowych funduszy ze środkami europejskimi poszerzono grono potencjalnych beneficjentów programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”. Założeniem ogólnym jest, żeby zaktywizować osoby młode, dopiero wchodzące na rynek pracy. Teraz jednak ze wsparcia finansowego będą mogli skorzystać nie tylko kończący naukę i studenci, ale także wszystkie osoby o niższych dochodach chcące przejść na samozatrudnienie oraz opiekunowie osób niepełnosprawnych.

Fot. Pexels

Rządowy Program Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” został znacznie poszerzony i obecnie kierowany jest głównie do grup, które mogą wykazać się aktywnością na rynku pracy. A więc do: osób młodych, studentów, kończących naukę, kobiet, opiekunów osób z niepełnosprawnościami oraz bezrobotnych. Dzięki obecności w nim Banku Gospodarstwa Krajowego ze wsparcia skorzystają nie tylko osoby fizyczne, ale także mniejsze podmioty gospodarcze, tzw. podmioty ekonomii społecznej lub służące kształceniu ustawicznemu.

– Chcemy dotrzeć ze wsparciem do tych, którzy zamierzają rozpocząć własną działalność gospodarczą, mają dobry pomysł, ale brakuje im źródeł finansowania – tak przedstawia na rządowej stronie główne założenia programu Grzegorz Puda, minister funduszy i polityki regionalnej.

Wsparcie przez tanie pożyczki

O pożyczki na samozatrudnienie będą mogły ubiegać się również osoby już pracujące, których średniomiesięczne przychody z okresu ostatnich trzech miesięcy nie przekraczały przeciętnego wynagrodzenia za pracę. A więc ludzie o zdecydowanie niższych dochodach, którzy do tej pory nie mogli „załapać się” na tę formę pomocy. Bezrobotni korzystający z pożyczek będą mogli ubiegać się o ich częściowe umorzenie.

W szczegółach będzie wyglądać to tak: wymienione grupy osób będą mogły wziąć pożyczkę do wysokości nawet 134 tys. zł, bez wymaganego wkładu własnego oraz z niskim oprocentowaniem i 7-letnim okresem spłaty. Również z możliwością częściowego umorzenia nawet do 40 tys. złotych w przypadku bezrobotnych i opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

Instytucje publiczne połączyły siły

Porozumienie zawarte pomiędzy ministrem funduszy i polityki regionalnej oraz BGK dotyczące zasilenia ze środków FERS (Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027) rządowego programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” zaowocowało tym, że łączna pula środków na tenże program wzrosła do 936 mln złotych.

Pierwsze pożyczki zostaną uruchomione jeszcze w tym półroczu. Według rządowych szacunków skorzysta z nich blisko siedem tysięcy osób.

https://www.gov.pl/web/rodzina/prawie-miliard-zlotych-na-pierwszy-biznes—wsparcie-w-starcie

Poprzedni artykułKolejna branża wychodzi z dołka
Następny artykułHonduras zamierza zerwać z Tajwanem i postawić na Chiny